Fremtidens ledelse er XXXY 26. nov. 2014

Fremtidens ledelse er XXXY

Mød dem der lykkes med at sætte blandede hold

XX og XY. De to kromosomsæt er byggestenene i ledelsen fremover. Få værktøjerne til at skabe innovative ledelsesgrupper med forskellige profiler.

På konferencen zoomer vi ind på, hvad virksomhederne gør og kan gøre internt og eksternt for at gøre det attraktivt for kvinder at være med i de øverste ledelseslag.

Danske virksomheder er meget forskellige steder i forhold til at skabe mangfoldige arbejdspladser. Nogle sektorer har svært ved at tiltrække kvinder på alle niveauer, mens andre kun mangler kvinder i den øverste ledelse og bestyrelse.

På konferencen viser vi ved hjælp af eksempler fra virksomhederne selv, hvad der skal til for at forbedre virksomhedens talentagenda og konkurrenceevne ved at tiltrække, udvikle og fastholde kvinder i alle sektorer.

Få inspiration til at rykke på dine måltal

Danmarks 1100 største private virksomheder og alle offentlige virksomheder og institutioner er blevet pålagt at opsætte måltal og politikker for flere kvinder i det øverste ledelsesorgan.

Loven trådte i kraft i april 2013, og erhvervs- og vækstministeriet står bag en evaluering af virksomhedernes måltal i efteråret 2014, mens ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold står bag evalueringen blandt de offentlige virksomheder og institutioner. Bliv klar.


Programmet fra kl. 12.00-18.00 
- Opdateres løbende

12.00 Indregistrering. Vi byder på en let anretning og netværkstid

12.55 Velkomst v. økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen, Børsen


13.10 Status på virksomhedernes arbejde med måltal - et år efter loven

Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
Tiden for regeringens evaluering af virksomhedernes arbejde med deres måltal for flere kvinder i ledelse nærmer sig. Hvad er status?

13.30 Sådan gjorde vi: Flere kvinder til de tunge erhverv via universiteterne
Graduate Programme Manager i HR og projektleder på "Female frontrunners" i Grundfos, Camilla Winther, og Engineering Graduate i Grundfos, Cindy Lima Ottosen
For at få flere kvinder ind i ledelser og bestyrelser i de tunge sektorer, skal der først og fremmest kvinder til sektorerne. Hvordan gør de tungere og ofte mandsdominerede virksomheder sig attraktive for kvinder på universitetsuddannelserne? Grundfos har et bud: arbejd med universiteterne, få kandidaterne ud i virksomhederne, lyt og lær.

14.00 Pause

14.30 Headhunter, find mig nu de kvinder!

Inge Berneke, headhunter i Egon Zehnder
Sender du ansvaret for dine måltal for flere kvinder i ledelse videre til din headhunter? Bliv udfordret på din tilgang til rekruttering af headhunter og konsulent Inge Berneke med speciale i rekruttering til topledelse og bestyrelser, international talentudvikling og mangfoldighed.

15.00 Interview: Mentorvejen til toppen
Louise Sonne Dyreborg, Afdelingschef for Jura & Administration i Industriens Uddannelser og Marie-Louise Sinding, Head of Securities & Asset Management Law DK i Nordea. Interview v. Børsens økonomiske redaktør Thomas Bernt Henriksen.
Mentorprogrammer kommer ofte op som en måde at køre talenter i stilling til lederjob. Men hvordan foregår det egentlig? Hvad kræver det af mentor? Og hvilke svar søger mentee? Tidligere talentmentee hos Djøf, Louise Sonne Dyreborg, blev matchet med mentor Marie-Louise Sinding, da hun skrev speciale på Københavns Universitet i 2010. I dag er hun afdelingschef for jura og administration i Industriens Uddannelser. Hør hvordan de arbejdede med Louise Dyreborgs vej ind i ledelse.

15.20 Kig indad: Gør din virksomhed klar til at mestre diversitet
Heidi Rottbøll Andersen, direktør og grundlægger af Living Institute
For at lykkes med at sætte ledelseshold med forskellige profiler, er der nogle spørgsmål, man som virksomhed skal kunne svare på: Hvordan skaber vi en inkluderende kultur, som gør det muligt at rumme folk, der er forskellige - også på topniveau? hvilke tiltag virker på at få kvinder op i topledelsen - og hvilke virker slet ikke?

15.50 Pause

16.15 Kun faglige fællesskaber tæller
Anne Birgitte Lundholt, professionelt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i Naviair
Netværker du også med dem, der ikke ligner dig selv? Anne Birgitte Lundholt var første kvinde i det højtprofilerede old boys netværk Rotary København. Nu skal dansk erhvervsliv væk fra hyggelige herre- og dame-klubber og i stedet danne flere faglige fællesskaber. Fællesskaber, hvor køn er irrelevant. Det handler om at være på samme niveau og komme på tværs af sektorer, hvis vi skal udvikle os i vores karrierer, mener hun. 

16.35 Kvinder i uniform - hvad gør det ved ledelseskulturen i hæren?
Christian Brejner Ishøj, major i hæren og stabschef ved Livgarden
Christian Brejner Ishøj kender udfordringen med at håndtere teams med en overvægt af mænd rigtig godt. Han er en del af kampenheden, som i dag har hhv. 1 og 2 kvinder i de to infanterikompagnier.Hvad er mulighederne, og hvad er begrænsningerne i det meget anderledes arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - som findes i hæren? Ændrer ledelseskulturen sig, når der er kvinder med? Og hvad er hans holdning til, om det giver mening at gøre et stort nummer ud af at få flere kvinder ind i kampenheden?

16:55 Debat: Hvordan bliver fremtidens ledelser en blanding af XX og XY?
Anne Birgitte Lundholt, professionelt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i Naviair
Christian Brejner Ishøj, major i hæren og stabschef ved Livgarden
Inge Berneke, headhunter i Egon Zehnder
Heidi Rottbøll Andersen, direktør og grundlægger af Living Institute


17.30 Diversitet på bestyrelsesplan

Lone Fønss Schrøder, Senior Advisor i Credit Suisse og professionelt bestyrelsesmedlem i bl.a. Volvo, NKT og Saxo Bank 
Hvordan arbejder man med diversitet på bestyrelsesniveau, og hvordan er det at være kvindeligt bestyrelsesmedlem, når der diskuteres diversitetsstrategier?

18:00 Opsummering og afslutning

Mød følgende talere:
 
  • Lone Fønss Schrøder, professionelt bestyrelsesmedlem i bl.a. Volvo, NKT og Saxo Bank 
  • Manu Sareen (R) Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 
  • Anne Birgitte Lundholt, professionelt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i Naviair
  • Inge Berneke, headhunter i Egon Zehnder
  • Camilla Winther, Graduate Programme Manager i HR i Grundfos
  • Cindy Lima Ottosen, Global Engineering Graduate i Grundfos
  • Heidi Rottbøll Andersen, direktør og grundlægger af Living Institute
  • Louise Sonne Dyreborg, Afdelingschef for Jura & Administration i Industriens Uddannelser
  • Marie-Louise Sinding, Head of Securities & Asset Management Law DK i Nordea.
  • Christian Brejner Ishøj, major i hæren og stabschef ved Livgarden
Tilmelding er bindende og kan ikke afmeldes.
Konferencen foregår 26. november i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V kl. 12:00-18:00


I samarbejde med:Partnere