Den røde tråd mangler i skattepolitikken

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
13. mar 2013

Børsen roser den 7. marts regeringen for at ville fremstå erhvervsvenlig, men skoser den samtidig, fordi den ikke forstår, at erhvervslivet ikke kun har brug for en venlig regering: Det har også brug for stabile og forudsigelige rammer. Navnlig følgende pointe – signeret Børsens lederskribent – er et rent pletskud:

”Mange politikere begriber ikke, at finanssektoren passiviseres, når man vedtager den ene telefonbog af regulering efter den anden. De forstår heller ikke, at virksomheder stopper udviklingen, når afgifterne skrues op og ned på fedt eller NOx. Og de forstår slet ikke, at evnen til at deltage på det globale marked svækkes, når Skat aggressivt jagter internationale virksomheder som Johnson Controls, Microsoft og mange andre."

Regeringens ”erhvervsvenlighed” synes nemlig ikke at have forplantet sig til skattemyndighedernes fortolkning af reglerne, og dermed SKATs praksis overfor erhvervslivet, som ikke altid kan anses som stabil og forudsigelig. Det kan illustreres ved nedenstående case.

Negativ retorik og uklar praksis
Den 26. oktober 2011 havde DR-Pengemagasinet et indslag, om Danmarks (manglende) konkurrenceevne, og det faktum, at danske virksomheder nu investerer mere i udlandet, end udenlandske virksomheder investerer i Danmark. DR var derfor taget til Frankrig, hvor en lille venturefond hellere end gerne ville investere i Danmark, hvis den rigtige investering viste sig. ”Tak for det”, sagde handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og hilste venturefonden og dens investering mere end velkommen.

Muligvis havde den franske venturefond haft et par tilføjelser, hvis den havde vidst, at den danske regering samtidig arbejdede på "Regeringens initiativer mod multinationale selskaber”. Den blev lanceret senere samme uge.

Hvad den franske venturefond heller ikke vidste, var, at der samtidig verserede en principiel skattesag, mod en lille dansk venturefond, Symbion Capital A/S. Altså den slags venturefonde, som regeringen – i hvert fald på primetime TV – gerne vil have til at investere i Danmark.

Nuvel, nu er det jo ikke noget forkasteligt i, at SKAT rejser en sag mod en venturefond, hvis den har beregnet sin skat forkert. Nej, problemet er, at mens politikerne gerne vil tiltrække udenlandske investorer til landet, så udviser SKAT en stigende grad af aggressivitet og rejser sager – mod selvsamme investorer – på et ofte spinkelt og usikkert grundlag. 

Faktum i Symbion-sagen var således, at den – i overensstemmelse med en Højesteretspraksis fra 1942 – havde foretaget fradrag for udgifter til formueforvaltning. SKAT underkendte fradraget, men tabte sagen i Landsskatteretten. Præcist som SKAT også havde tabt andre og tilsvarende sager i Landsskatteretten.

I front med hensyn til at afprøve reglerne
Trods stimen af nederlag valgte Skatteministeriet alligevel at indbringe sagen for domstolene. Måske fordi Danmark skal være ”i front med hensyn til atafprøve rækkevidden af reglerne”, som det står i Skatteministeriets Handlingsplan fra 2010.

Summa summarum er, at Symbion Capital A/S vandt i Højesteret. Men efterdønningerne – ikke mindst af SKATs og Skatteministeriets håndtering af sagen – har sat sine spor langt ind i det erhvervsliv, som måske gerne vil investere i Danmark, men som ikke altid tør, fordi SKATs grænseafprøvning af skattereglerne skaber usikkerhed om skatteklimaet og rammevilkårene i Danmark.

Godt nok, hvis SKAT vinder bare halvdelen af de sager, som de rejser? Erhvervslivet har ganske enkelt rigelig med usikkerhed og risiko i deres generelle virke, hvorfor det er gift, hvis der skabes ekstra uforudsigelighed og risiko som følge af uklare skatteregler og uklar praksis.

Når SKAT derfor – som det skete i december 2012 – erklærer sig tilfredse, hvis de bare vinder halvdelen af de sager, som de rejser, signalerer det ikke kun en manglende retssikkerhedsmæssig forståelse. Det illustrerer også, at der er disharmoni mellem det regeringen siger, og det dens skatteforvaltning gør.

Der mangler ganske enkelt en rød tråd i regeringens skattepolitik, som først fremstår erhvervsvenlig, den dag der også bliver taget højde for, at erhvervslivet har behov for forudsigelighed og stabile rammer i deres sameksistens med SKAT.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk