Er Danmark på vej mod recession?

Michael Winther Rasmussen
Det korte svar er "nej"! For på den korte bane er der ikke noget, der tyder på, at Danmark er på vej mod recession. Væksten i BNP forventes for de kommende par år at blive på ca. 1,5 - 1,7 procent - altså en såkaldt "balanceret højkonjunktur" med en tilpasset finanspolitik - dog med lidt pres på arbejdsmarkedet. Inflationen ligger på ca. 1,2 procent - altså noget lavere end de fleste andre Euro-lande. Overordnet set er det nogle relativt gode nøgletal.  

Men svaret afhænger dybest set af verden omkring os, idet vi samfundsøkonomisk i høj grad er et spejl af den verden, vi omgiver os og handler med. 

Recession truer tre store regioner 

Ser vi ud over Danmarks grænser, så er der tre store økonomiske regioner fordelt på forskellige lande, som i øjeblikket er i farezonen for at gå i recession:  

1) USA 
BNP-væksten i USA er på nuværende tidspunkt over 2 procent, men er i høj grad drevet af en lempet finanspolitik med skattelettelser, hvilket kan føre til højere lønninger og dermed højere inflation. De lange 10-årige renter ligger nu under de korte 2-årige renter, hvilket er et faresignal i sig selv, idet de lange renter afspejler forventningerne til vækst og inflation og helst skal ligge over de korte. Også handelskrigen med Kina går udover væksten i USA. 

2) Euro-landene 
Den tyske vækst er på sit laveste niveau i mange år og ligger på lidt over 1 procent. Tyskland er i høj grad drevet af industri og handel, og særligt den tyske bilindustri har store udfordringer både i form af produktionsvanskeligheder (emissionsgodkendelser m.v.) og forventer ligeledes faldende eksport til lande som f.eks. USA, Kina og Storbritannien. 

Italien er ligeledes ramt af lav vækst, høj ungdomsarbejdsløshed og en meget høj statsgæld, hvilet også betyder politisk ustabilitet. 

Og i Frankrig oplever man en opbremsning i økonomien på grund af tilbageholdenhed med implementering af nødvendige reformprogrammer – blandt andet som følge af "de gule veste". 

Så der er altså vækstudfordringer i de førende EU-lande. 

3) Storbritannien 
Storbritannien er allerede meget tæt på nulvækst og med en inflation på over 2 procent. Et hårdt Brexit den 31/10-2019 – som er den overvejende sandsynlighed lige nu - vil have en dobbelt negativ effekt på den engelsk økonomi. Ligesom i USA er de lange renter nu også under de korte, og det er ligeledes et faresignal i sig selv også her. Storbritannien er således meget tæt på recession. 

Recession truer også i vækst-regionerne 

Også i vækstregioner som Latinamerika ser man faresignaler. I Brasilien, som er den største økonomi og vækstmotor i Latinamerika, oplever man i øjeblikket meget svag industriel produktion og høj arbejdsløshed samt politiske uroligheder i øvrigt. Mexico oplever ligeledes en opbremsning i hele servicesektoren, som er én af de førende sektorer dér. Og så er der Kina, som selvsagt også er ramt af handelskrigen med USA. 

Hvad kan vi forvente? 

Sammenfattende er der globalt således mange tegn på, at der er en recession på vej lige om hjørnet.  

Pengepolitisk har man i visse regioner – for eksempel USA og EU – stadig mulighed for at modvirke en del af den udvikling med rentejusteringer, og det samme gælder finanspolitisk, hvor man f.eks. i Danmark og Tyskland stadig har et vist råderum at modvirke med. I EU er der dog visse større lande, der er meget tæt på recession og med begrænset råderum; lande som Frankrig og Italien. I Storbritannien er der i min optik ingen tvivl om, at et hårdt Brexit vil give dem dødsstødet. På helt kort sigt vil man nok ikke opleve recession i USA, men forventningerne på lidt længere sigt trækker i den retning også der.  

Man må derfor forvente yderligere marginale rentenedsættelser - i hvert fald i Euro-landene. 

På aktiemarkederne oplever man lige nu et fald – investorer trækker sig ud af højrisiko-aktier og spreder risikoen yderligere. Dette kan dog medføre forøget kapital til andre investeringstyper og -sektorer, som ejendomssektoren med videre. Men uro på finansmarkederne må fortsat forventes. 

Mange virksomheder gearer i øjeblikket sig selv hen imod udsigterne til lavere global vækst. Altså lidt mere robust balancestruktur og mere effektiv og fleksibel produktion. Den udvikling vil fortsætte. 

Selvom der i mange sektorer er mangel på arbejdskraft, og samme mangel i nogen grad kan opleves som en lønfest – set med borger- og lønmodtagerbriller - må forventningerne til begrænset global og dansk vækst alt andet lige føre til, at man også må forvente en vis løntilbageholdenhed i mange sektorer fremadrettet. 

Så er Danmark på vej mod recession? Nej, men den globale udvikling kan trække os med ned på lidt længere sigt. 

Profil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil