SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Ny klagestruktur svækker skatteydernes retssikkerhed

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
13. Feb 2013

Hvor vil du helst have din klage over SKAT vurderet? Hos Landsskatteretten som er kendt for en høj grad af faglighed i sagsbehandlingen, og hvor medlemmer består af en god blanding af fagfolk, politikere og dommere? Eller vil du hellere have din sag behandlet i de lokale vurderings- og ankenævn, hvor medlemmerne består af lokalpolitikere uden skatteretlig ekspertise og hvor Landsskatteretten alligevel ændrer 77 pct. af afgørelserne fra vurderingsankenævnene og 31 pct. af afgørelserne fra skatteankenævnene?

Grunden til, at jeg stiller spørgsmålet er, at regeringen arbejder på at indføre en ny klagestruktur på skatteområdet, som vil afskære skatteyderne muligheden for at få behandlet sin skattesag ved to administrative klageinstanser. Fremover skal man kun kunne klage sin afgørelse fra SKAT til én instans. Enten Landsskatteretten eller ankenævnene, som består af henholdsvis skatteankenævnene (indkomstskattesager), vurderingsankenævnene (ejendomsvurderinger) og motorankenævnene (bilregistreringer).

God idé at forenkle klagestrukturen
At regeringen vil skabe en mere effektiv og tidssvarende klagestruktur er i udgangspunktet positivt. Det har man også gjort inden for statsforvaltningens område, hvor Margrethe Vestager netop begrundede sammenlægningen af klageorganer med hensynet til borgernes retssikkerhed:

”Vi har fundet en samlet holdbar løsning for statsforvaltningerne, hvor vi har lagt vægt på større retssikkerhed for borgerne og større faglighed i de nye specialiserede enheder. Der er en retssikkerhed for borgerne i, at de får den samme sagsbehandling, uanset hvor i landet de bor, og at reglerne bliver mere enkle, så systemet bliver mere gennemskueligt for borgerne.”

Tallene taler for sig selv: Skatteyderne fravælger ankenævnene
Også på skatteområdet kan det være en god idé at gøre klagestrukturen mere gennemskuelig og mere effektiv, hvis det sker på en måde, hvor man ikke går på kompromis med faglige kompetencer og borgernes retssikkerhed.

Skatteyderne skal ganske enkelt have mulighed for fortsat at klage til den instans, som er den dygtigste, mest kompetente og som de alligevel foretrækker. Nemlig Landsskatteretten. 

Skatteministeriets egne tal viser således, at borgerne i 2011 fravalgte  skatteankenævnene som klageinstans i 37 pct. af alle indkomstskattesager, selvom de dermed afskar dem selv fra en ekstra klagemulighed. Derudover viser tallene, at ca. 31 pct. af de sager, som alligevel har været forbi skatteankenævnene, bliver omgjort af Landsskatteretten til borgernes fordel.

I vurderingssagerne er tallet helt oppe på 77 pct., hvilket svarer til, at vurderingsankenævnene i 2011 traf forkert afgørelser i 696 sager.

Tallene taler altså sit tydelige sprog om, at de politisk udpegede skatte- og vurderingsankenævn hverken er efterspurgte, effektive eller retssikkerhedsmæssigt forsvarlige. Og på den baggrund må man stille spørgsmålet, om vi overhovedet skal have politisk udnævnte ankenævn?

Skatteydernes retssikkerhed bør vægte højere end politiske interesser
Skatteområdet er så teknisk kompliceret at hensynet til borgernes retssikkerhed bør vægte højere end politikernes interesse i at bevare et politisk udpeget lægmandsprincip i disse sager.

Derfor bør regeringen – når den nu vil modernisere og effektivisere klagestrukturen inden for skatteområdet – gå linen ud og nedlægge ankenævnene, så Landsskatteretten er den eneste administrative klagemulighed. For ærlig talt, hvem har lyst til, at ens eneste klagemulighed skal ske til instanser som har en fejlmargen på henholdsvis 31 og 77 pct.?

Alligevel - og altså på trods af, at skatteyderne i mange tilfælde foretrækker Landsskatteretten fremfor ankenævnene - har regeringen besluttet, at netop ankenævnene bliver eneste klageinstans i en række sager. Også selvom de altså statistisk har en fejlmargen, som er så stor, at det burde være et vink med en vognstang til politikerne om, at det hverken er effektivt eller retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade ankenævnene være krumtappen i det skatteretlige klagesystem.

 

 

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk