Hvor blev Kina af?

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
24. feb 2016

Jeg har arbejdet med global investeringsstrategi i over 10 år, hvoraf jeg har dækket Kina tæt i 7. Ikke desto mindre forbavses jeg stadig – også nu – over, hvor hurtigt de finansielle markeder kan flytte deres fokus. I årets første dage handlede det hele om den kinesiske valuta (der uventet blev svækket). Lynhurtigt flyttede fokus sig til de negative konsekvenser fra de lave oliepriser til amerikansk recession og senest til europæiske banker. Kina er nærmest forsvundet fra debatten. Hvad foregår der i Kina - og hvad er status på den famøse valuta?

Nytåret har sendt Kina i dvale
Én af årsagerne til, at markedet har flyttet fokus fra Kina, er ganske enkelt, at Kina selv nærmest gik i dvale. Det kinesiske nytår er netop overstået, men mens det står på, står Kina mere eller mindre stille. Millioner af mennesker tager hjem og fejrer nytåret med familien i omkring en uges tid – herunder de mange migrantarbejdere der dagligt bemander landets fabrikker og samlebånd. Men det hører samtidigt med til historien, at nytåret er flydende, hvorfor sæsonjustering af data fra januar og februar er vanskeligt. Det skabte for år tilbage voldsom usikkerhed, fordi markedet lagde vægt på et svagt nøgletal for januar, der senere viste sig at blive opvejet af et stærkt tal for februar. De seneste år har myndighederne – fornuftigt – undladt at udgive det meste data for de enkelte måneder, men udgiver i stedet data samlet for begge måneder i marts. Således er én af årsagerne til stilheden omkring Kina ganske enkelt, at markederne pt. er i et vakuum. Vi får meget få nøgletal at forholde os til, og pt. er intet nyt nærmest godt nyt.

Valutaen er stabil – også fremover
Den primære årsag bag den relative stilhed om Kina er dog efter vores vurdering, at det store valutaspektakel i årets første dage var fejlagtigt. Da markederne for alvor gik amok, gik myndighederne tilbage til det gode gamle regime – at holde valutaen stabil overfor den amerikanske dollar. Således lå den nærmest urokkelig på det samme niveau overfor dollaren fra den 11. januar til den 12. februar. Og senest har den taget et større hop op over for dollaren, så den i skrivende stund er tæt på uændret over for dollaren for i år.

Mod den brede kurv af valutaer, som kineserne offentliggjorde sidste år, er den kinesiske valuta dog stadig lidt svækket. Træder vi et skridt tilbage, var det største problem imidlertid, at markederne havde svært ved at forstå, hvad kineserne havde gang i med valutaen. Og her er der sket ting og sager – chefen for den kinesiske centralbank Zhou Xiaochuan holdt en sjælden lang og detaljeret pressekonference forrige weekend. Heri svarede han på spørgsmål fra kinesisk presse og forsøgte at forklare, hvad centralbanken gerne vil opnå.

De tre stærke budskaber
Vi hæftede os især ved tre primære budskaber fra centralbankchefen:

For det første ønsker de ikke at forårsage unødvendig usikkerhed. Det betyder, at centralbanken holder valutaen stabil på tidspunkter, hvor markedet er overdrevent nervøst. Som nu. Og som vi har diskuteret mange gange før, har Kina med sit store årlige handelsoverskud på 600 milliarder dollar, en valutareserve på over 3000 milliarder dollar og begrænset udlandsgæld de redskaber, der skal til, for at holde valutaen stabil i lang tid, hvis og når de ønsker det.

For det andet pegede han netop på det store handelsbalanceoverskud som tegn på, at valutaen ikke fundamentalt er overvurderet. Sagt på en anden måde – Kina vinder stadig markedsandele på globalt plan, hvilket ikke just peger i retning af, at valutaen er for dyr. Dermed konkluderede han, at ses der bort fra spekulative angreb og de kortsigtede kapitalbevægelser ud af landet, er der ikke et fundamentalt behov for, at valutaen skal svækkes.

Slutteligt forklarede han, at Kina på den længere bane stadig ønsker en mere flydende og markedsbestemt valuta. Men det blev samtidigt fortalt mellem linjerne, at den proces kommer til at foregå på Kinas præmisser.

Derfor nedskriver Kina ikke valutaen
Konklusionen er klar – Kina vil ikke være kilde til katastrofescenarier og usikkerhed, men den lange vandring mod en mere fleksibel valuta er intakt. På den korte bane venter vi forsat stabilitet – på den længere bane afgøres hastigheden, hvormed valutaen svækkes overfor dollar, først og fremmest af, hvor hurtigt og meget den amerikanske centralbank hæver renten.

Vores holdning er dog uændret – Kina nedskriver ikke valutaen, dels fordi der ikke fundamentalt er behov for det, dels fordi det ville være det værst tænkelige signal at sende. Gør de det, vil markedet blot gå endnu hårdere til værks i forsøget på at presse valutaen længere ned.

De gode nyheder stopper dog ikke her. Vi har siden slutningen af 2015 advaret om, væksten i Kina ville blive svækket i årets første måneder. Og selvom vi stadig fortæller en historie om strukturelt svagere vækst på den lange bane, er der efter vores mening mildere vinde på vej på den korte bane.

Kinesisk stabilitet er godt for globale aktier
Vi baserer i høj grad vores kortsigtede analyse af den kinesiske vækstcyklus på boligmarkedet og kreditgivningen. Hvad angår førstnævnte har Kina de seneste uger annonceret et par lempelser i den restriktive boligmarkedspolitik. Således er udbetalingskravet for førstegangskøbere blevet sat ned til 20 pct. fra tidligere 30 pct. Vi forventer, at det vil være nok til at stabilisere aktiviteten på boligmarkedet i tiden frem mod sommer.

Samtidig synes kreditgivningen at være tiltaget. Det er bestemt ikke ubetinget positivt, og på den lange bane maner vi stadig til forsigtighed omkring Kina & de nye markeder generelt, men på den korte bane, vil myndighedernes fokus på at støtte væksten lykkes.

Med den markante skepsis og forvirring, der pt. hersker om Kina, vurderer vi derfor, at Kina bliver en kilde til stabilitet i løbet af foråret, og det er godt nyt for globale aktier. Specielt taget de mange dommedagsprofetier om valutakollaps, finansiel krise og decideret recession in mente. Det er endnu en årsag til, at vi holder fast i vores positive holdning til aktier.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk