SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Spin af fundamentale rettigheder

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
19. Jul 2012

Bruce Springsteen har rocket af, og Roskilde er ved at genfinde sig selv efter en uge i spotlysets skær. Men ikke kun musikken har fyldt på avisernes spalteplads. Også Roskilde Kommunes samarbejde med Anders Foghs tidligere spindoktor, Michael Ulveman, har fået omtale. For 25.000 kr. om måneden skal Ulveman hjælpe kommunen med at kommunikere om den ekspropriationssag, som flere medier allerede har dækket, fordi Roskilde Kommune har eksproprieret jord fra én privat part – en lokal planteskole – for at tilgodese hensynet til og krav fra en anden privat part. Nemlig Roskilde Festivalen.

Roskilde Kommune har dermed ikke kun – for borgernes skattekroner – allieret sig med en af landets bedste ekspropriationsadvokater, men nu også med en af landets bedste kommunikationsrådgivere. Til sammenligning må kommunens modpart – den lokale planteskole – for egne penge kæmpe for retten til sin jord, uden at kunne få økonomisk dækning for sine udgifter. End ikke hvis han får medhold i Højesteret.

Skræmmebilledet af den lille borger i kamp mod den store stat kan næsten ikke illustreres tydeligere, og det er kun forståeligt, at langt de fleste som konfronteres med en ekspropriationssag, opgiver at føre sagen. Det er drænende og kan med årene løbe op i skyhøje beløb i sagsomkostninger. I modsætning hertil står kommunerne, som med ubegrænsede skattekroner i ryggen, kan tillade sig både dyr advokatbistand og dyr kommunikationsbistand, for  at vinde sagen - ”koste hvad det vil”.

I marts 2012 fremlagde en gruppe af folketingsmedlemmer fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti ellers et forslag til folketingsbeslutning: ”om styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse med kommunal ekspropriation”.Her foreslog man bl.a. at indføre omkostningsgodtgørelse til borgere i samtlige ekspropriationssager. Netop for at undgå, at borgere af økonomiske årsager skulle opgive at gøre sin ret gældende, i de ekspropriationssager som ifølge retspraksis ikke altid kører efter bogen.

Er det eksempelvis rimeligt, at den familie fra Skagen, som fik domstolens ord for, at kommunens ekspropriation var ulovlig, ikke skal kompenseres krone for krone for sine udgifter til at få ret? Og er det fair, at en række familier fra Hillerød fik mere i erstatning, end deres naboer, fordi de havde ressourcerne til at køre en langstrakt ekspropriationssag mod kommunen, hvilket naboerne ikke havde? Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv bør der indføres omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager, så borgere og virksomheder ikke på forhånd opgiver at gøre deres ejendomsret gældende, og så alle får økonomisk adgang til sagkyndig bistand, som matcher den, kommunerne har. En sådan form for økonomisk kompensation vil derudover have den selvregulerende effekt, at ulovlige sager, som den fra Skagen, forhåbentlig undgås i fremtiden, hvis kommunerne selv skal betale gildet for sine fejl.

Selvom man skulle tro, at retssikkerhed er politisk farveløs, blev forslaget om omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager nedstemt af regeringen og Enhedslisten. Derfor var det dejligt befriende, at den socialdemokratiske borgmester i Holstebro, H.C. Østerby, til Folkemødet på Bornholm brød partilinjen og erkendte, at den manglende omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager udgør et problem. Forhåbentligt kan det få nogle af hans partikollegaer på Christiansborg til på samme vis at forholde sig til, hvad der er ret og rimeligt, og ikke hvem et godt forslag kommer fra.

For når Roskilde Kommune kan tillade sig at bruge skattekroner – ikke kun på juridisk bistand – men sågar også på spin i forhold til den konkrete sag, så signalerer det en økonomisk overflod og en magtarrogance, som risikerer at sprede sig til andre sager, hvis folketingspolitikerne ikke – ved brug af et omkostningsgodtgørelsesprincip – sikrer, at den egentlige retstilstand i Danmark afspejler de fundamentale rettigheder, som vi netop herhjemme er så stolte af.  

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk