SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Behov for en Skatteombudsmand – et skærpet tilsyn med SKAT

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
16. Apr 2015

SKATs ulovlige håndtering af en række ejendomsvurderingssager har nu fået Ombudsmanden til at gå ind i sagerne. Ros for det. Men der er brug for et mere permanent ombudsmandsfokus på skatteområdet – en Skatteombudsmand – da ejendomsvurderingerne ikke er ikke eneste sted, hvor SKAT bryder loven og retssikkerheden lider. Tag et par eksempler:

I flere år fastholdt SKAT retten til at indhente personfølsomme oplysninger om teleselskabernes kunder, selvom det ikke skortede på advarsler om ulovligheden. SKATs praksis er nu underkendt af EU, men tilbage står, at SKAT i 20 sager brød loven uden at nogen greb ind. Hvor var Ombudsmanden her?

Også i SKATs prestigefyldte Projekt Money Transfer har SKAT tilsidesat god forvaltningsskik og fundamentale retssikkerhedsprincipper. Fx blev violinisten Nikolaj Znaider udsat for omvendt bevisbyrde: Han kunne modbevise SKATs påstande, som ellers skal bygge på uangribelig dokumentation og ikke på gætværk. Igen kan man spørge: Hvor var Ombudsmanden? Skal SKAT kunne operere med omvendt bevisbyrde, uden at det har konsekvenser?

Presset af SKAT
Selskabsskatteområdet er et kapitel for sig. Her har vi haft en skattedirektør, som var tilfreds, hvis SKAT bare vandt halvdelen af de Transfer Pricing sager, de rejste. Det skatteretlige legalitetsprincip kræver ellers en noget større medholdsfrekvens. Men det så man gennem fingre med i SKAT.

På selskabsskatteområdet har SKAT også en fast strategi om at prøve grænser af: Virksomheder bliver gjort til prøveballoner for, hvor langt skattereglerne rækker. Det er ikke fair. Faktisk er der virksomheder, som bliver presset til at indgå forlig med SKAT, fordi de bliver mødt med trusler om et skattekrav, som er endnu højere. Den slags revolvermetodik hører ikke hjemme i en retsstat som den danske. Men den praktiseres alligevel.

Derfor er det ikke underligt, at udenlandske virksomheder afviser Danmark som fremtidigt investeringsland. Eller som en økonomichef i én af disse virksomheder sagde til mig: Jeg bliver målt på den forretning, jeg kan banke op her i landet, ikke på hvor mange ringbind jeg kan samle fra min snak med SKAT. Apple kan – med sin milliardinvestering i Danmark – allerede ”glæde sig”.

Tør ikke stå frem
Selvom retssikkerheden lider og skriger på ”eksemplets magt”, tør virksomhederne ikke stå frem. Og man forstår dem. Tænk bare på de reaktioner som teleselskabet 3 fik for det, som var en ”ikke-sag”. I medier og af politikere blev selskabet hængt ud for skattesnyd, selvom SKAT havde erklæret det "clean".

Faktisk var historien så langt ude, at DR har givet 3 en uforbeholden undskyldning. Men hvad hjælper det, når mediers og politikeres ligegyldighed overfor fakta gav fuld spalteplads og allerede har plettet virksomhedens ry i danskernes bevidsthed?

Behov for en Skatteombudsmand
Retssikkerheden indenfor skatteområdet skal styrkes på flere parametre. Det har CEPOS skrevet et notat om: 13 forslag til retssikkerhedsmæssige forbedringer indenfor skatteområdet.

Helt konkret er der behov for at øge tilsynet med SKAT, som har lukket sig mere og mere om sig selv. Fx ved, at man etablerer en uafhængig ”Skatteombudsmand” eller opruster den nuværende Ombudsmands fokus på skattesager.

De mange sager viser i hvert fald, at hvis retssikkerheden skal styrkes, må nogen gøre noget ved SKAT. De gør det ikke af sig selv.

Ombudsmandskortet vil i den sammenhæng være et effektivt kort at spille. 

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk