11 mia. kr. på spil

authorimage
BLOGS
Af: Susanne Møllegaard
11. aug 2016

Motorforsikring er et af forsikringsbranchens største guldæg med en årlig præmieindtægt på det danske marked på over 11 mia. kr. Men markedet er truet. Mere sikre biler reducerer risikoen og dermed kundernes behov for dækning. En udvikling, som forventes at accelerere i takt med den teknologiske udvikling imod selvkørende biler. Det vil være fatalt for hele branchen, og i særdeleshed de selskaber, der primært fokuserer på motorforsikring.

Når man har sine rødder i forsikringsbranchen, er det svært at forestille sig, at vi en dag har en virkelighed, hvor motorforsikring ikke eksisterer. Ligesom det har været vanskeligt for andre brancher at forestille sig, at deres forretningsområder en dag skulle blive irrelevante. Faktum er dog, at det kan gå hurtigt. På 15 år er 70% af brevmarkedet forsvundet, og det er i dag slet ikke længere utænkeligt, at brevet en dag vil finde sin plads på museet ved siden af papyrus og tekstruller.

Snart har vi ikke brug for motorforsikringer

Om yderligere 15 år vil motorforsikringer formentligt være klar til at gå samme vej. Et postulat, som måske kan vække hovedrysten, men som ikke desto mindre er meget sandsynligt og dermed relevant at forholde sig til, når strategien for de næste år skal fastlægges. Altså NU! Hvilket de fleste ansvarlige ledelser i branchen heldigvis har opdaget.

Alligevel er der ét spørgsmål, som optager mig, og som jeg synes kan give anledning til bekymring, ikke bare for forsikringsbranchen, men for alle andre brancher i samme situation:

Er det muligt for eksisterende aktører indenfor en branche reelt at indse, at kundebehov kan ændre sig så radikalt, at det overflødiggør den forretning, de har drevet med succes i mange år?

Post Danmark kunne ikke forestille sig en verden uden brevet

Post Danmark så jf. årsrapporten allerede i 2000 i øjnene, at de stod overfor ”betydelige udfordringer for i de kommende år at fastholde og positionere det traditionelle brev som kommunikationsmiddel. Brevmarkedet bliver stadig mere komplementært i forhold til den elektroniske kommunikation.”

Alligevel var det vanskeligt at forestille sig en virkelighed uden brevet. ”Forandringerne overflødiggør ikke brevet som kommunikationsmiddel. Således vil brevet også i fremtiden have en betydelig rolle,” fremgår det af årsrapporten og videre ”det er ikke Post Danmarks vurdering, at en væsentlig reduktion af brevmarkedet er umiddelbart forestående.” Med baggrund i denne vurdering traf de en række strategiske valg for at modvirke effekten af den digitale udvikling. Disse tiltag indebar fx intensivering af markedsføringen af brevet som medie, tilpasning af prisstrukturer og udvikling af produktet. Alle tiltag, der forudsatte, at brevet også i fremtiden ville være svaret på kundernes behov om end nu i en kombination med elektronisk post.

Jeg ved, at bagklogskabens lys er ulideligt klart, men i dag virker det som en oplagt tanke, at Post Danmarks manglende evne til at forestille sig en virkelighed uden brevet har kostet dem dyrt. De strategiske og økonomiske ressourcer er blevet brugt på at fastholde brevet. Hvor det formentligt på den lange bane ville have været mere værdiskabende at fokusere på at finde en ny relevant position for Post Danmark i et marked uden brevet.

Hvad gør du, når dit forretningsområde forsvinder?

Derfor håber jeg meget, at Post Danmarks dyrekøbte erfaringer kan inspirere virksomheder i andre brancher til at indse det utænkelige, nemlig at også deres forretningsområder kan blive irrelevante. Og forsikringsselskaberne konkret til allerede nu at gå i gang med at overveje deres position i et marked uden motorforsikringer. 

Profil
Susanne Møllegaard authorimage Simple forretningsgange og smidig kommunikation er drømmescenarier for virksomhedsledere og iværksættere. Susanne Møllegaard ved, hvordan vi når målet – og gør kunderne glade. Hun har fingrene i den teknologiske muld, og blogger på den baggrund om, hvordan virksomheder giver kunderne en bedre oplevelse gennem digitalisering og automatisering.

Susanne Møllegaard er adm. direktør i it-konsulenthuset Process Factory, der rådgiver om og udvikler digitale løsninger til forsikringsbranchen. Fintech står højt på hendes agenda. Hun er cand. oecon. og forhenværende underdirektør og forretningsansvarlig i forsikringsbranchen.

Få Susannes indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk