Vi har netop solgt lidt ud af aktier

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
14. apr 2016

Jeg har beskæftiget mig med global investeringsstrategi i over 10 år og har gennem årene været vidne til en del spektakulære begivenheder på de finansielle markeder. Blandt de største tæller selvsagt krisen i 2008, den græske tumult og senest olieprisernes kollaps for blot at nævne et udpluk. Ikke desto mindre forbavses jeg til stadighed over, hvor hurtigt stemningen på de finansielle markeder kan skifte – og det gælder nu igen i år. Da vi valgte at øge vores beholdning af aktier i januar, var nervøsiteten til at tage at føle på. Frygten for et kinesisk kollaps, amerikansk recession og europæisk bankkrise stjal overskrifterne og sendte langt de fleste risikofyldte aktiver ud i store fald.

Her blot 2-3 måneder senere er disse bekymringer om end ikke forsvundet, så i hvert fald forstummet. Globale aktier er steget omkring 10 procent fra bunden, olie- og råvarepriserne er kommet stærkt igen, og renterne på virksomhedsobligationer er faldet betydeligt. Er der grønt lys herfra til fortsatte store stigninger? Vores svar er nej – der er snarere gult lys, hvorfor vi har valgt at sælge lidt aktier i vores balancerede porteføljer.

Det nemme først – pessimisterne tog fejl
Vi tager et kort tilbageblik. Den kinesiske regering har stimuleret økonomien og stabiliseret valutaen. Således er den kinesiske valuta i skrivende stund marginalt stærkere overfor den amerikanske dollar end ved årets start. Endvidere har det altafgørende boligmarked vist styrke i årets første kvartal med kraftig fremgang i boligsalget og store prisstigninger. Det synes, at have stabiliseret byggeaktiviteten og dermed udvalgte priser på råvarer.

I USA udeblev den frygtede recession – den hårdtramte fremstillingssektor har overrasket positivt med betydelige stigninger i erhvervstilliden de seneste to måneder, og arbejdsmarkedet forsætter ufortrødent sin fremgang med stærk jobskabelse og tegn på stigende lønvækst. Trods dette har signalerne fra centralbanken været klare – usikkerheden er stadig stor, hvorfor de går meget forsigtigt frem med stramninger af pengepolitikken. Utvivlsomt positivt for amerikanske aktier – og de nye markeder som traditionelt har det svært, når dollarrenterne stiger.

I Europa fortsætter væksten trods store politiske udfordringer, og den Europæiske Centralbank (ECB) har leveret endnu en massiv lempelse af pengepolitikken.

Slutteligt er oliepriserne steget blandt andet som konsekvens af stigende tegn på betydelige fald i amerikansk olieproduktion og forhåbninger om, at OPEC vil stabilisere deres produktion. Det har hjulpet specielt amerikanske virksomhedsobligationer og de råvaretunge nye markeder. Kort sagt – dommedagsprofetierne holdt (heller ikke denne gang) stik.

Fremtiden – de gode nyheder først
De gode nyheder er, at vi grundlæggende stadig er optimister omkring den globale økonomi.

I USA forventer vi yderligere bedring i væksten, efterhånden som de negative stød fra især den stærkere valuta aftager. Endvidere forventer vi fortsat bedring på boligmarkedet og et stabilt og vækstfremmende banksystem. Vi vurderer p.t., at væksten er omkring 1,5 pct. – og vi forventer, at den stiger til mindst 2,5 pct. henover året.

I Kina forventer vi mere af det samme – sænkningen af kravet til udbetalinger for især førstegangskøbere af boliger har sat gang i et mindre boom. Og selvom salgsaktiviteten på boligmarkedet ikke kan blive ved med at stige med den nuværende takt, er der stadig mere stimulans i systemet, blandt andet fra en rekordhøj kreditvækst, som vi mener groft sagt er en slet skjult finanspolitisk lempelse. Helt i tråd med Kinas sædvanlige måde at finjustere væksten på.

Og selvom de politiske udfordringer nærmest hober sig op i Europa, vil det generelt sundere banksystem samt ECBs nye tiltag med blandt andet nye likviditetsfaciliteter sikre, at bankernes udlån vokser og dermed fremmer væksten. Vi vurderer således, at væksten forbliver i det nuværende niveau omkring 1,5-2,0 pct. i de kommende kvartaler med fortsat jobskabelse og fald i arbejdsløsheden som resultat. Trods dette vil ledigheden stadig være høj og inflationspresset meget lavt, hvorfor ECB fortsætter sin exceptionelt lempelige pengepolitik.

Groft sagt – det globale økonomiske opsving fortsætter til gavn for virksomheder og forbrugere. Derfor ser vi stadig potentiale i globale aktier.

Men vi har alligevel solgt lidt aktier
Alligevel har vi besluttet at sælge lidt aktier. Groft sagt sælger vi en portion svarende til den, vi købte i de mørke dage i januar. Det skyldes primært fem faktorer:

For det første er prisfastsættelsen ganske enkelt ikke længere lige så attraktiv. Det følger i sagens natur direkte af kursstigningerne.

For det andet er vi fortsat skeptiske omkring Kinas vækstudsigter både på den lange bane, men også senere i år. Styrken på boligmarkedet i dag skyldes først og fremmest regeringens stimulans – det være sig gennem lettere adgang til boliglån eller stigende infrastrukturinvesteringer. Men stimulans er i sagens natur midlertidig – ved at sænke kravet til udbetaling trækker vi morgendagens efterspørgsel frem til i dag. Fordelen er, at Kinas store beholdninger af usolgte boliger skrumper til gavn for det fremtidige byggeri. Ulempen er selvsagt, at vi så mangler efterspørgslen i morgen. Bilsalget er et fremragende eksempel – det faldt moderat frem til sensommeren sidste år. Så indførte regeringen en tilskudsordning for små (og grønnere), biler og salget nærmest eksploderede frem til december med en stigning på 30 pct. for blot at falde tilbage igen her i 2016. Vi venter ikke tilsvarende ekstreme udsving i boligsalget, men senere på året vil det efter vores vurdering begynde at falde igen. Med et stadig stort udbud af usolgte boliger i især de mindre byer samt betydelige fald i den unge og mest mobile del af befolkningen på den lidt længere bane vurderer vi, at byggeaktiviteten i bedste fald stagnerer – og i værste skal reduceres yderligere. Det vil lægge en dæmper på den spirende optimisme på udvalgte råvarer.

For det tredje mener vi, at rentemarkedet er for skeptiske omkring fremtidige renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Markedet indregner knapt én forhøjelse i år, mens vi vurderer, at styrken på arbejdsmarkedet og især yderligere stigninger i lønvæksten får Fed til at hæve mindst to gange yderligere. Det vil lægge opadgående pres på såvel de amerikanske renter som dollaren og dermed vende de seneste måneders medvind fra denne kant til modvind. Vi vurderer, at dette er marginalt negativt for risikable aktier generelt og i særdeleshed for de nye markeder.

For det fjerde er vi stadig skeptiske omkring olieprisen. Selvom de stigende tegn på produktionsfald er en stabiliserende faktor, vil yderligere prisstigninger groft sagt være selvdestruerende i den forstand, at en pris på fx 60 dollar pr. tønde hurtigt gør mange amerikanske producenter rentable igen, så produktionen kan forventes at stige igen og lægge et nedadgående pres på priserne.

Slutteligt vil den politiske risiko træde mere i karakter, efterhånden som vi kommer tættere på den britiske EU-afstemning og det amerikanske præsidentvalg. De vil utvivlsomt trække store overskrifter, og sker det i en kontekst af stagnerende til faldende kinesisk vækst og en revurdering af amerikansk pengepolitik, vil det føre til store udsving.

Kort sagt er afkastpotentialet mindsket og den fremtidige risiko steget, hvorfor forholdet mellem de to er forværret. Vi har derfor solgt lidt aktier – primært i Europa for at beskytte vores kunder og porteføljer mod den svært kvantificerbare politiske risiko. Vi har dog stadig en lille overvægt som udtryk for vores generelt optimistiske holdning til global økonomi. Frem mod sommeren holder vi tæt øje med især Kina og USA – følg med her!

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk