Vi skal løfte ansvaret sammen

Danske Rederier
BLOGS Af

Tallene taler sit tydelige sprog. Manden får topjobbet. Man må desværre kigge langt efter kvinder rundt om beslutningsbordene, når der herhjemme afholdes ledelses- eller bestyrelsesmøder.

Da Erhvervsstyrelsen i 2018 evaluerede lovgivningen om køn og ledelse blev den noget triste konklusion, at der på alle ledelsesniveauer i Danmark fortsat er lang vej igen for kvinder.

Den seneste opgørelse i januar fra mediehuset og tænketanken Mandag Morgen kom til samme resultat, idet over halvdelen af Danmarks 60.000 bestyrelser alene er sammensat af mænd. Undersøgelsen var den hidtil mest detaljerede kortlægning af danske bestyrelser nogensinde.

Vi skal bryde med mangeårige mønstre

Der er sikkert mange grunde til at vi ikke har knækket koden til at få flere kvinder ind på topposterne. Men én af dem er, at både mænd og kvinder mangler mod til at ansætte kvinder i topledelsen. Det er svært at bryde med mangeårige mønstre i erhvervslivets fødekæde.

Det kender jeg også fra mig selv. Jeg samtykker alt for ofte, når talen falder på manglende kvinder. I mange tilfælde fordi det er det lettest og man ikke orker den diskussion en gang til.

Men også fordi, det alt for ofte er de samme stereotype argumenter, som bliver brugt. Argumenter om, at der generelt er for få kvinder i de ledelseslag, der rekrutteres fra, og når de endelig får buddet, er der mange, som prioriterer anderledes, fordi de synes prisen er for høj.  

Det kan dog ikke nytte noget at stikke hovedet i busken. Vi er nødt til at tage situationen mere alvorligt. Kompetencer, viden og ledelseskraft, som også kvinder besidder, er nemlig vigtige parametre i fremtidens konkurrence. Vi kan ikke blive ved med at udelukke halvdelen af talentmassen. Samfundet vinder på diversitet, og det gælder også i ledelseslokalerne. Vi skal have flere kvinder med, så alle talenter kommer i spil.

Det kræver mod 

Vi skal i højere grad blive bedre til at fokusere på hele processen. Vi skal hjælpe og vejlede kvinder allerede på de første trin op ad stigen.

Og vi skal først og fremmest have mod til at promovere og forfremme kvinder meget mere - også selvom de måske kommer fra et andet lag i organisationen, end vi normalt rekrutterer fra.

Det er en central del af min egen historie. Jeg blev tidligt i mit arbejdsliv forfremmet til lederjobs og kom ind i bestyrelseslokalerne, som repræsentant for et ministerium. Det var, fordi jeg var dygtig, men også fordi jeg var kvinde, som også på det tidspunkt var en mangelvare på de normale ledelsesniveauer. Heldigvis, blev jeg forfremmet af modige mænd, som så potentialet og turde tage chancen.

Og mod er kodeordet. Hvis vi skal lykkes med at få flere kvinder til top i dansk erhvervsliv, så skal vi være mere modige. Vi skal være bedre til at anerkende, at der ved alle forfremmelser er en risiko for at tage fejl – både når det gælder kvinder og mænd.

Nu er det snart seks år siden jeg indtog jobbet, som Danske Rederiers første kvindelige leder. I mit daglige virke som adm. direktør, tænker jeg sjældent over mit køn. Men jeg tænker meget på diversiteten omkring mig, da det er den bedste opskrift til at skabe resultater.

Og så tænker jeg på hvor det næste talent skal komme fra. Vi har brug for flere kvindelige talenter på alle niveauer.

Vi skal nemlig hver eneste dag påtage os ansvaret for at hjælpe udviklingen på vej. Det er vores fælles ansvar. Vi skal være bedre til at spotte unge kvinder og rådgive dem på deres vej, så de får muligheden for og lysten til kravle op ad karrierestigen.

Vi skal løfte ansvaret sammen og i dagligdagen, så vi kan bringe dygtige og kompetente kvinder i spil til kommende lederstillinger. Vi skal knække koden – nu. 

Profil

Danske Rederier

Danske Rederier

Anne H. Steffensen
Anne H. Steffensen tager temperaturen på den globale økonomi og politik, og blogger dertil om diversitet og ledelse. Annes indsigt i et globalt erhverv og globale udsyn gør hende til lidt af en kanariefugl for de udfordringer og muligheder, som Danmark kan stå overfor på den globale scene.

Anne H. Steffensen er adm. direktør i Danske Rederier, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, der sammenregnet gør Danmark til verdens sjettestørste søfartsnation, og som danskernes største eksporterhverv årligt eksporter for omkring 200 mia. kr.

Anne er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet, og har i sin karriere haft flere poster i Udenrigsministeriet, blandt andet som Danmarks ambassadør i Storbritannien.