Det ekstreme sætter dagsordenen

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
06. maj 2019

Vi risikerer en valgkamp op til folketingsvalget, hvor de vigtige temaer stort set ikke bliver diskuteret. På det seneste er det i vid udstrækning lykkedes især for et enkelt ekstremt parti, der slet ikke er repræsenteret i Folketinget, at sætte hele den politiske dagsorden.

Hvis ikke partier og kandidater fra alle andre partier sammen med medierne løfter det ansvar, de har for at diskutere de temaer, der de kommende år har betydning for vort samfund og for borgerne, så kommer det hele til at handle om udlændingepolitik. Og for at det ikke skal være løgn, så risikerer debatten endda at blive yderligere fokuseret på at være for og imod nogle helt yderligtgående synspunkter om at sende folk ud af landet, hvis de har en bestemt religion. Dertil er det kommet i dagens Danmark.

Der er ellers nok at tage fat på. Her er bare et par eksempler:

  • De fleste erkender, at vi har store udfordringer med klimaudviklingen. Derfor og af flere andre grunde skal vi satse på et mere bæredygtigt samfund. Det kræver fortsatte omstillinger især i transportpolitikken og energipolitikken.
  • Hvis vi fortsat vil udvikle vort velfærdssamfund, skal der investeres i danske virksomheder og arbejdspladser, så der bliver tjent penge, flere kan klare sig selv og skattegrundlaget vokser, så vi har råd f.eks. til en sundhedssektor i verdensklasse.
  • Global konkurrence kræver, at vi stræber efter at være dygtigere end man er i andre lande. Det stiller store krav til vore uddannelser.
  • EU er i en brydningstid, og det kræver væsentlige beslutninger, som det danske folketing må forholde sig til. Det handler om Brexit, arbejdsfordelingen mellem det europæiske og det nationale, og hvordan vi styrker EU på de områder, hvor der virkelig er grænseoverskridende udfordringer, der kræver en politisk indsats.
  • Hvad kommer big data, internet of things, kunstig intelligens og robotter til at betyde for arbejdsmarkedet, og hvordan styrer vi det, hvis det kan og skal styres?
  • Og så er der naturligvis fremtidige investeringer i infrastruktur, organiseringen af sundhedssektoren og tidlig pension til nedslidte, der har været de store forhandlingstemaer på Christiansborg de seneste uger og måneder.

Disse temaer vil være helt afgørende for samfundsudviklingen i de kommende år og for de kommende generationer af borgere i Danmark. Men risikoen er, at sådanne og andre relevante temaer stort set ikke bliver diskuteret i valgkampen.

Her i landet har vi tusinder af borgere, som har deres baggrund i andre lande men nu er her, måske som anden eller tredje generations indvandrere. De allerfleste er ordentlige, flittige og lovlydige mennesker, som yder deres bidrag til udviklingen af det danske samfund. Men nogle få af dem er kriminelle og forstår ikke at indordne sig under de danske samfundsnormer. Der skal sættes hårdt ind over kriminalitet af enhver art, uanset om den begåes af danskere eller udlændinge. De kriminelle udlændinge bør naturligvis i størst muligt omfang sendes hjem for at afsone deres straf der, hvis de skal i fængsel, og ellers afsone her og iøvrigt udvises af Danmark. Men hvorfor i alverden skal det gå ud over alle de andre i det omfang, de har en bestemt religion? Og hvordan kan det gå til, at det bizarre synspunkt kan få lov til i den grad at dominere samfundsdebatten i medierne?

Det er som om, at medierne i den grad ynder at sætte modsætningerne op over hinanden, at de drukner de moderate, og måske lidt mere kedelige, synspunkter. I det omfang det breder sig, kan det få katastrofale konsekvenser for meningsdannelsen.

De to partier uden for Folketinget, der har udlændingepolitik som deres mærkesag, og hvor det ene er mere ekstremt end det andet, har naturligvis en klar interesse i, at det er deres mærkesag, det hele handler om. Det giver dem flere stemmer. Men det er ubegribeligt, hvis de andre partier og medierne lader dem diktere hele debatten. Og det er hverken rimeligt eller demokratisk i orden. Tværtimod.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk