Digitalisering og nye forretningsmodeller

authorimage
BLOGS
Af: Susanne Møllegaard
04. sep 2016

Jeg trådte mine barnesko i forsikringsbranchen i 90’erne, da den store nordiske forsikringskrig var på sit højdepunkt. Store forsikringskæmper som Baltica og Hafnia faldt, mens mindre spillere som Tryg og Codan overtog resterne og fik den dominerende position på markedet, som vi stadig ser i dag. Et væsentligt element i denne krig var innovation og visioner. Baltica og Hafnia var kendt for at være innovative og visionære virksomheder, der begav sig ud i spændende strategiske tiltag for at skabe store finansielle supermarkeder. Tryg og Codan var omvendt små og mere traditionelt fokuserende på deres læst.  Og som historien viser tabte de visionære, mens de fokuserede vandt, hvilket formentligt har været en af de væsentligste årsager til, at den fokuserede forretningsmodel har været dominerende indenfor den danske forsikringsbranche siden.

Visioner kan føre til døden
Nu står vi igen i en æra, hvor der for alvor bliver talt om nye forretningsmodeller inden for branchen. Og selvom digitalisering er på dagsordenen alle steder, så har ingen af de danske forsikringsselskaber endnu for alvor taget væsentlige  skridt ud af den traditionelle og til dato vindende strategi. Omkostningerne ved at træffe innovative og visionære, men forkerte beslutninger er simpelthen for høje og kan potentielt set føre til døden.  Hvilket om ikke andet blev smerteligt tydeligt under den store nordiske forsikringskrig.

Alligevel har vi brug for flere af dem
Når jeg så alligevel vil hævde, at det er nødvendigt med mere innovation og flere visioner, så er det fordi perspektiverne i digitaliseringen nu er blevet så tydelige, at det også er muligt at få øje på risikoen ved at sidde stille. Digitaliseringens udfordring af forretningsmodellen medfører nemlig helt andre fundamentale ændringer for branchen end det, man så under den store nordiske forsikringskrig. Dengang var distributionskraft, alternative salgskanaler og finansielle pakkeløsninger en del af visionen, mens selve forsikringsproduktet og forsikringsselskabernes rolle forblev relativt uberørt. Sådan er det ikke i dag.

Digitaliseringskrigens fronter
Digitaliseringen rammer nemlig forretningsmodellen på flere fronter:

  1. Digitalisering indenfor branchen
  2. Digitalisering hos kunderne
  3. Digitalisering hos andre brancher

Digitalisering indenfor branchen er reelt set en forlængelse af den klassiske konkurrence med et øget pres på omkostninger og priser fra eksisterende og nye konkurrenters side. Den må dog forudses styrket både på grund af effektiviseringer og automatiseringer af processer og på grund af en lettere adgang til sammenligning af prisoplysninger.  Udfordringen for forsikringsbranchens traditionelle spillere er arven af gamle og ufleksible systemer og en højkompleks produktstruktur. Det er nye indtrængere er forskånet for, givet at de formår at starte op med rene digitale løsninger.

Digitalisering hos kunderne medfører ændrede kundebehov, som dækker over en række af forskellige forhold herunder både stigende forventninger til digitale selvbetjeningsløsninger og deleøkonomiens ændrede adfærd fx lysten til selv at afdække risiko sammen med ligesindede (peers) og uden mellemkomsten af et forsikringsselskab.

Digitalisering af andre brancher kan basalt set fjerne behovet for en væsentlig del af de traditionelle forsikringer og dermed potentielt stille forsikringsselskaberne i samme situation som Postdanmark ved internettets indtog eller taxibranchen ved den snarlige udbredelse af selvkørende køretøjer. Udbredelsen af Internet of Things (IoT) giver os mulighed for en dialog med vores ejendele, som både kan minimere risikoen for skader (evt. helt fjerne den) og skadeomfanget.

Der er brug for flere visioner
Nogle selskaber har taget mindre og prøvende initiativer  for at imødekomme udviklingen. Fx annoncerede Alm. Brand i juni i år, at de havde investeret 125.000 kr. i Velocator, der benytter IoT til at genfinde forsvundne cykler. Tryg blev traditionel forsikringsleverandør til Arrivas delebiler, hvorved de fik mulighed for at få indsigt i denne del af samfundsudviklingen.  Og Nem Forsikring etablerede Next Forsikring som et online selskab i samarbejde med deres it leverandør. Men samlet set skorter det stadig på stærke visioner og innovative strategier, hvilket måske denne gang bliver den afgørende faktor for at gå vindende ud af den digitaliseringskrig, som der bliver rustet op til nu.

Profil
Susanne Møllegaard authorimage Simple forretningsgange og smidig kommunikation er drømmescenarier for virksomhedsledere og iværksættere. Susanne Møllegaard ved, hvordan vi når målet – og gør kunderne glade. Hun har fingrene i den teknologiske muld, og blogger på den baggrund om, hvordan virksomheder giver kunderne en bedre oplevelse gennem digitalisering og automatisering.

Susanne Møllegaard er adm. direktør i it-konsulenthuset Process Factory, der rådgiver om og udvikler digitale løsninger til forsikringsbranchen. Fintech står højt på hendes agenda. Hun er cand. oecon. og forhenværende underdirektør og forretningsansvarlig i forsikringsbranchen.

Få Susannes indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk