SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Skatteminister fjerner en åbenlys urimelighed

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
22. Jan 2016

Skatteministeren har åbnet forhandlingerne om en ny retssikkerhedspakke, hvor der bl.a. er afsat 40 mio. kr. årligt til at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skattesager. Dette fremgår af en række artikler bragt i Børsen den 21. januar 2016, hvor det også fremgår, at ministeren ønsker, at ordningen skal have virkning pr. 1. januar 2016.

Ministeren fortjener stor ros for sit initiativ. Under SRSF-regeringen blev omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde kategorisk afvist. Under SR-regeringen ville man gerne, men kunne ikke finde finansieringen. Først under den nuværende V-regering er der både vilje og penge til at sætte retssikkerhed på agendaen og rette op på den fejl, som VK-regeringen begik, da de i forbindelse med skattereformen i 2010 afskaffede selskaber og fondes mulighed for at få omkostningsgodtgørelse i skattesager. Formålet var dengang at finde 50 mio. kr. til finansiering af skattereformen.

Åbenlys urimelighed

At selskaber og fonde ikke kan få omkostningsgodtgørelse i skattesager er - som skatteminister Karsten Lauritzen udtrykker i det i Børsens artikel - ”en åbenlys urimelighed”. Det svarer til at få en hastighedsbøde selvom man overholder fartgrænsen.

Risikoen er derudover, at selskaber bliver ”tvunget” til at indgå forlig, hvis Skatteministeriet anker en tabt sag, og man ikke har de økonomiske, mentale eller juridiske ressourcer til at føre en langstrakt skattesag. Det er hvad selskabet Paranova overvejer i en sag, som SKAT oven i købet anser for principiel. Konsekvensen er i værste fald, at SKATs eventuelle fejlagtige fortolkning vil danne præcedens også i andre sager. Det tjener ingen. Slet ikke retssikkerheden.

Gemmer der sig en djævel i detaljen?

Selvom skatteministeren fortjener ros for at ville genindføre fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skattesager, er det samtidig værd at bemærke, at de 40 mio. kr. der er afsat til formålet, er mindre end det provenu på 50 mio. kr. man høstede, da man afskaffede omkostningsgodtgørelsen tilbage i 2010.

Hvad differencen skyldes er uklart, navnlig fordi skattesager generelt ikke er blevet mindre kompliceret og dermed billigere gennem årerne. De er tværtimod blevet mere kompliceret og dermed også dyrere. Det viser Skatteministeriets udgifter til sin egen advokatbistand, som siden 2007 har været konstant stigende. Og dét selvom antallet af sager endda er faldet en smule.

Kort sagt: Skattesager er generelt blevet dyrere for såvel stat som skatteydere, og derfor kan det undre, hvis den tidligere ordning med omkostningsgodtgørelse nu kan gennemføres 10 mio. kr. billigere. Lad os håbe, at der ikke gemmer sig en djævel i detaljen.

Retssikkerhed gælder også verserende sager

Som nævnt ønsker ministeren, at den nye ordning skal have virkning fra nytår, men om den også skal omfatte allerede verserende sager, er der ingen melding om. Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv bør det dog være tilfældet, så også den føromtalte sag mod selskabet Paranova, bliver prøvet ved domstolene. Kun dét er ret og rimeligt i en sag, som Skatteministeriet anser for principiel.

Derfor bør den endelige udformning af retssikkerhedspakke II indeholde fuld omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, hvilket bør indføres med tilbagevirkende kraft, så også allerede verserende sager bliver omfattet. Det er et rimeligt skridt i den rigtige retning, som vil bringe også selskaber som Paranova ud af den situation, som med Karsten Lauritzens egne ord er ”åbenlys urimelig”.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk