Politiske risici breder sig globalt

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
14. jan 2019

Kendskab til politiske risici må indgå i enhver virksomheds strategiske beslutningsgrundlag. Politik betyder mere end nogensinde en forskel for virksomhederne. Det gælder såvel globalt som nationalt. For enhver virksomhed, stor som mindre, er det nødvendigt at navigere I forhold til den politiske og samfundsmæssige udvikling.

Politiske risici breder sig globalt

For det første er der en række grænseoverskridende politiske trends, der ikke er til at overse. Vel at mærke trends, der både i stigende grad medfører regulering og samtidig betyder, at forbrugerne har krav og forventninger til virksomhederne og deres produkter. For det andet er der en række politiske risici, der med udspring i nationale eller regionale konflikter og situationer har potentiale til at forrykke markedssituationen for virksomheder overalt i verden.

En af verdens førende virksomheder, når det gælder vurdering af politiske risici, Eurasia Group, har netop offentliggjort deres årlige status på det kommende års ti væsentligste politiske risici for erhvervslivet.
Selv har jeg fulgt Eurasia Groups arbejde og vurderinger gennem flere år.

Jeg skal ikke her mere systematisk gennemgå deres liste for 2019; det kan enhver gøre ved at checke ind på deres hjemmeside. Men ser man på listen i år og sammenholdet det med tilsvarende I de foregående år, er det oplagt, at konflikter, kriser og tendenser I stigende grad slår igennem globalt.

Det er der flere årsager til. Men der er ingen tvivl om, at de sociale medier og medieudviklingen I øvrigt betyder, at en konflikt eller en politisk strømning I ét land eller område hurtigere og mere markant slår igennem og breder sig globalt. Det er I den forbindelse ligegyldigt, om det er en tendens, der iøvrigt vurderes som positiv eller negativ – en vurdering der I sagens natur også er subjektiv.

Politiske megatrends

Et nøgleord, der illustrerer disse fænomener, er klimaudfordringen og I tilknytning hertil forbrugernes stigende fokus på klimaet I deres levevis og valg af produkter. Et andet er digitaliseringen, der i stigende grad dominerer forbrugernes handlemønstre, men samtidig er ved at trække mere regulering med sig for at begrænse virksomhedernes brug af deres kunders data; en regulering der I sig selv kan dæmpe væksten i brugen af data og en ellers stigende digitalisering.

En anden politisk megatrend er øget national protektionisme, der risikerer at dæmpe verdenshandlen og i sidste ende den økonomiske vækst, ikke mindst I den tredje verden. Og den voksende følelse af politisk afmagt og vrede mod det politiske establishment, som man kan konstatere både I Europa og USA, bærer i sig selv kimen til politisk destabilisering manglende respekt for de etablerede politiske institutioner og i sidste ende måske en manglende tillid til demokratiet og demokratiske rettigheder og pligter I den forbindelse.

På samme måde bærer den fjerde industrielle revolution kimen til stærke konflikter, der yderligere kan skubbe til den politiske stabilitet også I lande med en ellers stærk demokratisk forankring. Hvis den mere og mere udbredte anvendelse af robotter, Ikke bare I produktionen med også i serviceerhvervene, fører til en stigende økonomisk kløft mellem kapitalejerne og lønmodtagerne vil også det kunne sætte ild til en lunte med uoverskuelige konsekvenser. Det kan forebygges gennem kloge tiltag bl.a. i form af efteruddannelse og nye former for jobskabelse, men man kan ikke bare lade stå til; her har både politikere og erhvervsledere et meget stort ansvar.

Geografiske epicentre for politiske risici

Man kan også iagttage nogle geografiske epicentre for internationale politiske konflikter, der risikerer at brede sig til en sikkerhedspolitisk trussel, der går langt videre end de regioner, hvor vi ser dem udvikle sig lige nu. De to oplagte konflikter i den forbindelse lige nu er konflikten mellem Ukraine og Rusland og den voksende konflikt mellem USA og Kina med i hvert fald ét geopolitisk brændpunkt i det sydkinesiske hav og Taiwan.

Vi oplever virksomhedsledere både herhjemme og i udlandet, som i lyset af disse tendenser vælger at markere politiske synspunkter i den offentlige debat. Men uanset om virksomhederne vælger at indtage politiske positioner offentligt eller ej, kan ingen virksomhed navigere forsvarligt, hverken strategisk eller operationelt, uden at forholde sig til politiske trends, der påvirker eller måske endda truer deres markedsposition. Ingen virksomheder kan sætte en kurs uden et politisk søkort.

 

 

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk