Et vendepunkt for EU's forhold til Kina?

Danske Rederier
BLOGS Af

Da europæiske og kinesiske topledere i ugen før påske mødtes til drøftelser om indholdet af det fremtidige samarbejde, var det i skyggen af tumultariske tider for begge parter.

EU står midt i en opbrudstid, hvor usikkerheden om Storbritanniens rolle i et fælles Europa aldrig har været større – og Kina balancerer pt. på en knivsæg i deres handelsrelationer med et stålsat og uforudsigeligt USA.

Sidste uges topmøde gav faktisk resultater, der peger i retning af et fremtidigt mere ligeværdigt forhold mellem EU og Kina. En relation som begge parter har meget at vinde på.

Topmødet gav klart indtryk af, at EU ikke længere påtager sig rollen som søskendeflokkens midterste, der partout søger kompromisset og ikke ønsker at skabe konflikt, af frygt for at rokke båden.

Større selvforståelse

Selvforståelsen er på vej i en anden retning – og vi ser i dag et EU som i højere grad tager bladet fra munden og udtrykker markante ønsker om reciprocitet i de udenrigs, - og handelspolitiske relationer med omverdenen. Kina skal ikke betragtes som et udviklingsland, men som den økonomiske stormagt, det er.   

Det skal tydeligvis også være EU som skal stå vagt om den multilaterale handelsdagsorden i fraværet af et USA, som i højere grad ønsker enegang. Det var derfor enormt glædeligt at se, at der på topmødet var opbakning fra kinesisk side til WTO og regelbaseret handel – samt det fremtidige reformarbejde.

Stor betydning for dansk økonomi

Kinas betydning for os i dansk skibsfart kan ikke overvurderes – og Kina spiller en meget vigtig rolle for dansk erhvervsliv generelt. Dette gælder både som marked – og som partner, da rigtig meget innovation og markedsudvikling finder sted i Kina.

Af samme årsag har vi som en lille åben økonomi al mulig grund til at fastholde og styrke relationen med Kina - både økonomisk og politisk. En tur i Zoologisk Have er jo med til at sætte en fin sort/hvid streg under det.  

Men vi har også i dansk erhvervsliv legitime bekymringer i relationen med Kina, som skal adresseres som forudsætning for en god udvikling og fortsat stigning i samhandelen.

Inden for skibsfarten udsættes danske rederier f.eks. til stadighed for diskriminerende behandling i kinesiske havne – hvor vi holdes ude af markedet for omlastning af varer.

Topmøde med konkrete resultater

I dialogen med Kina om markedsudfordringer taler EU på vegne af os alle – og derfor er det endnu vigtigere, at partnerskabet mellem EU og Kina styrkes i disse dage.

Særligt vigtigt er det at bemærke, at den fælles erklæring, som efterfulgte topmødet, var langt mere konkret på områder som diskrimination, kontrol af statsstøtte og beskyttelse af immaterielle rettigheder, end vi på forhånd turde håbe på.  

Måske er det udtryk for en fælles erkendelse af, at man ikke kan tage fortsat åben handel for givet – at rammerne skal være på plads for den fremtidige relation. OG at både EU og Kina har meget på spil.

Topmødet har derfor givet grund til fortsat håb for øget international regelbaseret handel – og dialogen peger i en rigtig retning.

Nu skal ærmerne smøges op og de gode intentioner omsættes i praksis, før vi kan fælde en endelig dom over topmødets resultater. For handling tæller mere end ord.


 

Se flere blogsProfil

Danske Rederier

Danske Rederier

Anne H. Steffensen
Anne H. Steffensen tager temperaturen på den globale økonomi og politik, og blogger dertil om diversitet og ledelse. Annes indsigt i et globalt erhverv og globale udsyn gør hende til lidt af en kanariefugl for de udfordringer og muligheder, som Danmark kan stå overfor på den globale scene.

Anne H. Steffensen er adm. direktør i Danske Rederier, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, der sammenregnet gør Danmark til verdens sjettestørste søfartsnation, og som danskernes største eksporterhverv årligt eksporter for omkring 200 mia. kr.

Anne er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet, og har i sin karriere haft flere poster i Udenrigsministeriet, blandt andet som Danmarks ambassadør i Storbritannien.