SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

De problematiske ejendomsvurderinger

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
13. Dec 2013

Små- og mellemstore virksomheder bliver taberne, når Regeringen - i sit forsøg på at rette op på de problematiske ejendomsvurderinger - kun vil genåbne vurderinger af erhvervsejendomme fra 2012, selvom Rigsrevisionens kritik af dette området går tilbage til 2010. Oven i købet skal de samme erhvervsdrivende fortsætte med at betale for megen ejendomsskat i de kommende år, uden mulighed for tilbagebetaling før i 2016. 

SKAT kendte til problemerne
SKAT skyder for meget ved siden af. Sådan lød det fra Rigsrevisionen, da den i august 2013 konkluderede, at 41 pct. af SKATs ejendomsvurderinger i 2011 havde ligget over den faktiske salgspris. Også vurderingerne af erhvervsområdet i 2010 fik kritik med på vejen.

Derfor gav Statsrevisorerne en såkaldt "stærk påtale" til samtlige af de 6 skatteministre, der har siddet på posten, siden staten overtog ejendomsvurderingerne i 2003. SKAT havde nemlig kendt til problemerne med de offentlige ejendomsvurderinger generelt siden 2003 og konkret siden 2007, uden at det havde udløst en afgørende indsats. Tværtimod. 

Hovedrengøring eller klatvask?
Selvom det altså i flere år har været kendt, både internt i SKAT og på Christiansborg, at de offentlige ejendomsvurderinger sejlede, er det først nu – og altså oven på Rigsrevisionens og statsrevisorernes kritik – at der er kommet gang i det politiske oprydningsarbejde.

Spørgsmålet er så bare, om det bliver en hovedrengøring eller klatvask, vi får?

I oktober 2013 fremlagde regeringen således en plan for, hvordan man kan genoprette danskernes tillid til de offentlige ejendomsvurderinger og nedsatte i den forbindelse et ekspertudvalg – det såkaldte ”Engberg-udvalg” - som i 2014 skal komme med en langtidsholdbar plan for, hvordan ejendomsvurderingerne skal tilrettelægges fra og med 2015.

Derudover har regeringen fremsat et lovforslag, der på den korte bane skal fungere som en art ”damage control” i forhold til, hvordan de problematiske ejendomsvurderinger skal håndteres indtil da. Helt konkret går planen ud på, at (de fejlagtige og i visse tilfælde for høje) ejendomsvurderinger for henholdsvis 2011 (private boligejere) og 2012 (erhvervsejendomme) videreføres i 2013 og 2014.

Ergo: Danske boligejere har ikke kun betalt for meget i skat de seneste år: Det kommer de i visse tilfælde også til at gøre de kommende år.

Først når ”Engberg-udvalgets” forslag til et kommende vurderingssystem er fuldt ud implementeret i 2016, vil man have mulighed for at klage over de ejendomsskatter, som man kan have betalt for meget af. Men kun tilbage til 2011 for private boligejere og til 2012 for erhvervsdrivende, selvom SKAT har haft generelt kendskab til de forkerte ejendomsvurderinger siden 2003 og konkret kendskab hertil siden 2007.

Taberne er de små og mellemstore virksomheder
For at minimere antallet af private boligejere, som også de kommende år skal betale for meget i skat, har Regeringen foreslået, at de 2011-vurderinger som videreføres i 2013, reduceres med 2,5 pct. ”Det manglede da bare”, fristes man til at sige, i lyset af, at Rigsrevisionen konkluderede, at 41 pct. af 2011-vurderingerne var for høje.

Private boligejere får på den måde en vis oprejsning.

Samme principielle og retssikkerhedsmæssige hensyn udviser Regeringen derimod ikke, når det gælder erhvervsejendomsområdet. Regeringen vil nemlig kun genåbne de seneste 2012-vurderinger, selvom Rigsrevisionens kritik for dette område strakte sig tilbage til 2010. Oven i købet vil Regeringen på et uændret grundlag videreføre de fejlagtige 2012-vurderinger i 2014, uden mulighed for nedslag og uden mulighed for at klage før i 2016.

Den lille håndsværksvirksomhed – som først er blevet opmærksom på de problematiske ejendomsvurderinger efter Rigsrevisionens kritik – må altså acceptere, at den kan have betalt for meget i skat i 2010 og 2011 uden mulighed for tilbagebetaling. Ligeledes må den acceptere, at den – med Regeringens viden og accept – skal fortsætte med at betale for meget i skat de næste par år uden mulighed for at klage før i 2016.

Straf for at have indrettet sig i tillid til systemet
Fra et både principielt og retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det naturligvis uholdbart, at Regeringen på den måde straffer de virksomheder, der – i tillid til, at systemet virkede – har haft mere fokus på at drive deres forretning end på at klage over SKATs forkerte ejendomsvurderinger rettidigt.

Folketinget bør derfor indføre en mulighed for allerede nu at få reduceret de 2012-vurderinger af erhvervsejendomme, der skal videreføres i 2014, hvis de er for høje. Det kan ske enten ved at indføre samme reduktion i vurderingen som for ejerboligerne, eller ved at udvide klagefristen for 2012-vurderingerne frem til fx 1. juli 2014.

Navnlig for små og mellemstore virksomheder kan det være en urimelig likviditetsbelastning i flere år at skulle betale for meget i skat på et latent uretmæssigt grundlag. Det må også Regeringen kunne se, hvorfor man må håbe, at den vil komme et ændret lovforslag i julesokken.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk