En farlig politisk cocktail

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
13. dec 2018

De gule veste er udtryk for en farlig politisk cocktail.

“I Danmark bliver revolutionen aflyst, hvis der er regnvejr.” Det er I hvert fald en talemåde, man ofte hører. Og sandt er det, at de store politiske systemskifter i Danmark, der har ført til vores liberale demokrati er sket forholdsvis fredeligt.

Regnvejrsrevolutionerne

Overgangen fra enevælde til en demokratisk forfatning blev sikret med grundloven i 1849, der dog først blev rigtig demokratisk med kvindernes stemmeret I 1915. Systemskiftet med overgang til et ægte parlamentarisk styre skete med afløsningen af Estrups og det gamle Højres provisorie-lovgivning i 1894. Påskekrisen i 1920 kulminerede med demonstrationer på slotspladsen og kongens accept af, at det I realiteten er Folketinget, ikke kongen, der afgør hvem, der skal være statsminister og danne regering, men revolutionen udeblev.

Om disse fredelige ændringer i vores politiske system skyldes, at vi er et besindigt folk eller, at det ofte regner og er koldt, må stå hen i det uvisse. Men under alle omstændigheder har de været kendetegnet ved, at reformer hen mod et liberalt demokrati er sket under indflydelse fra politiske og folkelige strømninger i Europa og til dels USA. Og I modsætning til mange andre lande er det gået fredeligt til. Også fordi de politiske beslutningstagere har forstået at lytte til folk i tide. Sådan er der heldigvis grund til at tro og håbe, at det fortsat vil være.

Men nye politiske bevægelser og tendenser I Europa og USA kan hurtigere og stærkere sætte sig igennem i Danmark i dag end for 200 eller 50 år siden. Her spiller medieudviklingen en afgørende rolle.

De gule veste

Uden på alle områder at sammenligne Frankrig med Danmark er der derfor god grund til, at danske politikere interesserer sig for fænomenet “de gule veste” i Frankrig. Det er umuligt at definere en klar fælles politisk mission bag deres protester. Deres voldelige hærgen på de franske gader har måske deres direkte afsæt i højere afgifter på benzin, men de er tydeligvis udtryk for en dybere frustration og afmagt.

Vores samfund står over for enorme udfordringer og trusler. Klima, migration, terrorisme og globalisering er nogle af de ord, man kan sætte på udfordringerne. Og man kan frygte, at den fjerde industrielle revolution med stigende anvendelse af robotteknologi vil føre til stigende ulighed mellem kapitalejere og lønmodtagere, hvis det ikke håndteres rigtigt af politikere og erhvervsledere, der tilsvarende vil føre til afmagt og frustration.

Kort lunte og stor bombe

Kombinationen mellem denne frustration og sociale medier, der lynhurtigt kan sprede og forstærke en stemning, er en farlig politisk cocktail, der kan antænde en eksplosion. Lunten er kortere og bomben er større end tidligere.

Der er ingen tvivl om, at afmagten og vreden er der. Det kan føre både til anarkistiske tendenser og til krav om en stærk leder. Hvis folk føler, at politikerne ikke tager fat på og løser deres problemer og bekymringer, og den følelse vokser sig tilstrækkelig stor, kan stemningen vende sig mod vores liberale demokrati, som vi kender det. Demokratiet er næppe for alvor i fare, og vi har stadig stor grad af lighed i Danmark samt en meget stor middelklasse, men stemningen kan true vores politiske stabilitet og evne til at træffe beslutninger.

Vores politikere må på én gang vise empati og evne til dialog på de nye mediers præmisser og samtidig vise handlekraft i forhold til folks bekymringer. Det gælder både nationalt og i EU.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk