SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

SKAT vil begrænse borgernes aktindsigt i egne sager

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
09. Apr 2014
Siden fusionen mellem de kommunale skattemyndigheder og ToldSkat i 2005, har borgere og virksomheder haft adgang til aktindsigt i SKATs interne korrespondance vedrørende ens egen skattesag. Men det skal være slut nu, hvis det står til SKAT.
 
I et udkast til styresignal lægger SKAT således op til, at skatteyderne skal kunne nægtes aktindsigt i et dokument, som er udarbejdet af én afdeling i SKAT, hvis det efterfølgende er udvekslet med en anden afdeling internt i SKAT. Med andre ord: SKAT vil fremover begrænse skatteydernes adgang til aktindsigt i egne skattesager.
 
Borgere og virksomheder skulle være i centrum
SKAT begrunder sit forslag med, at den hidtidige praksis om meraktindsigt i egne skattesager var begrundet i SKATs organisering i 2005, der som følge af en række organisationsændringer, ser væsentligt anderledes ud i 2014. Derudover ønsker SKAT at afstemme sin praksis om meraktindsigt med de nye regler i offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Men SKAT synes med sit forslag at overse, at et af de væsentlige formål med fusionen i 2005 var at skabe en åben og helhedsorienteret forvaltning med borgerne og virksomhederne i centrum. Skatteministeriet havde i den forbindelse et erklæret mål om at styrke retssikkerheden, hvilket var den direkte årsag til, at man ville administrere reglerne om partsindsigt, som om regionale og centrale skattemyndigheder stadig var uafhængige af hinanden.

Retssikkerhedsmæssig forringelse af skatteydernes retsstilling
Når SKAT nu vil begrænse skatteyderne aktindsigt i egne sager, er det derfor et væsentligt retssikkerhedsmæssigt tilbageskridt. Det svarer til, at man ikke kan få udleveret svarene på sin blodprøve hos lægen, og således ikke kan vurdere, om man skal tage medicin og i givet fald hvilken.

På samme måde som patienter skal kunne have adgang til deres egne lægejournaler, bør skatteyderne også kunne få fuld og ubegrænset adgang til SKATs interne korrespondance i deres skattesag. Retssikkerhedsmæssigt er det af stor betydning, da man ellers er afskåret fra at skabe sig det fulde overblik over, hvilke faktuelle og juridiske aspekter, SKAT baserer en afgørelse på. Aktindsigten kan således være afgørende for, at man kan kommentere og argumentere sin sag på det bedst muligt oplyste grundlag.

Fremmer ikke tilliden
Det er i det hele taget bekymrende, hvis aktindsigt i egne skatteforhold fremover skal afhænge af, om flere af SKATs afdelinger har været involveret i sagen eller ej.

I værst tænkte scenarie kan SKAT nemlig forhindre enhver form for aktindsigt, blot ved at sende sagen til høring hos en anden afdeling. Det vil naturligvis ikke ske i den ideelle verden, men danskernes tillid til SKAT er ikke stor, og spørgsmålet er, om stemningen p.t. er sådan, at bare risikoen for misbrug er nok til nære mistanken?

Det er i hvert fald svært at se, hvordan forslaget skal kunne fremme danskernes tillid til SKAT, som regeringen ellers har som målsætning.

Hils borgernes interesse velkommen
Med til billedet hører, at SKAT til stadighed beder om flere og flere oplysninger om skatteyderne selv. Det vil derfor klæde SKAT om den transparens de beder skatteyderne om at udvise, også galdt dem selv. Og hvordan og hvorfor er vi overhovedet kommet dertil, at SKAT vil begrænse borgerens adgang til aktindsigt i egne skattesager, i stedet for at hilse deres interesse velkommen?

Når alt kommer til alt, så er de organisationsændringer der er sket i SKAT fra 2005 til 2014 ikke af en sådan karakter, at de begrunder en ændret praksis omkring meraktindsigt. Tværtimod er de principielle overvejelser som gjorde sig gældende i 2005, ligeså gældende og aktuelle i dag.

Nemlig princippet om at sætte borgere og virksomheder i centrum med henblik på at styrke deres retssikkerhed.

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk