"The buck ends here"

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
26. jul 2019

Boris Johnsons første tale som britisk premierminister var ikke bare bemærkelsesværdig; den var også mærkværdig. Måske var det en valgtale.

Johnsons tale i Downing Street var ikke inspireret af Churchill

For det første må man konstatere, at på trods af, at Boris Johnson, som det hævdes, og jeg tror, at det er rigtigt, har Winston Churchill som forbillede, så havde han i hvert fald ikke brugt Churchill som inspiration til sin første tale. Tværtimod. I Winston Churchills første tale til det britiske underhus som primeminister var det ikoniske budskab: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat". Dette står i skarp kontrast til den tale Boris Johnson holdt foran Downing Street 10 umiddelbart efter sin udnævnelse. For talen var én lang opremsning af initiativer, der skal forbedre briternes tilværelse omfattende alt lige fra infrastruktur og forskning til bedre forhold for ældre og for kæledyr. Men ikke en antydning af, at det efterlader en regning, der skal betales.

Vel var udfordringerne i maj 1940 anderledes med en igangværende tysk invasion i Frankrig og faren for et angreb på Storbritanien, altså indgangen til anden verdenskrig. Men det taget i betragtning, så står Storbritanien over for en meget vanskelig tid, og det er svært at se andet, end at der vil komme prøvelser af politisk og finansiel karakter, der i den grad vil udfordre og vanskeliggøre mulighederne for i de kommende år at gennemføre provenukrævende forbedringer af velfærd m.v.

 

Usammenhængende tale

For det andet var Winston Churchill kendt for at bruge meget tid på at forberede sine taler. På trods af, at den nye britiske premierminister længe må have været klar over, at han formentlig ville komme til at stå i denne situation som ny britiske leder, så virkede det, som om talen var skrevet i hast. Retorisk hængte den dårligt sammen, der var alt for mange budskaber, og den var blevet så lang, at det virkede som om Boris Johnson måtte skrue tempoet i vejret for at nå at lirre det hele af inden for overskuelig tid.

Man fik det indtryk, at alle de mange løfter og budskaber bare skulle presses ind i denne første tale uanset sammenhæng. Måske for at kunne bruge dem som reference på et senere tidspunkt.

Et britisk valg kan komme hurtigt

For det tredje og mest bemærkelsesværdige så var Boris Johnson meget klar på, at det kan blive nødvendigt for Storbritanien at forlade EU uden en aftale, hvis der ikke er opnået en ny aftale inden den 31. oktober. Det gjorde han bl.a. ved at sige, at hans nye regering nu ville gå i gang med også at forberede netop det scenarie.

Ganske vist understregede han sin optimisme med hensyn til at få forhandlet en ny aftale. Men det ser i realiteten meget vanskeligt ud. Allerede straks efter hans tale var den irske premierminister ude med en melding om, at man allerede fra EU’s og irsk side har strakt sig så langt, det er muligt. Og så er vi i en “no deal situation”. Dette er i realiteten siden blevet bekræftet af EU’s chefforhandler på Brexit, Michel Barnier, som også har fastslået, at man ikke kan gå ud over den ramme, der ligger i den aftale, EU har indgået med den tidligere britiske regering.

Men der er ikke flertal i det britiske parlament for at forlade EU uden en aftale. Og man har endda truffet en beslutning om, at regeringen ikke bare kan eksekvere en sådan beslutning uden en vedtagelse om det i underhuset.

Lægger vi disse forskellige meldinger til grund er der flere mulige scenarier.

En mulighed er, at Boris Johnson inden for den allerede indgåede aftale finder en mulighed for at aftale en præcisering eller mindre justering, og så udlægger det som en betydningsfuld ændring, som det britiske parlament derefter stemmer ja til. Men som positionerne står dels i EU og dels hos Boris Johnsons nye Brexit-team i regeringen, så er den mulighed nok mere teoretisk end reel; især når Boris Johnson holder fast i, at Storbritanien under alle omstændigheder forlader EU senest den 31. oktober.

Så er man i en no deal situation. Den er der ikke flertal for i parlamentet. Vil regeringen gennemføre det, må den forvente et nederlag i parlamentet. Det kan næsten kun føre til et Brexit-valg.

Det kan også ske, at Boris Johnson indser det umulige i situationen inden for de nærmeste uger og derfor udskriver valg i håb om, at han kan kaste brikkerne så meget rundt, at der viser sig et flertal for no deal. Måske er det i virkeligheden hans intention allerede nu. Det kan forklare de mange løfter, der blev presset ind i talen foran Downing Street 10

Alt tyder på, at den nye britiske regering står over for særdeles vanskelige udfordringer. Det er ikke mindst Boris Johnson selv, som har fremkaldt denne situation. Han ligger med andre ord, som han selv har redt. Nu er det hans ansvar at finde løsningen. Som han selv sagde i sin tale: “The buck ends here”!

 

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk