Er Trump ved at vinde handelskrigen?

Danske Rederier
BLOGS Af

Trump har for nyligt udskudt deadline for handelsforhandlingerne med Kina, fordi forhandlingerne ifølge ham selv, har været "very productive".

Det kunne man tage som udtryk for, at USA er ved at vinde handelskrigen med Kina. Men når man kigger på tallene, ser man, at det er en forhastet konklusion. Faktisk viser stillingen, at  Kina er foran på point.

USA's erklærede mål var at stække den kinesiske eksport til USA og øge amerikansk eksport til Kina, fordi han er stærkt kritisk over for USA's handelsunderskud med Kina.

Men indtil videre, har Kina faktisk øget deres handelsoverskud til USA med 16 pct. i 2018 sammenlignet med 2017.

Bevares, væksten i den kinesiske eksport til USA var aftagende i slutningen af 2018, men kinesernes import fra USA er faldet langt mere.

Det er altså primært USA, som indtil videre har fået de negative følger at mærke i form af mindre eksport til Kina.

Det rejser det næste spørgsmål: hvem har i det hele taget mest at tabe – USA eller Kina? Det siger noget om, hvem der først bliver mør i forhandlingen.

Der er ikke tvivl om, at Kina har og har haft kæmpe stor gavn af international handel.

Siden Kinas indtræden i WTO i 2001 har der stort set været tale om en ubrudt vækst i Kinas handel med omverdenen.

Det har gjort Kina rigere og været en væsentlig del af årsagen til at Kina i dag haler ind på USA i konkurrencen om at blive verdens største økonomi målt på købekraft. Og Kina er naturligvis afhængig af at kunne afsætte sine varer uden for Kina.

USA og Europa er de største aftagere af kinesiske produkter med en andel af Kinas eksport på henholdsvis 18 pct. til amerikanerne og 17 pct. til europæerne.

På den korte bane, ændres der ikke på det, selvom kineserne i stigende grad vender blikket mod andre markeder i Asien, Sydamerika og Afrika, der dog ikke har samme købekraft endnu.

Men det rykker på sig.

I dag er ASEAN-landene det tredje største eksportmarked for Kina med 13 pct. Ser man specifikt på Kinas behov for import fra USA, er det begrænset, og tallene viser allerede, at Kina i høj grad har kunnet finde andre leverandører til de nødvendige input til kinesisk økonomi.

Set med amerikanske handelsøjne, spiller Kina en mindre og mindre rolle i USA's eksport, men primært en væsentlig rolle i den amerikanske import.

Hvor amerikanerne ikke har meget at tabe i direkte eksport, vil de globale forsyningskæder, som multinationale amerikanske virksomheder er afhængige af, derimod blive hårdt ramt, hvis ikke USA og Kina finder en løsning.

Den lobby må formodes at være stærk. Særligt fordi det koster jobs og konkurrenceevne, hvis importen til den amerikanske produktion ikke kan holdes oppe - eller umiddelbart erstattes af produkter fra andre lande.

Med det mønster, der tegner sig, tyder det på, at Kina har lettere ved at afkoble USA - end USA har ved at afkoble Kina. Og man kan kun gætte, om der er tale om en bevidst strategi fra Kinas side, hvor handelsmønstrene drejer væk fra USA og i stigende grad mod EU, ASEAN-landene og alternative markeder.  

Vi ved, at handelskrigen næppe har nogen vinder, og begge parter har allerede tabt på krigen. Dog taber USA i økonomisk forstand mere end Kina, så derfor tyder tallene ikke på, at USA kan lande en aftale, der for alvor rykker på handelsbalancen eller den endnu større udfordring med beskyttelse af amerikanske patenter.

Ikke desto mindre må vi håbe, at de to lande trods alt finder en mellemvej, hvor handelskrigen afmonteres.

Fra rederiernes side følger vi spændt med på sidelinjen, for det er vores to største markeder, der er oppe at toppes.

Profil

Danske Rederier

Danske Rederier

Anne H. Steffensen
Anne H. Steffensen tager temperaturen på den globale økonomi og politik, og blogger dertil om diversitet og ledelse. Annes indsigt i et globalt erhverv og globale udsyn gør hende til lidt af en kanariefugl for de udfordringer og muligheder, som Danmark kan stå overfor på den globale scene.

Anne H. Steffensen er adm. direktør i Danske Rederier, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, der sammenregnet gør Danmark til verdens sjettestørste søfartsnation, og som danskernes største eksporterhverv årligt eksporter for omkring 200 mia. kr.

Anne er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet, og har i sin karriere haft flere poster i Udenrigsministeriet, blandt andet som Danmarks ambassadør i Storbritannien.