Fremtidens lederskab kræver helt nye færdigheder

Michael Winther Rasmussen

Erhvervsvirksomheder i Danmark og globalt står over for forandringer, der ikke er set før i historien, og som vil stille krav til fremtidens lederskab på et helt andet plan end hidtil. Man taler om, at den ”4. industrielle revolution” nu er i fuld gang – og det er vel at mærke en teknologisk revolution. Det vil stille store krav til fremtidens lederskab.

En verden i forandring

Globale undersøgelser peger på, at de tre største forandringer for erhvervslivet frem mod 2030 vil være:

  • Den digitalt forbundne verden
  • Kunstig intelligens og Big Data
  • Automatisering og robotics

Disse tre faktorer er allerede i gang med både at forandre og helt fjerne eksisterende forretninger samt skabe helt nye forretningsmuligheder. Og i en hastighed vi ikke har set før. Det nye er således ikke, at verden er i gang med en digital transformation, men nærmere den i hastighed hvor det sker.

Teknologien tager over i stort set alle led i samfundet, fordi teknologien på mange måder er mere efficient. ”Al” (kunstig intelligens), ”Machine learning”, og ”The Cloud” er blevet hverdag. Processer automatiseres og produktioner overtages af robotter. Analyser af enorme mængder data foretages af maskiner, og selv de mere sofistikerede vurderinger af data er nu lagt i hænderne på maskinernes kunstige intelligens. Og det hele er forbundet globalt i en grad, som gør, at hastigheden på den teknologiske udvikling er eksponentiel.

Mennesker – den nye ”generation Alpha” - vil dog stadig være ”kraften” bag ved værdiforøgelsen af vort samfund, men på en ny måde. 

Nye færdigheder er nødvendige 

Undersøgelser peger på, at de 5 mest betydningsfulde færdigheder for fremtidens ledere bliver:

  • Innovation
  • Omstillingsparat og forudseende
  • Globalt perspektiv og netværk
  • Bredt sektorkendskab
  • Samarbejdende 

Fremtidens ledere skal kunne navigere og udvikle på toppen af teknologien. Innovationen vil fortsat komme fra mennesker, og teknologien vil fortsat være et redskab. 

Hastigheden på disruption vil endvidere stille krav til evnen til at kunne forudse forandringer, før de opstår. Rigtige beslutninger skal kunne træffes hurtigere end nogensinde før, og derfor vil topledernes intuition og dømmekraft komme endnu mere i spil end før.

Stort set al aktivitet vil fremover have et global perspektiv. Industrier og markeder vil flyde sammen, gå bort og komme til – på tværs af landegrænser. Adgang til og allokering af ressourcer og finansiering vil gå fra regional til global. Topledernes globale udsyn og netværk vil derfor komme i spil mere end nogensinde før.

Det vil fremover ikke være nok kun at have kendskab til én industri. Mange industrier vil flyde sammen eller gå bort, og nye vil komme til. Bredt sektorkendskab bliver derfor afgørende. Og ligeledes evnen til at forudse industrier, der slet ikke eksisterer endnu. 

Fremtidens topleder skal ikke kun kunne sætte strøm til maskinerne, men i den grad også til mennesker. Den globale udvikling stiller krav til at kunne motivere og samarbejde både globalt og i fleksible miljøer selv i nærområderne, og ”leading- from- the- distance” færdigheder vil derfor komme i spil.

Strategiudvikling dag til dag

Dette stiller igen krav til en endnu klarere strategi og vision for virksomheden samt en parathed til at justere på disse strategiplaner i samme hastighed, som verden skifter. Strategiplaner bliver således frem over et dynamisk dag-til-dag dokument og ikke en statisk 5 års plan, der blot bliver hevet frem af skuffen en gang imellem.

De traditionelle strategiske begrebsrammer vil blive suppleret med en række faktorer, som kan benævnes under overskriften ”uforudsigelighed”. Kravene til topledernes uddannelses- og erfaringsmæssige bagage bliver således ikke mindre, men det nye er, at toplederne skal være parate til at fylde rygsækken op med nye færdigheder hver dag, hvis de skal kunne navigere i den nye industrielle revolution.


 

Se flere blogsProfil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil