SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Derfor er afskaffelse af arveafgift for virksomheder en god idé

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
24. Apr 2013

Fra en virksomhed etableres som vækst- eller iværksættervirksomhed, til den bliver en egentlig levedygtig virksomhed, går den igennem mange faser, ligesom den kan gå igennem flere forskellige selskabs- og ejerskabsformer. Udviklingen går fra iværksætterstadiet, hvor en idé fødes og manifisteres i form af virksomhedsetablering, til det tidspunkt hvor den har bevist sin overlevelsesdygtighed og får karakter af en såkaldt ejerledet virksomhed.

Da ingen ejer lever evigt, skal virksomheden på et eller andet tidspunkt skifte ejer. Enten i form af salg til 3. mand, fx en konkurrerende virksomhed, kapitalfond el. lign., eller ved et generationsskifte til fx et nærtstående familiemedlem eller en ledende medarbejder.

Uanset hvilken form for generationsskifte man gennemfører, er der ingen tvivl om, at netop generationsskiftet er en af de mest sårbare perioder i en ejerledet virksomhed, og at gode rammevilkår i netop denne fase har stor betydning for virksomhedens evne til at fortsætte sin drift. Dertil viser tal fra Dansk Erhverv at 7.000 virksomheder står til at skulle ejerskiftes i de næste 10 år, hvilket berører 235.000 arbejdspladser i den private sektor. Danmark har ikke råd til at miste en eneste af disse arbejdspladser.

Gode rammevilkår ved generationsskifte er altså ikke kun noget, der berører de store danske familievirksomheder som Lego, Danfoss, Grundfos og Jysk. Det berører også den underskov af mindre selskaber, som bidrager til samfundet med innovation og vækst, og som kan blive fremtidens store erhvervssuccesser. Ligesom det berører den række af service- og produktionsvirksomheder indenfor fx transport, landbrug, håndværk, forarbejdning mv., som skaber værdi rundt om i Danmark.

Alligevel brandbeskatter vi disse virksomheder. Både når de skal overleve deres første generationsskifte, og når de derefter skal generationsskiftes ca. hvert 25. år. Generationsskiftet udløser således en marginalbeskatning på ca. 63 pct. (kombination af selskabsskat på 25 pct., aktieavanceskat på 42 pct. og arveafgift på 15 pct.), og mens der gælder successionsadgang i relation til aktieskatten på 42 pct., gælder samme mulighed ikke i relation til arveafgiften. Et generationsskifte udløser således en kontant skattebetaling på 15 pct. af virksomhedens indre værdi, som på kort sigt medfører et voldsomt likviditetsdræn, og som på lang sigt hæmmer virksomhedens konkurrence- og vækst.

En afskaffelse af arveafgiften for disse ejer- og familieejede virksomheder, er altså ikke kun skattepolitik. Det er også erhvervspolitik. Vel at mærke god erhvervspolitik, som sikrer, at vores mange familieejede virksomheder fortsat kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for os alle. Derfor er det en god idé at aflive ”dødsskatten” for disse levende og levedygtige virksomheder.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk