Vi har netop købt flere aktier

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
14. jan 2016

2016 er startet med et brag. Det amerikanske aktiemarked har aldrig haft en værre start. Kinas aktiemarkeder nærmest kollapser. Og europæiske aktier – vores bedste bud på den mest attraktive investering i 2016 – er faldet nærmest i lige linje siden årets første handelsdag. Det kan selvsagt snildt blive værre endnu, men vi mener, at nervøsiteten er overdreven. Derfor har vi netop købt flere aktier i vores investeringsprodukter.

Et kort tilbageblik
Inden du smider alt, hvad du har i hænderne, slår sparegrisen itu og køber aktier for det hele, kommer dog en kort formaning. Det gælder om løbende at sikre sig et vist manøvrerum til at kunne vægte op eller ned i aktier i porteføljen i takt med mulighederne – og truslerne – i markedet.

Vi startede 2015 med en relativ høj andel af risikable aktiver som aktier, high yield-virksomhedsobligationer og obligationer fra nye markeder. I løbet af første halvår 2015 solgte vi en betydelig andel i takt med flotte afkast og kom således ind i sensommeren og efterårets tumult med, hvad vi mener var en relativ lav samlet risiko i vores porteføljer.

I efteråret tog vi første skridt op i risiko igen ved at købe aktier, men den samlede risiko var stadig relativt lav. Nu køber vi igen. Dels fordi vi selvfølgelig mener, at afkastpotentialet er mere attraktivt. Men også fordi vi har plads til det. Nu har vi således højere samlet beholdning af risikable aktiver i porteføljerne, men stadig med et enkelt eller måske to skud tilbage i bøssen til yderligere køb af aktier.

Derfor køber vi flere aktier
Vi har karakteriseret 2016 som et vanskeligt investeringsår med særlig skepsis omkring Kina, de nye markeder og olieprisen. Men omfanget og hastigheden af kursfaldene på globale aktier er alligevel kommet bag på os. Det havde vi bestemt ikke set komme. Men vi mener som sagt, at reaktionen er overdreven. Specielt i forhold til Kina. Selvom vi forventer lavere vækst i Kina og et svært år forude, står Kina ikke overfor et kollaps. Myndighederne sikrer finansiel stabilitet til gavn for den nye økonomi og den overordnede vækst.

Og selvom myndighedernes kommunikation omkring valutapolitikken er håbløs, minder vi om, at Kina med et internationalt handelsoverskud på mere end 50 milliarder dollar om måneden får masser af udenlandsk valuta i kassen. Kombineret med de i forvejen store beholdninger af udenlandsk valuta – over 3.000 milliarder dollar – står Kina ikke overfor en stor valutakrise. Bemærk endvidere, at handelsbalanceoverskuddet vokser, jo mere olie- og råvarepriserne falder. De sidste par dage har myndighederne gjort det klart, at de nok skal værne valutaen mod alt for store tab drevet af kortsigtet spekulation.

Vi forventer derfor, at Kina vil være mindre kilde til usikkerhed fremadrettet, om end vi endnu engang understreger, at Kina i disse år kæmper en svær kamp med tømmermændene fra et historisk bygge- og udlånsboom. Det bliver ikke kønt – men det bliver heller ikke en katastrofe.

Udsigterne for Europa og USA
Der, hvor vi for alvor maler en positiv historie, er dog i euroland og USA. Førstnævnte nyder godt af lavere oliepris, svækket valuta, lempeligere pengepolitik og et sundere banksystem. Det bør efter vores vurdering være nok til at sikre 2 pct. vækst i 2016. Og jo mere usikkerhed der er – specielt jo mere oliepriserne falder – jo mindre sikkert er det, at Den Europæiske Centralbank, ECB, når sin inflationsmålsætning. Yderligere lempelse af pengepolitikken i denne region bliver derfor mere sandsynlig. Det bør støtte fx europæiske virksomhedsobligationer, som vi også har en pæn portion af i vores porteføljer.

I USA ser historien lidt anderledes ud. Den lavere oliepris har ramt industrien hårdt, mens forbrugerne jubler. Dollaren er blevet stærkere, og renterne steget. Samtidig strammer den amerikanske centralbank pengepolitikken. Det har medført en klassisk lagerkorrektion – dvs. at virksomhederne har sænket produktionen til under efterspørgslen for at rydde lidt op i lagrene. Med mindre efterspørgslen falder igen – hvilket vi ikke venter – skal produktionen stige en smule. Kombineret med et stærkt boligmarked bør væksten i USA stige fra de nuværende omkring 1,5 pct. til 2,5 pct. i løbet af året. Det bør dulme nervøsiteten på markederne.

Her har vi vores aktiefokus
Vi har primært fokus på aktier fra udviklede markeder – dvs. groft sagt USA , Europa og Japan. Det følger direkte ud af vores optimistiske forventninger til USA og Europa og vores fortsatte moderate skepsis omkring de nye markeder.

Samtidig understreger vi, at trods vores positive forventninger er det ikke juleaften. Mange selskaber i udviklede markeder står overfor et svært 2016 – amerikanske virksomheder med stor international afsætning skal fortsat kæmpe med en stærk valuta. Selskaber i mine- og energiindustrien får det svært. Og selskaber, der har levet højt på stærk vækst i de nye markeder i 00’erne, står med store udfordringer.

Derimod går selskaber, der lever af privatforbrug i fx euroland og USA gode tider i møde. Og revolutionen i IT-sektoren fortsætter. Men på virksomhedsniveau kan såvel de negative og positive udsigter i mange tilfælde allerede være indregnet i kurserne.

Derfor er vores mantra fortsat, at i 2016 vil aktiv forvaltning betale sig med de rette investeringsbeslutninger. Både på overordnet aktivklasseniveau – og når det gælder udvælgelse af de enkelte aktier og obligationer.

Vi har truffet årets første aktive beslutning; vi har købt aktier! Fordi nervøsiteten omkring global vækst er overdreven og kursfaldene for store, så afkastpotentialet er mere attraktivt – og fordi vi har plads til det!

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk