Danmarks næste store erhvervseventyr

Danske Rederier
BLOGS Af

Den danske vindmølleindustri bliver jævnligt kaldt et erhvervseventyr. Det er fuldt berettiget, og vindmølleeventyret er blevet et referencepunkt, for hvilken industri vil ikke gerne være med i det nye erhvervseventyr.

Dansk skibsfart er – i al beskedenhed – et andet dansk erhvervseventyr. Vi er verdens 5. største søfartsnation målt på handelsskibe, som opereres af danske rederier. Danmark placerer sig nu foran nationer som USA, Tyskland og Storbritannien. Danmark er i økonomisk forstand en lille åben økonomi, og vi nyder godt af et åbent verdensmarked, men høj grad af samhandel. Det er i høj grad skibsfarten, der muliggør samhandlen på verdensplan.

Men som i et hvert andet eventyr er der kapitler, der byder på udfordringer eller måske ligefrem  trusler på forretningsmodellen. Sådan et kapitel står verdens, og dermed også dansk skibsfart, overfor nu. Ligesom mange andre industrier skal vi finde løsningen på skibsfartens klimaudfordring. Gentagende rapporter fra FN’s klimapanel IPPC understreger et bydende behov for, at vi hurtigst muligt bevæger os væk fra fossile brændsler, hvis vi skal undgå de voldsomme følger af et løbsk klima.

International skibsfart står for omkring 2-3% af verdens CO2-udledning, så udfordringen er ikke en overraskelse for nogen i shippingbranchen. Danske Rederier har derfor arbejdet hårdt for den internationale klimamålsætning, som landene i FN’s maritime organisation (IMO) vedtog i fjor. Den forpligter skibsfarten til at flytte godset mere effektivt og halvere sit klimaaftryk senest i 2050.

Skibsfarten er allerede godt i gang med at begrænse sit klimaaftryk, men der skal internationale regler på plads for at indfri målsætningerne. Fra dansk side arbejder vi for globale regler, der sikrer en fair og lige konkurrence. De danske rederier er blandt frontløberne i en international branche. På danske skibe testes batteridrift, biobrændsler, rotorsejl og andre af de løsninger, som skal gøre skibene mere energieffektive og nedbringe CO2-udledningen på kort sigt.

Global regulering og forbedret effektivitet bringer os imidlertid ikke sikkert i havn. Prognoserne spår, at reduktioner i CO2-udledningen fra effektiviseringen af de eksisterende skibstyper sandsynligvis vil blive ædt op af stigende fragtmængder. Det understreger behovet for hurtigst muligt at finde vejen til det CO2-neutrale skib.

Som i eventyrene viser der sig muligheder og hjælp, når udfordringerne synes størst. I denne fortælling er der tilmed mulighed for at flette historierne sammen. En grundlæggende forudsætning for det CO2-neutrale skib er CO2-neutrale brændstoffer baseret på vedvarende energikilder. At forsyne verdens handelsflåde med brændstof vil kræve en meget stor udbygning af kapaciteten af havvindmøller, solcelleparker og andre anlæg til produktion af vedvarende energi. Hvordan de brændstoffer skal se ud, eller hvordan de skal bringes ombord på den brede vifte af skibstyper i stor skala, er et ubesvaret spørgsmål. I Danmark har vi imidlertid muligheden for at finde svaret på det spørgsmål.

Med styrkepositioner inden for produktion af vedvarende energi, med en stærk maritim sektor og med kompetencer inden for en række andre centrale brancher har Danmark byggeklodserne til at udvikle CO2-neutrale brændstoffer til skibsfarten. Opgaven består i at bringe byggeklodserne sammen, kombinere dem rigtigt og identificere muligheder og barrierer i reguleringen og på markedet. Det kræver engagement fra alle relevante aktører, men også et stort forsknings- og udviklingsarbejde. Her står en betydelig forøgelse af de offentlige midler til grøn maritim forskning helt centralt.

I Danske Rederier ser vi muligheden for at etablere et nyt erhvervseventyr ved at flette eksisterende erhvervseventyr sammen og bygge på de stærke kompetencer, som allerede findes i Danmark. Det er en stor mulighed for at holde kursen og udbygge dansk erhvervslivs styrkepositioner til glæde for eksporten, beskæftigelsen og klimaet.

Profil

Danske Rederier

Danske Rederier

Anne H. Steffensen
Anne H. Steffensen tager temperaturen på den globale økonomi og politik, og blogger dertil om diversitet og ledelse. Annes indsigt i et globalt erhverv og globale udsyn gør hende til lidt af en kanariefugl for de udfordringer og muligheder, som Danmark kan stå overfor på den globale scene.

Anne H. Steffensen er adm. direktør i Danske Rederier, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, der sammenregnet gør Danmark til verdens sjettestørste søfartsnation, og som danskernes største eksporterhverv årligt eksporter for omkring 200 mia. kr.

Anne er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet, og har i sin karriere haft flere poster i Udenrigsministeriet, blandt andet som Danmarks ambassadør i Storbritannien.