SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Giv far barselsrettigheder, som ikke går ud over familiernes selvbestemmelse

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
17. Sep 2013

Som bekendt har regeringen besluttet at droppe sit forslag fra regeringsgrundlaget om at øremærke barsel til mænd. Og godt for det. For som jeg skrev i min blog ”Danskerne vil slet ikke have øremærket barsel”, bør fordeling af barsel være et anliggende, som familierne og forældrene selv bestemmer over. Ellers risikerer man, at barnet bliver taberen og sendes tidligere i institution, end familien reelt ønsker det. Fx fordi familien slet ikke har mulighed for at lade far holde den 3 måneder lange barsel, som regeringen ønskede at øremærke til ham.

At regeringen har droppet forslaget om øremærket barsel er både klogt og forståeligt. For selvom faktum er, at mænd ikke tager ligeså meget barsel som kvinder, så har far allerede i dag mulighed for at tage op til 32 ugers barsel, hvis bare mor giver ham lov. Spørgsmålet er derfor, om det overhovedet er lovgivers opgave at stille sig til overdommer over danskernes individuelle valg og prioriteringer, blot fordi vi træffer til- og fravalg, som ikke passer ind i de politiske regneark? Eller som jeg skrev i omtalte blog om Socialdemokratiets daværende holdning til øremærket barsel: 

”Respekt for de danske familiers individuelle valg og prioriteringer synes under alle omstændigheder ikke være en del af Socialdemokratiets familie- og barselspolitik. I stedet synes holdningen at være, at når familierne ikke selv træffer de valg, som Socialdemokratiet mener, er bedst for dem og for samfundet, så må de have en politisk håndsrækning.”

Lommepenge til far i stedet for rettigheder
I stedet for at indføre øremærket barsel til mænd, har regeringen valgt at indføre en bonusordning, der groft sagt giver far 100 kr. om dagen i lommepenge for at passe sit eget barn. 

Altså en incitamentsordning, som skal tilskynde flere fædre til at tage barselsorlov, men som ikke løser det eneste og reelle ligestillingsproblem, som de nuværende barselsregler medfører, og som fremgår af den barselsredegørelse, regeringen har fået udarbejdet. Nemlig, at far reelt er uden rettigheder, hvis mor ikke vil lade ham holde barsel.

Reglerne i dag sikrer altså ikke i fornøden grad fars rettigheder. Og det vil den incitamentsordning, som regeringen har lagt op til, heller ikke rette op på.

Rettigheder til far kan gå hånd i hånd med familiernes selvbestemmelse
Det kan derfor undre, at regeringen har valgt denne løsning i stedet for en model, som både tilgodeser hensynet til faderens rettigheder og hensynet til familiernes selvbestemmelsesret. For de to hensyn kan faktisk gå hånd i hånd. Fx. ved at lave en model, der giver far ret til at holde 14 ugers barsel, hvilket svarer til de antal uger, som lovgivningen har øremærket til moderen efter fødslen. Reglerne skal dog samtidig indrettes så fleksibelt, at hvis far ikke har lyst til eller mulighed for at udnytte hele eller dele af sin barselsret, kan han i stedet overdrage sin ret til moderen. På den måde får far juridiske rettigheder, der matcher mors, uden at lovgivningen dog fratager familiernes mulighed for selv at tilrettelægge barselsforløbet, som de vil.

Samlet set kan man altså lave en model, hvor man ikke tager barselsperioden fra barnet, sikrer juridisk ligestilling far og mor imellem, men samtidig bevare familiernes selvbestemmelsesret. Og fra regeringens perspektiv kan det vel heller ikke skade, at et stigende antal fædre formentlig - og frivilligt - vil benytte sig af deres lovtildelte rettigheder, fordi de vil være normgivende. Dermed må man forvente, at modellen vil skabe en selvforstærkende udvikling, som dybest set er regeringens mål.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk