I Danmark har vi verdens fladeste hierarki

Steffen Hedebrandt

I Danmark har vi den fladeste organisationsstruktur i verden, i hvert fald hvis man skal tro en nylig undersøgelse ved navn Global Competitiveness Report 2018 foretaget af World Economic Forum. Vi ligger dermed i spidsen foran 139 andre lande.

Men er en flad struktur virkelig det bedste, vi som moderne virksomheder kan opnå?

Der er helt klart også en bagside af medaljen. Mange årsager, både fordele og ulemper, skal nok findes i det stof, som vi danskere er gjort af. Det vil jeg komme nærmere ind på i dette skriv.

Hvad er en flad struktur overhovedet?

Med en flad organisationsstruktur er der større sandsynlighed for, at alle ansatte går direkte til chefen eller deres nærmeste leder med deres bekymringer og udfordringer. Det betyder, at man som virksomhed bør lade alle komme til orde i plenum - og her gælder det altså både ris og ros.

WEFs rapport tilskriver den danske, flade struktur "willingness to delegate authority", og det lyder jo umiddelbart som en god ting at have i enhver virksomhed.

I realiteten kan det dog godt blive svært at opnå den utopiske, rene form af en flad struktur, som mange måske stiler efter. Og derfor vil jeg argumentere for, at man bør gribe det an på en lidt anden måde.

Jantelov på godt og ondt - Den danske mentalitet

Vi er i virkeligheden ret glade for flade strukturer i Danmark, også selvom man ikke lige ved hvad det er i business øjemed. Vi er på fornavn med alt fra vores chef, partnere, kunder til vores børns skolelærere. Det gør at vi har en mere laidback attitude til mange ting, heriblandt også vores tiltang til at arbejde og drive virksomhed.

Danske virksomheder er kendt for altid at opmuntre alle til at hjælpe til, og som Syddansk Universitet udtrykker det i en artikel om den danske arbejdskultur, så hersker der en "general atmosphere in a Danish workplace is professional, but also casual and informal".

Vi taler altid om en "work-life balance", der skal gå op, og vi opmuntrer i de fleste tilfælde til at folk bruger tid sammen med deres familier efter arbejde. Vi mener ofte, at det er roden til det danske arbejdsmarkeds succes. 

Til gengæld opererer vi også med Janteloven i Danmark, hvor det gælder om ikke at stikke snuden alt for langt frem eller tro at man "er noget". Og lige præcis det kan godt have en stor indflydelse på den måde vi driver virksomhed på i vores lille, danske andedam. Jantelovsmentaliteten foreskriver netop, at ingen bør være hævet over andre, og det gælder jo altså så også din overordnede. Måske har du ikke tænkt over det, men Jantelovsmentaliteten har nok haft en stor indvirkning på den danske måde at arbejde- og ledelsesmetode - på godt og ondt.

Ulemperne ved at have en flad struktur

Faktisk kan man sjældent tale om en helt flad struktur. Sommetider hersker der en pseudo-struktur i stedet, hvor de mest magtfulde ledere hævder tilgængelighed og fladt hierarki, men sætter sig på tronen over de ansatte alligevel. Sådan en pseudo-struktur udgør en stor risiko at de ansatte lever med mistillid og under frygt frem for tryghed i det daglige, fordi de ikke tør sige deres mening da de ikke ved, hvem de kan stole på, hvis hierarkiet ikke er transparent.

Den situation skal man undgå. Respekt og transparens er vejen frem til en sund virksomhedskultur, så hører frygt altså ingen steder hjemme.

Manglen på struktur, hierarki og egentlig 'chefer' kan også gøre en arbejdsplads til et besværligt og ubehageligt sted at være.

Et eksempel kan være den årlige MUS. Nogen skal være medarbejderens betroede og afholde den. Uden den er det umuligt at finde ud af, hvad der er gået godt, og hvad der kan gøres bedre. Uden ærlig feedback er det svært at forbedre sig, have målsætninger og derefter indfri dem.

Ordsproget om at for mange kokke er noget... Bøvl er bestemt også værd at nævne om det flade hierarki. Hvis alle er ansvarlig, så er ingen ansvarlig. Hvis alles mening tæller, så tæller ingens, rigtigt. Det er ikke hensigtsmæssigt i en virksomhed, hvor der bør ansættes og organiseres efter kompetencer og meritter.

Fordelene ved en flad struktur

Det bedste ved en flad struktur er, efter min mening, at de ansatte har medbestemmelse.

Det bedste argument og ikke den højeste placering i hierarkiet bør bestemme, hvem der har ret. Sådan er det i en  flad organisationsstruktur.

Hvis man ikke føler at man bliver hørt eller frygter hvad der sker hvis man siger sin mening, så har man heller ikke lyst til at beskæftige sig med vigtige beslutninger. Hvis firmaet ikke har din ryg, hvorfor skal du så involvere dig?

Nedbryd siloer og vær åben over for kritiske spørgsmål. En rigid top-down struktur kan hurtigt afføde en stemning, der beror på frygt, og jeg synes i stedet, at man bør stræbe efter et åbent arbejdsmiljø, hvor folk har lyst til at hjælpe hinanden og bruge tid sammen - også efter åbningstid.

Med den rigtige mængde regler kommer arbejdsmiljøet til at føles som et 'safe space', hvor det er muligt at dele sorger og glæder og desuden vide, at man kan få hjælp ovenfra, når og hvis der er brug for det.
Billede lånt fra denne artikel om Huddle rooms.

Sådan gør vi hos Airtame

Det vil nok være lidt af en tilsnigelse at sige, at vi har en totalt flad organisationsstruktur hos Airtame. Til gengæld bygger vi vores virksomhed på transparens. Vi holder månedlige "all-hands" møder for alle i virksomheden, hvor vi diskuterer strategi, mål og holder forummet åbent for spørgsmål.

Desuden sender vi hver anden uge et anonymt spørgeskema rundt i firmaet, hvor vi tager en føler på, hvordan de ansatte har det og om de har nogle ønsker til forbedringer.

Til at håndtere den tunge byrde med at indhente medarbejderfeedback benytter vi os af Peakon, endnu en dansk startup.

En anden grund til at vi ikke når til et meget rigidt system hos os er nok, at vi er så mange internationale på vores to kontorer. Alene på vores kontor i København er der mere end 25 nationaliteter samlet. Det gør, at Jantelovsmentaliteten ikke er så indgroet, fordi vi har rigtig mange, der aldrig har prøvet at arbejde i det før. Vi bliver ikke indspiste eller snæversynede, fordi vi har så mange forskellige baggrunde, kulturer og baggrunde - med alt fra ingeniører, akademikere, udviklere og designere.

Vi tror grundlæggende på, at vi skal kunne tale rationelt og trygt sammen for at dygtiggøre os. Det kan vi kun, hvis vi er åbne for at høre, hvad de andre siger.

Er en flad struktur den rigtige løsning for din virksomhed?

Her hos Airtame tror vi på, at transparens er vejen frem for en flad struktur.

Transparens giver et åbent fællesskab, hvor alle har noget at skulle have sagt. Transparens gør, at alle medarbejdere har lyst til at bidrage, ikke bare inden for åbningstiderne, men også til hyggelige sammenkomster bagefter. Det er meget simpelt, egentlig. Et fjendtligt arbejdsmiljø drevet af frygt indbyder ikke til hygge - det gør det åbne derimod.

Vores struktur hos Airtame er dog langt fra perfekt. Der er massere af arbejde tilbage.

Vi har alene i 2018 ansat 40 nye folk, og det kræver rigtig meget af os at opretholde den gode, åbne kultur. Det er noget, vi vil have endnu mere fokus på i 2019, sådan at vi sikrer, at der med hver nye ansatte fortsat opretholdes en god, sund og åben kultur.

En transparent struktur er bygget på kollektiv feedback og brugbar data, som man bliver klogere af som virksomhed. Jeg mener, at alle virksomheder oftest, danske såvel som udenlandske, bør stræbe efter at have en transparent struktur med trygge rammer og positive interaktioner, der hverken er bygget på frygt eller straf.


 

Se flere blogsProfil

Steffen Hedebrandt

Steffen Hedebrandt

Steffen Hedebrandt blogger om iværksætteri – især den slags, der handler om digitale løsninger. Han ser de muligheder, andre overser, hver gang en branche vendes på hovedet af nye idéer og teknologier.

Endvidere er han stor fortaler for datadrevne beslutninger, særligt når det kommer til marketing.

Som cand.merc. og nu medstifter af Dreamdata.io har Steffen selv hånden på kogepladen hver dag og vil videreformidle disse oplevelser med at etablere en teknologivirksomhed til Børsens læsere.
Steffen er tidligere marketingdirektør hos vækstvirksomheden Airtame og nordisk direktør hos Upwork.com, verdens største platform for freelancere.


Få Steffens indlæg
som RSS-feed her