Finanssektorens udfordringer skal løses indefra

Michael Winther Rasmussen

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 27. marts en omfattende aftale om at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiel kriminalitet. En aftale, der nu er ved at blive omformet til konkret lovgivning og som forventes at få fuld effekt i løbet af et par år. 

Som revisor hilser jeg det nye udspil yderst velkomment, da det er helt afgørende for både erhvervslivet og samfundet som helhed, at tilliden til finanssektoren ikke bare genoprettes, men styrkes. Men er det nok? Efter min mening kan det politiske udspil ikke stå alene. Der skal kigges indad - for finanssektorens udfordringer og svigt skal i første omgang løses indefra.

Men lad os kigge nærmere på den nye aftale. Aftalen styrker efter min vurdering myndighedernes kontrol med den finansielle sektor markant på en lang række områder - blandt andet:

- Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides

- Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet

- Øget forældelsesfrist til 10 år for grove overtrædelser af hvidvasklov m.v.

- Initiativer, der i højere grad kan gøre en finansiel virksomhed erstatnings- og strafansvarlig  
  for overtrædelser af den finansielle lovgivning

- Styrkelse af Finanstilsynets ressourcer med henblik på bekæmpelse af finansiel
  kriminalitet

Politikernes initiativer er både nødvendige og positive – men kan dog ikke stå alene. Finanssektoren skal selv løse sine udfordringer og svigt indefra, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at være ”spil-berettiget” på den lange bane.

Kompetencerne i finanssektoren er jo i den grad til stede, men der er nok behov for en stærkere kultur med et stærkere værdigrundlag, som måske i mindre grad er drevet af profit og i højere grad af samfundets mere overordnede interesser. Der er måske også behov for stærkere processer, procedurer og informationssystemer. Alt det ved jeg, at der allerede bliver arbejdet på i sektoren – så mon ikke man er klar over det.

Så udspillet er godt og tiltrængt, men når det så er sagt - så er der én ting, jeg undrer mig over ved udspillet! Der indføres skærpede sanktioner mod revisorerne i relation til hvidvask, hvilket er mærkværdigt, når der allerede er meget stram regulering på området, ligesom at der til dato (mig bekendt) ikke har været ét eneste konkret tilfælde af svigt i revisorbranchen i sager om hvidvask. Og det kan – hvis vi går skridtet videre - undre, at andre rådgivere med engagement i finanssektoren ikke er nævnt. Det må næsten være det, man kalder en politisk ”lapsus”, men det kan selvfølgelig nå at blive justeret i det videre lovarbejde. 

Profil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil