Kvinder i topledelsen – "Der er stadig alt for mange der har et wake up call at forholde sig til"

Michael Winther Rasmussen

Debatten om mangel på kvinder i topledelsen har floreret længe. Alle taler om det. Virksomhederne har særlige handleplaner og diversitetsmål, der skal få flere kvinder repræsenteret i topledelsen. Men hvordan ser det egentlig ud på globalt plan – og ikke mindst her i Danmark?

På verdensplan er ca. 29 pct. kvinder repræsenteret i topledelser – en stigning på ca. 5 procentpoint over det sidste år. 

Østeuropa scorer højst med en andel på ca. 32 pct. i topledelserne, mens Latinamerika scorer lavest med kun 25 pct. kvinder i topledelserne.

Også Afrika ligger overraskende højt på diversiteten, hvor 94 pct. af alle virksomheder har mindst én kvinde i topledelsen, og 31 pct. af alle seniorlederroller er besat af kvinder.

Forklaringen bag de relativt høje tal i Østeuropa og Afrika skal findes i de særligt målrettede politiske, sociale og uddannelsesmæssige tiltag, som p.t. er i fokus i de områder. 

EU og Danmark er "bagud"

EU-, APAC- og ASEAN-landene har kun ca. 28 pct. kvinder repræsenteret i topledelser, mens Latinamerika og Sydeuropa er endnu mere "bagefter" kurven med hhv. 25 pct. og 26 pct. repræsenteret.

I EU klarer de Sydeuropæiske lande sig – nok ikke overraskende – dårligst i diversiteten.

I Danmark er kun ca. 16-17% repræsenteret i topledelsen og ca. 23 pct. i bestyrelserne. I Large Cap-selskaberne udgør kvinderne dog en større andel af topledelsen. Men tallene er ikke imponerende, selvom der sammenholdt med tidligere år er sket en positiv udvikling. Tallene skal dog ses i lyset af, at kun 33 pct. af de heltidsbeskæftigede i den private sektor i Danmark er kvinder. I "World Economic Gender Gap Score" ligger vi heller ikke specielt godt, idet vi i Danmark er faldet fra nr. 8 til nr. 13 (hvor 1 er bedst), hvilket hænger sammen med, at andre lande er rykket forholdsmæssigt forbi os på diversiteten. Vi ligger endvidere kun nr. 55 på "ligeløn" mellem mænd og kvinder, så også her er der noget at arbejde med. Til gengæld er vi i Danmark blandt dem, der scorer højest i forhold til "arbejdskultur", men forstår åbenbart endnu ikke at omsætte det til mere ligestilling på topposterne.

Flere kvinder – mere innovation og bedre økonomi

Adskillige undersøgelser uafhængigt af hinanden påviser, at der er en klar sammenhæng mellem diversitet mellem kønnene og virksomheders og organisationers performance. Virksomheder og organisationer med høj grad af diversitet præsterer simpelthen bedre på bundlinjen. 

Der er endvidere påvist klare sammenhænge mellem graden af "innovation" på den ene side og graden af diversitet på den anden side. 

Så ikke kun ud fra et kønspolitisk og ligestillingsmæssigt perspektiv – men også ud fra et regulært performancemæssigt perspektiv – er det af afgørende betydning, at vi generelt set får blandet kortene bedre i erhvervslivet og ikke mindst i topledelserne. For mangfoldighed betaler sig på bundlinjen!

Hvad kan vi gøre for at få flere kvinder i topledelsen?

På globalt plan har ca. 87 pct. af alle virksomheder og organisationer mindst én kvinde i topledelsen, hvilket er en stigning på ca. 20 procentpoint de sidste 5 år. Mange organisationer globalt set er således godt i gang med at omfavne diversitetsmålene, men der er stadig for mange, der har et "wake up call" at forholde sig til. Men globalt set er der altså håb forude, hvis den positive udvikling fortsætter.

I en række forskellige internationale undersøgelser er kvinderne blevet spurgt, hvad de største barrierer er for at nå til tops i erhvervslivet. Og her nævnes bl.a. ikke overraskende "arbejde kontra familiehensyn", "netværk" (eller mangel på samme), "mentorordninger" samt manglende fleksibilitet på arbejdspladsen som nogle af hovedårsagerne. Det nævnes også, at der ikke synes at være "tid nok" til at fokusere på karrierefremmende tiltag. Alt sammen interessante svar, som der heldigvis kan gøres noget ved henholdsvis for den enkelte og i virksomhederne.

Internationalt har ca. 75 pct. af alle virksomheder ifølge undersøgelser et "omfavnende fokus" på at gøre noget ved problemet, herunder gøre mere for at sikre lige adgang til udviklingsmuligheder, skabe inkluderende arbejdskulturer, fleksible arbejdsmiljøer samt sætte mål for diversiteten.

Så selvom der er lang vej endnu både globalt, regionalt og lokalt er der tilsyneladende heldigvis en "bevægelse" i gang, hvor ikke kun kvinderne kæmper for diversiteten, men hvor kønnene står sammen om at gøre noget ved det. Jeg er selv en del af en international organisation, som er præget af nogle branchespecifikke forhold, hvor der også stadig er et stykke vej med diversiteten. Men vi gør stadigt mere for at fremme diversiteten på alle niveauer, simpelthen fordi mangfoldighed skaber bedre virksomheder. Min oplevelse er, at en stor del af erhvervslivet har samme positive tilgang til at ville gøre noget ved det. Så mon ikke der er håb forude!

Link til mere læsning: https://www.grantthornton.global/globalassets/global-insights---do-not-edit/2019/women-in-business/gtil-wib-report_grant-thornton-spreads-low-res.pdf

Kilder: Grant Thornton, McKinsey, BCG, World Economic Forum, Danmarks Statistik, Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen og KVINFO.


 

Se flere blogsProfil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil