Compliance som gulerod eller pisk

authorimage
BLOGS
Af: Hans Fogtdal
10. dec 2018

Straffeloven burde belønne virksomheder, der med aktive compliance-programmer bekæmper svindel og anden kriminalitet og som samarbejder med politiet om opklaringen af alvorlige forbrydelser.

Man kan ikke åbne en avis i disse tider, uden at den økonomiske kriminalitet præger overskrifterne, og meget tyder på, at økonomisk kriminalitet er kommet for at blive.

Myndighedernes svar har været flere regler, skrappere regler og hårdere straffe. Det gælder fx for persondataovertrædelser, konkurrencelovgivning, markedsmisbrug, hvidvask og anden finansiel lovgivning

Virksomheder er – afhængig af størrelse, geografiske virkefelt, kompleksitet og brancheforhold – underlagt en tsunami af regler af forskellig karakter og kompleksitet – og begrænsede ressourcer gør det ofte vanskeligt at sikre overholdelse af alle nuancer af den uendelige strøm af lovgivning og anden regulering, der løbende vedtages.

Der er i virksomhederne i de senere år kommet et kraftigt stigende fokus på selvkontrol, procedurer og systemer til at undgå svindel og overholde reglerne. De fleste virksomheder – og allermest i den finansielle sektor - har i de senere år arbejdet intenst med compliance og har særlige medarbejdere eller afdelinger – ofte særdeles mandskabstunge – til varetagelse af denne rolle.

I myndighedernes arbejde med at bekæmpe svindel bliver det et tidssvarende næste skridt at se på strafferetten og mulighederne for at håndhæve den stigende strøm af lovgivning hos virksomhederne.

Og vi ønsker vel alle, at virksomhederne overholder loven. En måde af opmuntre virksomhederne hertil er den hårde - nemlig indførelse af regler, der direkte giver mulighed for at straffe virksomheder for manglende compliance. Det gælder for eksempel på hvidvaskområdet.

En måske endnu bedre metode kunne være at at skabe nogle positive incitamenter for virksomhederne til at etablere effektive forebyggende foranstaltninger og til at etablere et godt samarbejde med myndighederne

Det kunne derfor være en ide – som man ser det i blandt andet USA -  at lade etablering og implementering af et effektivt compliance-program i en virksomhed og en virksomheds fulde samarbejde med myndighederne i forbindelse med opklaring af en overtrædelse være en mærkbar formildende omstændighed, hvis en medarbejder alligevel overtræder reglerne.

Profil
Hans Fogtdal authorimage Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.

Tidligere bloggere på borsen.dk