Helt rigtigt træk at afskaffe iværksætterselskaberne

Michael Winther Rasmussen

Det er nok ikke gået manges næser forbi, at regeringen og Dansk Folkeparti for nyligt har indgået en aftale om at afskaffe iværksætterselskaberne (IVS). Sidste afstemning er den 9. april og vedtages lovforslaget her, så er det slut med IVS'erne. Selskabsformen blev ellers etableret i 2014 med det formål at styrke iværksætteri i Danmark og gøre det lettere og billigere at starte sin egen virksomhed. Det kostede nemlig kun én krone. 

Baggrunden for at afskaffe selskabsformen er, at IVS´erne i mange tilfælde er blevet brugt imod hensigten. Mange IVS´er er således blevet drevet for kreditorernes regning og risiko med tvangsopløsninger og konkurser til følge, ligesom SKAT har haft store udfordringer med at inddrive skatter og afgifter hos IVS´erne i langt højere grad end for andre typer selskaber.

På den baggrund er der faktisk mange i erhvervslivet – inklusiv mig selv, der hilser det velkomment, at IVS´erne nu afskaffes. 

For IVS'erne var måske populære hos iværksætterne, men selskabsformen blev aldrig rigtig et hit blandt virksomhedernes rådgivere. Min oplevelse er i hvert fald, at banker, advokater og revisorer – med rette set i lyset af ovenstående – har haft en vis generel skepsis over for selskabsformen. Allerede ret hurtigt efter at selskabsformen blev mulig. 

Det er også forståeligt, at f.eks. en bank ser anderledes skeptisk på at låne penge til et IVS, hvor der kun hæftes for én krone fremfor til f.eks. et anparts- eller aktieselskab, hvor den indskudte kapital og hæftelse er væsentligt højere. Ligesom både advokater og revisorer helt legitimt kan have det "anstrengt" med at rådgive klienter til at etablere sig i IVS-form, når man har set, hvad IVS´erne er blevet brugt eller rettere misbrugt til.

Men hvad gør iværksætterne så nu?

Der hersker ingen tvivl om, at der er et bredt politisk og samfundsmæssigt ønske om at fremme iværksætternes vilkår i Danmark. Også herfra.

Forslaget om at nedsætte kapitalkravet i anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. kan være medvirkende til, at flere iværksættere forhåbentlig etablerer sig i ApS form. Et kapitalkrav af en vis størrelse giver sikkerhed til virksomhedens kreditorer m.fl., og omvendt er 40.000 kr. ikke umuligt at spare sammen, hvis man virkelig vil!

Alternativt kan iværksætterne stadig etablere virksomhed enten som personligt ejet enkeltmandsvirksomhed – eller hvis man er sammen med andre i "I/S"-form, hvor kapitalkravet i begge tilfælde er 0 kr., men hvor man som ejer til gengæld hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.

Der er således stadig lempelige virksomhedsformer for iværksætterne i Danmark! Og måske er det ikke usundt – hverken for iværksætterne selv eller samfundet – at hånden skal bare en lille smule på kogepladen, når man starter ny virksomhed. For princippet om at drive virksomhed for kreditorernes regning og risiko har aldrig været noget sundt princip. Jeg tror faktisk, at mange iværksættere nu vil få et "lettere liv" – enten i ApS-form eller som personlig virksomhed – når de skal i banken og søge kreditter, lave vækstplaner og andre positive tiltag m.v. med deres revisor eller advokat eller for den sags skyld samarbejde med SKAT. Simpelthen fordi IVS-formen aldrig blev nogen rigtig "seriøs" selskabsform.


 

Se flere blogsProfil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil