SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Dumpekarakter til Ekstra Bladets beregninger af Saxo Banks skat

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
28. Feb 2013

Ifølge Ekstra Bladet har Saxo Banks stiftere - Kim Fournais og Lars Seier Christensen - tjent 2,4 milliarder kroner, men kun betalt 2 procent i skat. Det har medført bred kritik af Saxo Bank og dens stiftere. Ikke mindst i Politiken, hvor debattør Rune Engelbreth Larsen har givet udtryk for sin store forargelse.

Grundlæggende forstår jeg forargelsen: Hvis man altså tror på, at Ekstra Bladets historie holder vand. Men det gør den ikke. Skatteteknisk dumper ”2. pct.-opgørelsen” med et brag, da det fra et skatteretligt udgangspunkt aldrig kan blive afgørende, hvor meget selskaberne betaler i selskabsskat, så længe de betaler, hvad de skal.

I skattelovgivningen gælder således et princip om, at en indtægt ikke beskattes to gange på “samme niveau”. Hvis en virksomhed fx har et overskud på 1 mia. kr., skal den betale 250 mio. kr. i selskabsskat (25 pct.), mens det resterende overskud på 750 mio. kr. kan udbetales som udbytte til virksomhedens holdingselskab.

Udbyttet er skattefrit, da der ellers er tale om dobbeltbeskatning af ”samme indtægt på samme niveau”. Først når udbyttet bliver udbetalt fra holdingselskabet til de personlige aktionærer, skal der igen ske beskatning (på 42 pct.). Hovedaktionæren ender altså med en marginalskat på ca. 56 pct., hvilket svarer til marginalskatten for os almindelige lønmodtagere. Ergo, i bund og grund et rimeligt, ensartet og fair regelsæt.

Derudover bevirker reglerne om såkaldt ”tvungen sambeskatning”, at koncerner som eksempelvis Saxo, Novo og Mærsk skal samle sine skattebetalinger i ét selskab, selvom koncernen består af flere. Den naturlige konsekvens er, at langt fra alle selskaber i Danmark overhovedet er forpligtet til at betale selskabsskat. Men de betaler den skat, de skal.

Endeligt er det værd at huske på, at selskabsskatten kun udgør en lille del af erhvervslivets bidrag til samfundet, mens deres allervigtigste bidrag er de arbejdspladser og den velstand, de genererer. En virksomhed som Saxo Bank beskæftiger 725 højtlønnede medarbejdere i Danmark. Tal fra Dansk Industri viser eksempelvis, at ud af erhvervslivets samlede bidrag til statskassen på 450 mia. kroner, udgør lønskatterne hele 338 mia. kr.

Hvad Ekstra Bladet – og Rune Engelbreth Larsen i Politiken – altså har overset er, at selskaber i mange tilfælde slet ikke er forpligtet til at betale selskabsskat. Fx fordi selskabsskattebetalingen sker i et datter- eller søsterselskab.

Ekstra Bladets ”2-pct.-beregning” giver ganske enkelt ikke skatteretlig mening, hvorfor jeg – i forhold til Saxo-bank-kritikken – har langt større tillid til SKATs kontrolkompetencer og skatteretlige indsigt end Ekstra Bladets ditto.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk