Høns i bestyrelseslokalet

authorimage
BLOGS
Af: Line Rosenvinge
27. nov 2014

Når der er høns i bestyrelseslokalet, så fører det til utidig kaglen. Aj. Sådan er det jo ikke. Historien om det modsatte er ad libitum. Når kvinder sidder med ved bords, så lægges der guldæg. En nylig undersøgelse viser, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer overtrumfer mændenes erfaring og vurderes som værende mere ambitiøse end mændene.

Sidste år vedtog regeringen en lov om måltal for kvinder i bestyrelser. Siden er antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede virksomheder steget fra 8% til 11%. ”Det er overhovedet ikke godt nok”, lød det fra salen i Tivoli kongrescenter i går, da minister for ligestilling, Manu Sareen (R), gjorde status for de fremmødte til et debatarrangement om fremtidens ledelse – og kvinderne. Ministeren mindede om, at eftersom bestyrelser som regel nedsættes for flerårige perioder, kan det i sagens natur tage 3-4 år, førend loven rigtig slår igennem.

Men måske står det slet ikke så slemt til.

Der er masser af kvinder, der deltager i bestyrelsesarbejde og gør en forskel. Ministerens regnestykke giver udtryk for den fejlagtige opfattelse, at bestyrelsesarbejde ikke bør regnes for noget, med mindre der er tale om børsnoterede virksomheder.

Glem ikke skolebestyrelser, fritidsklubber, menighedsråd, ejerforeninger og diverse kulturelle institutioner i samfundet, små som store! Det er navnlig sidstnævnte, jeg har kendskab til, men lad os tage dem én af gangen.

Skolebestyrelserne står aktuelt overfor at skulle spille en aktiv rolle i forbindelse med skolereformen, hvor bestyrelsen er bindeled mellem ledelse og forældre. En velfungerende skolebestyrelse er en væsentlig komponent i denne implementering. Ser vi på fritidsklubberne, så er der mange medlemsstærke klubber og foreninger, der ofte afhænger af en varieret gruppe af frivillige, for overhovedet at kunne eksistere. Her er det bestyrelsens opgave at medvirke til, at det sker. Desuden pålægges også fritidsklubber en mængde regelsæt, som det er nødvendigt at kunne navigere i. Menighedsråd sidder med store budgetter og skal træffe beslutninger om større vedligeholdelsesprojekter af bygninger, ligesom bestyrelsesmedlemmer for andelsforeninger skal kunne vurdere en eventuel låneomlægning og sikre, at medlemmerne har kvalificerede emner at vælge blandt ved stemmeafgivelse. Mange ulønnede bestyrelser har også en stor indflydelse ved ansættelser i organisationen.

I alle disse ”bløde” bestyrelser og foreningsarbejde, kan fejlagtige beslutninger have store konsekvenser for et lokalmiljø. Fodboldklubben går konkurs. Egnsteateret lukker, fordi der ikke var tegnet vandskadeforsikring og lokaler er gået til.  

Hvorfor kun se på de virksomheder, som genererer penge? Hvorfor ikke se på de mange organisationer, der genererer kulturel værdi i samfundet? Bestyrelserne i disse organisationer er også med til at gøre Danmark til det, det er. Og her er kvinderne med.

Jeg sidder i tre bestyrelser, den ene som formand. Også næstformanden er en kvinde (og ja, vi kalder os stadig ”formænd”). I to af de tre bestyrelser er formanden en kvinde, og kønsfordelingen er som følger: Tre kvinder ud af fem, fem kvinder ud af ni og to kvinder ud af fem. Det er altså en rigtig pæn fordeling, lige akkurat over 50% kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Disse tre bestyrelser tæller ikke i statistikken, fordi det er bestyrelser for kulturelle foreninger. Selvom de to agerer internationalt og den tredje har en ikke uvæsentlig økonomi, så ryger de under radaren.   

Men hvis ministeren også anerkendte denne form for bestyrelsesarbejde og derfor tæller lidt anderledes, så ville han møde mange kvinder og se, at en fjer hurtigt kan blive til fem høns. Rimeligvis.

 

 

Indlægget er inspireret af gårsdagens seminar Fremtidens ledelse er XXXY på Tivoli Hotel & Congress Center, arrangeret af Børsen i samarbejde med Lederne og sponsoreret af BMW. Talere var bl.a. Manu Sareen (R), minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, headhunter Inge Berneke samt professionelle bestyrelsesmedlemmer og respekterede erhvervsledere somtidligere minister Anne Birgitte Lundholt (K) og Lone Fønss Schrøder. Foto: Lambert/Getty Images.

 

 

 

 

Profil
Line Rosenvinge authorimage Taler ofte og gerne om kulturens væsentlighed, har høje tanker om kunstens værd og stiller krav til kunstens kunnen. Deler det, som er godt og vurderer også det, som går galt. Her på bloggen får du en fornemmelse for aktuelle hændelser fra kulturens verden med tanke på bredere relevans. Men du får også indblik i afkroge af kunstlivet, som du ellers ikke møder den i dagspressen.

Rosenvinge er siden 2005 selvstændig via Tender Task som kunstkritiker, forretningsudvikler og salonværtinde.

Få Lines indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk