SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Må fornuften sejre. Til sidst.

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
22. Aug 2012

Som jeg skrev i min tidligere blog d. 27. juni 2012 har regeringen, V og K som led i skattereformen aftalt, at børnechecken skal indkomstaftrappes for højtlønnede børnefamilier. Da SKATs tekniske systemer imidlertid ikke kan foretage en hustandsindkomst for samlevende par, men kun for gifte forældre, har aftalen den hage, at den indfører skattemæssig forskelsbehandling af ellers identiske familier. For mens skatteministerens egen familie kan beholde deres børnecheck, må mange andre familier give afkald på dele af deres, selvom de har en langt lavere husstandsindkomst end skatteministerens på 1,8 mio. kr.

Denne forskelsbehandling er fra flere sider blevet kritiseret, bl.a. fordi den strider med princippet om lighed for loven. For hvorfor skal gifte par stilles dårligere end ugifte? Og hvorfor kan den familie, hvor det er far, der er hovedforsørger, beholde deres børnecheck, mens den familie, hvor mor passer job og far passer børn, må give afkald på deres?

Kritikken har tilsyneladende fået politikerne til at indse, at aftalen er en "lovteknisk brøler". I hvert fald har skatteministeren erkendt, at det er en "ommer", og at der skal rettes op på forskelsbehandlingen. Indkomstaftrapningen skal hverken afhænge af om man er gift eller samboende. Eller for den sags skyld om det er mor eller far, der tjener mest.

At en så ligetil og indlysende løsning - som både gør op med forskelsbehandling på gifte og samlevende og på kønnene generelt - ikke var en del af skattereformen til at starte med, strider mod al sund fornuft. Af samme grund forekommer det mærkværdigt, at denne forskelsbehandling, som tydeligvis er et problem, først skal elimineres, efter at den er trådt i kraft.

Ærlig talt: Var det ikke en idé at vende rækkefølgen om, så man først fjernede forskelsbehandlingen og derefter lod indkomstaftrapningen træde i kraft? For selvom vi lever i en tid, hvor "riget fattes penge", så er lighed for loven stadig et bærende retsprincip i vores demokrati. Lad os derfor håbe, at fornuften sejrer. Til sidst.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk