Dansk økonomi har behov for politisk kick start

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Det er et faktum, at ledigheden er steget market i de senste par år og at økonomerne forventer en yderligere stigning i ledigheden i 2010. Stigningen kommer efter, at den danske ledighed befandt sig på et historisk lavt niveau, som medførte flaskehalse på arbejdsmarkedet og bidrog til ejendomsprisernes himmelflugt. Danske virksomheder lider under den nuværende økonomiske krise, som startede med den verdensomspændende finanskrise. For at gøre det hele værre er den danske produktitivtet helt i bund samtidig med, at de seneste års stigninger i reallønnen har udhulet den danske konkurrencekraft. Renterne er historisk lave, men dette synes dog ikke at hjælpe meget på virksomhedernes investeringer, hvilket til en vis grad skyldes, at bankerne holder igen med kreditgivningen, af frygt for ikke at begå tidligere års fejl dvs. ved at føre en for slap kreditvurdering. Noget må således gøres, da man ikke kan sidde passivt og vente på, at Adam Smiths usynlige hånd skal komme danske økonomi til undsætning. Politikerne har forsøgt at sætte skub i investeringne med diverse ”pakker”, men opsvinget synes alligevel langt væk. Regeringen har ligeledes forsøgt at stimulere den hjemlige efterspørgsel ved at give skattelettelser, i håb om at borgerne vil øge deres forbrug og dermed stimulere produktionen. Problemet er bare, at det overhovedet ikke batter, hvis danske økonomi ikke skal sakke agter ud i forhold til vores samhandelspartnere, hvoraf nogen lande allerede er kommet ud af recessionen. Den seneste økonomiske rapport fra IMF viser således, at mange økonomiske nøgletal bl.a. detail salget, herunder salget af langvarige forbrugsgoder, industri produktionen, beskæftigelsen, investeringerne etc. er begyndt at gå i den rigtige retning. Rapporten demonstrerer samtidig, at krisen især har ramt såkaldte ”mature markets” særligt hårdt, mens ”emerging markets” bl.a. i Asien og Sydamerika har været ramt langt mindre kraftigt. Krisen har godt nok begrænset væksten i en række store ”emerging markets” f.eks. Kina, men væksten er alligvel meget høj sammenlignet med mature markets. Danmark kan som en lille åben økonomi ikke selv trække landet ud af krisen og statens underskud begrænser også råderummet for at føre en ekspansiv finanspolitik. Dog er det klart, at de politiske beslutningstagere ikke bare passivt kan se til og vente på at udlandet redder danske økonomi. Derfor bliver politikerne nød til at foretage nogle større og i nogle tilfælde upopulære tiltag for at kick-starte dansk økonomi. De skattelettelser som regeringen har indført batter overhovedet ikke, hvis målet er, at danskerne skal arbejde længere og samtidig have mulighed for at forbruge mere. Der skal langt mere til. Det koster på den korte bane i form at et endnu større hul i statskassen, men på den mellemlange sigt er det midlet som skal til. Man kan f.eks. pege på, at beskæftigelsesfradraget bør fordobles, ligesom momsen på fødevarer bør sænkes, hvilket er en klar fordel for danske virksomheder, eftersom Danmark producerer de fleste fødevarer selv. Giver man skattelettelser over en bred kam er der således en risiko for, at pengene går til udlandsrejser, fladsskærme, langvarige forbrugsgoder, som kun har en ringe effekt på den danske beskæftigelse. Ud over skattelettelser, bør man forkorte dagpengeperioden. Ledige bør deltage i obligatorisk statsbetalt efteruddannelse efter en vis periodes lediggang. Virksomhederne bør desuden modtage en større kompensation, hvis de ansætter personer med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere bør man overveje at udskyde perioden fra, hvornår man kan opnå efterløn. Man kan også overveje at fremskynde større infrastrukturprojekter f.eks. broen til Femeren samt investeringer i den kollektive trafik. Alt dette koster rigtig mange penge, men pointen er, at hvis opsvinget i Danmark ikke skal tage alt for mange år, er der behov for radikale politiske initiativer til at kick starte økonomien. Man kan kun håbe på, at en regeringsrokade vil være det der udløser de nødvendige politiske tiltag, hvis Danmark ikke skal sakke agter ud i forhold til vores samhandelslande.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk