Efter valget: Der kan blive brug for en voksen

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
04. jun 2019

Alt er i spil. Intet i dansk politik er sikkert. Det er det ikke inden valget i morgen. Og det vil det heller ikke være dagen efter valget. Alt tyder på langvarige og komplicerede forhandlinger om regeringsmagten i Danmark.

Slutspurten

Valgkampen er inde i den absolutte slutspurt. Og meningsmålingerne taler deres tydelige sprog. Vi får et rødt flertal, medmindre de tager fuldstændig fejl. Men det gør de måske også. Det gjorde de i høj grad i sidste uge op til valget til Europa-Parlamentet. Så det kan ske igen ved folketingsvalget. Det er den første usikkerhed.

Men alle målinger peger éntydigt på, at der vil være et flertal af mandater, der peger på Mette Frederiksen som statsminister primært fordi Enhedslisten og radikale går frem og DF går tilbage. Det er med andre ord ikke statsministerkandidaternes partiers bevægelser, der er afgørende, men derimod deres støttepartiers. Mette Frederiksens problem efter valget er, at hendes støttepartier har helt forskellige og modstridende krav til hende for at være støtteparti for hendes regering. Derfor kan det blive særdeles vanskeligt for hende at danne en socialdemokratisk regering, selvom der måtte blive rødt flertal.

Tre partier banker på

Derudover er der tre partier, som ikke er repræsenteret i Folketinget i dag, der ligger lige på kanten til at komme i Folketinget. Og det er et andet usikkert felt. For deres skæbne med hensyn til, om de kommer over eller under de afgørende to procents tilslutning kan gå hen og afgøre, om der er flertal til den blå eller røde side. Lad os se på de tre partier hver for sig.

Stram kurs har hen over valgkampen tabt noget luft og ligger nu overvejende under de to procent. Men ikke mere end det er inden for målingernes usikkerhed. Og hvis Rasmus Paludan trækker nogle kaniner op af hatten på den sidste dags debatter, så kan det ændre billedet. Med til usikkerheden her er, at deres synspunkter er så ekstreme, at der ikke er nogen empiri at lægge til grund i vurderingen hos opinionsinstitutterne. Møder de, som siger, at de vil stemme på dem, f.eks. typisk ikke frem og afgiver deres stemme? Eller er det modsat således, at mange af de adspurgte ikke vil sige, at de stemmer på Stram Kurs, når de bliver spurgt, selvom de gør det på dagen. Det kan med andre ord falde til begge sider.

Nye Borgerlige har længe ligget klart over spærregrænsen, men siden Stram Kurs er blevet opstillingsberettiget og dermed en konkurrent på højrefløjen, så er de faldet noget ned mod de to procent. Så også for deres vedkommende er der usikkerhed. Men tendensen har i måneder været den, at når Pernille Vermund får plads i medierne, så stiger deres tilslutning, så mon ikke de kommer ind, måske endda med en god margin.

Og så er der Kristendemokraterne. De burde have en relativ stor potentiel vælgergruppe. Nemlig de borgerligt sindede vælgere, som har en klart humanistisk, social og miljøvenlig profil. Og så har de i Isabella Ahrendt fået en politisk stjernespiller på banen, som kan gøre en stor forskel sammen med den i Vestjylland meget populære Kristian Andersen. Det afgørende er formentlig i høj grad, om de har formået at komme ud over rampen på en måde, så borgerlige vælgere har tillid til, at de på traditionelle borgerlige værdier er til at regne med. Og så har pressen, lidt urimeligt, fastholdt at ville bruge meget taletid på tale med KD om homoseksuelles rettigheder og om fri abort. Men kan de skabe et momentum i den absolutte slutspurt og få markeret sig på nogle kerneborgerlige synspunkter som f.eks. bedre vilkår for de små og mellemstore virksomheder og en effektiv retspolitik, så har KD bestemt en chance for at komme i Folketinget denne gang.

Er der en voksen til stede?

Parlamentarisk er det sådan i Danmark, at statsministeren og hans regering kun skal gå af, hvis der er et flertal imod ham i Folketinget. Men er der ikke umiddelbart det efter valget, taler meget for, at Lars Løkke Rasmussen bliver siddende og kæmper for sin regering. Og kan Mette Frederiksen ikke forhandle sig frem til opbakning fra både venstrefløjen og de radikale, så er der formentlig ikke flertal imod ham, hvis de radikale ikke føler sig imødekommet af den socialdemokratiske formand. I den situation kan det blive meget vanskeligt overhovedet at formå et flertal til at stemme imod statsministeren.

Omvendt kan man også forestille sig, at Lars Løkke Rasmussen parlamentarisk bliver afhængig af Stram Kurs og Nye Borgerlige men ikke kan acceptere de krav, de stiller for at støtte hans regering. Med andre ord kan de mange partiers helt forskellige, modstridende og i nogle tilfælde politisk uacceptable krav betyde, at ingen af de to statsministerkandidater kan danne regering.

Det er denne sidste situation, statsministeren havde i tankerne, da han nævnte muligheden for en SV regering, hvis hverken Mette Frederiksen eller han selv kan samle et flertal i henholdsvis rød og blå blok. Det er ikke den mest sandsynlige regering, men man kan ikke afvise den fuldstændig. Politisk vil det være helt logisk, da de to partier er tættere på hinanden, end de hver for sig er på nogle af deres støttepartier. Og så vil det med statsministerens ord være naturligt at spørge, om der er en voksen til stede.

Valget til Europa-Parlamentet viste, at de fleste danskere støtter et moderat parti omkring midten i dansk politik. Meget tyder på, at det også vil være tilfældet ved folketingsvalget. I så fald er det vel en rimelig konsekvens, at landet også bliver styret af moderate midterpartier frem for af diktater fra de politiske yderfløje.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk