SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Behov for nuanceret debat om skattely

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
02. Feb 2015

Boykot 3”, lød det fra bl.a. S og SF, da Politiken for nylig bragte en historie om, at selskabets ejer – Hongkong-selskabet Hutchison Whampoa – kanaliserede overskud fra sine europæiske mobilselskaber via skattelyet Luxembourg.

At teleselskabet 3 ikke havde gjort noget galt og allerede var blevet kontrolleret og ”renset” af SKAT, var uvedkommende i den politiske optik. Her bød logikken, at når et skattely som Luxembourg var involveret, så måtte det hele være skidt.

Skattely bruges også af den danske stat
Faktum er, at mens de fleste forbinder ordet ”skattely” med noget negativt, er det de færreste, der forholder sig hvad det egentligt er. At ”skattely” reelt blot er betegnelsen for et land, som tilbyder lempelig beskatning enten generelt eller i forhold til visse transaktioner.

Med denne definition mener Skatteministeriets taskforce mod skattely eksempelvist, at ikke bare Luxembourg men også lande som Irland, Belgien, Spanien, England og Holland er skattely. 

En væsentlig pointe er derfor, at skattely ikke i sig selv er ulovlig. Faktisk har selv den danske stat benyttet sig af skattely, hvilket med S’ og SF’s logik burde udløse en opfordring til danskerne om at boykotte deres skattebetalinger. Den opfordring har vi dog endnu til gode.

Kampen mod skattely er et sisyfosarbejde
Hvad der ofte overses er, at ”skattely-problematikken” bygger på det rindende vands princip: Hvis man bygger en dæmning ét sted, vil vandet finde en anden udvej. Eller sagt på anden måde: Uanset hvor mange værnsregler Danmark indfører, vil virksomhederne altid søge at optimere deres indtjening og i værste fald helt droppe Danmark.

Skattely er et vilkår i en global verden, hvor navnlig små lande tilbyder gunstige skattevilkår som et konkurrenceparameter. Bare indenfor EU hersker en intens skattekonkurrence medlemsstaterne imellem, og udenfor EU er billedet ikke anderledes. Tværtimod. Kampen mod skattely er altså et politisk Sisyfosarbejde: En håbløs opgave der aldrig får ende.

Afskaffelse af selskabsskatten er det bedste værn mod skattely
Danmarks bedste værn mod brug af skattely er derfor at afskaffe den danske selskabsskat. Det lyder som en utopi, men er det ikke. Allerede i dag er selskabsskatten under afvikling. Ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor der sker et ”ræs mod bunden”. Hvorfor trække pinen ud i stedet for at foregribe de begivenheder, som alligevel vil ske før eller siden? Det vil være rettidig omhu.

Faktisk har Produktivitetskommissionen fastslået, at selskabsskatten er den skat, som er allermest hæmmende i forhold til vækst. Som et skridt på vejen bør man derfor som minimum reducere selskabsskatten til de 12 pct., som CEPOS har foreslået i ”Århundredets skattereform”.

Det vil gøre Danmark attraktivt som investeringsland og dermed forbedre Danmarks konkurrenceevne. Ja, faktisk vil en reduktion af den danske selskabsskat til 12 pct. øge produktiviteten svarende til et løft i BNP på 14 mia. kr. Dét burde i sig selv være en politisk overvejelse værd.

Administrative og retssikkerhedsmæssige fordele
Fordelen ved en afskaffelse eller reduktion af selskabsskatten er derudover, at man kan tynde ud i den skov af værnsregler, der i dag komplicerer skattesystemet, og som holder en hær af skattefolk beskæftiget hos både myndigheder og virksomheder. Administrative byrder vil altså fjernes og retssikkerheden styrkes.

Fordømmelsen af teleselskabet 3 illustrerer imidlertid, at den politiske debat om skattely i højere grad er præget af moral og idealisme, end af saglighed og realisme. Det er en skam, for det gavner ingen, at politikere angriber navngivne virksomheder, som intet galt har gjort, i stedet for at sætte sig ind i deres vilkår og med det udgangspunkt forklare, hvordan de vil forvalte deres politiske mandat til gavn for Danmark.

Når alt kommer til alt er det trods alt en retsstat vi lever i. Ikke en moralstat. Den pointe skal vi ikke glemme.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk