Vil Bitcoin blive udkonkurreret af en anden valuta?

authorimage
BLOGS
Af: Lasse Birk Olesen
30. jun 2014

Litecoin, Peercoin, Darkcoin, Dogecoin, Namecoin, Nxt, Ethereum og et par hundrede mere. Bitcoin blev udgivet som den første decentraliserede digitale valuta i 2009, men siden er der kommet mange flere til.

Fælles for langt de fleste er, at de har kopieret Bitcoins kode, justeret på enkelte parametre, og så udgivet valutaen under et nyt navn. Den næststørste valuta efter Bitcoin er pt. Litecoin, som primært adskiller sig fra Bitcoin på blot to punkter: Højere granularitet i bekræftelsen af transaktioner, samt en alternativ mining-algoritme, der favoriserer en anden type hardware til mining end Bitcoin.

Målt både på markedsværdien af alle bitcoins versus alle litecoins, samt på antallet af butikker, der tager imod valutaerne som betaling, er Bitcoin dog mindst en hel størrelsesorden (10x) større, og der er ikke pt. noget der tyder på, at det vil ændre sig.

Netværkseffekter

Brugbarheden af en valuta hænger sammen med, hvor mange andre handlende, der vil tage imod den. Det er altså et netværk, hvor antallet af deltagere bidrager til netværkets værdi - på samme måde som det ikke var nyttigt at eje en telefon, før dem man ville ringe til også havde en telefon. Metcalfes lov foreskriver, at værdien af et netværk stiger kvadratisk med størrelsen på netværket. En valuta, der anvendes af minimum 10 gange så mange handlende, kan altså alt andet lige siges at være mindst 100 gange så nyttig.

Bitcoin har således et væsentligt forspring i forhold til andre digitale valutaer. Når det overhovedet kan lykkes for Bitcoin at vinde udbredelse i forhold til nationale valutaer, som har et meget, meget større forspring, så er det fordi, at Bitcoin byder på store fordele og nye anvendelsesmuligheder, som de nationale valutaer og traditionelle betalingssystemer ikke kan tilbyde.

Krav til konkurrenter

En ny digital valuta, der skal udkonkurrere Bitcoin, må forventes at skulle opfylde minimum to krav: A) Den skal have store fordele i forhold til Bitcoin. B) De store fordele må ikke umiddelbart kunne kopieres af Bitcoin.

A kommer vi næsten helt sikkert til at se. Allerede nu er Ethereum et enormt interessant bud på en næste generation af digitale valutaer, som fx allerede er blevet brugt til e-valg i Danmark. Ethereum har dog endnu til gode at bevise sin robusthed i praksis. Men hvis det ikke bliver Ethereum, så kommer der sikkert andre innovative digitale valutaer.

Bitcoin tillader fleksibel videreudvikling

B er langt mere usikkert. Bitcoin selv kan udvikles og få nye features, så længe en hovedmængde af mining-kraften i netværket accepterer det. Endvidere er der udtænkt et koncept med såkaldte sidechains, hvor helt nye betalingssystemer kan udvikles fra bunden, men som kun fungerer med importerede bitcoin-valutaenheder fra det “gamle” Bitcoin-netværk. Importerede bitcoins kan ikke bruges på samme tid i det gamle netværk, men kan konverteres tilbage til det gamle netværk senere, hvis det ønskes.

Således kan bitcoins i sidechain-konceptet flyttes frem og tilbage mellem forskellige fleksible netværk, og nye innovative - men risikable - tiltag kan afprøves med en lille delmængde bitcoins uden at udsætte hele pengemængden for eksperimenter. Man kan fx forestille sig en sidechain, der bygger på Ethereums principper og indeholder de samme features, men som kun virker med eksisterende bitcoins i stedet for at skabe en helt ny valuta fra bunden.

Sidechain-Ethereum vil endvidere have den fordel, at hele den oprindelige Bitcoin brugerbase kan forventes at foretrække sidechain-Ethereum i stedet for standard-Ethereum, da udbredelse af sidechain-Ethereum vil bidrage til værdistigninger af deres bitcoins. Og har man coins i sidechain-Ethereum kan man uden vekselgebyr og spread konvertere tilbage til almindelige coins på Bitcoins hovednetværk og benytte dem alle steder, der tager almindelige bitcoins.

Konkurrence er godt

Det virker altså som om, at Bitcoins forspring i brugerbase og anvendelse samt dets fleksibilitet for videreudvikling stiller valutaen stærkt. Det er min vurdering. I det tilfælde jeg tager fejl - hvis det fx viser sig at sidechain-konceptet ikke fungerer i praksis - kan det måske alligevel betale sig at hedge ved at konvertere en større eller mindre del af sine bitcoins til de mest lovende og nytænkende alternativer til Bitcoin.

En ting er sikkert: Hvis en ny valuta skal udkonkurrere Bitcoin som den dominerende digitale valuta, så skal den have store fordele. Hvis det sker, vil det ærgre folk, der har satset på Bitcoins udbredelse med en investering specifikt i Bitcoin. Men det vil blot styrke den overordnede idé om decentraliserede digitale valutaer og komme resten af verden til gode med endnu mere effektive og sikre betalinger, finansiel inklusion af de 2,5 millarder mennesker i verden uden bankkonto og et fuldstændig gennemsigtigt pengesystem uden lukkede døre. Og det er jo det vigtigste.

Af Lasse Birk Olesen, Coinify

Profil
Lasse Birk Olesen authorimage Lasse Birk Olesen er produktansvarlig hos Coinify, der gør det nemt at købe, sælge og tage imod digitale valutaer som betaling. Han skriver her på bloggen om teknologi og dens indflydelse på politik og samfundsforhold generelt. Lasse er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og National University of Singapore.
Tidligere bloggere på borsen.dk