Fremtidens udfordringer er grænseoverskridende

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
26. jul 2018

Vores væsentligste og vanskeligste politiske udfordringer er europæiske og globale. Vi deler dem med andre lande. Det er samtidig netop i de relationer, vi finder de største politiske uenigheder på den indenrigspolitiske scene. 

Politisk stilhed i varmen

Måske er det varmen og tørken, der er årsagen. I hvert fald oplever vi en af de fredeligste politiske somre i mange år i dansk politik. Selv i juli, hvor politikerne altid holder ferie, plejer der at være nogle politiske prøveskud. Og de politikere, som måske ikke får så meget medietid resten af året, benytter ofte sommeren til at markere sig med nogle friske udspil. Men alt det har stort set været fraværende denne sommer.

Til gengæld er der masser af væsentlige og sprængfarlige politiske debatter og problemstillinger på den internationale scene, der præger medierne her i sommertiden.  Og når de indenrigspolitiske skærmydsler her i sommervarmen ikke får lov til at forstyrre billedet, står disse grænseoverskridende udfordringer endnu mere knivskarpe end normalt. Samtidig opdager man, hvor relativt betydningsløse, de indenrigspolitiske sager, vi tumler med, egentlig er sammenholdt med de internationale.

De internationale udfordringer afgør fremtiden

Når man filosoferer over hvilke politiske svar og løsninger, der får størst betydning for vore børns og børnebørns fremtid, så er det de internationale, der er totalt dominerende.

Lad mig blot give fem bud på nogle af de væsentligste:

- Sommerens hede og tørke over det meste af Europa med deraf følgende skovbrande og faldende afgrøder demonstrerer på den hårde måde, at klimaudfordringen er en realitet, der påvirker os alle i årtier fremover.
- Den amerikanske regerings erklærede handelskrig mod ikke bare Europa men også bl.a. Kina og Canada viser med al tydelighed, hvor afhængig vores økonomi og arbejdspladser er af den frie internationale handel.
- Migrationspresset fra Afrika og Mellemøsten er et vidnesbyrd om, at usikkerhed og fattigdom i den del af verden sætter Europa under pres.
- Den fortsatte russiske aggression mod Europa både i traditionel militær forstand men nok i endnu højere grad ved brug af moderne våben som kampagner på de sociale medier og angreb fra cyberspace på central infrastruktur og væsentlige økonomiske interesser har genoplivet behovet for et stærkt fælles vestligt forsvar.
- Den amerikanske præsidents manglende globale lederskab og opportunistiske tilgang til international politik gør det helt nødvendigt, at Europa ruster sig til at tage ansvar for sin egen skæbne.
 
Der findes ikke en isoleret dansk løsning

Alle disse tegn i tiden kalder på politiske svar og løsninger. Der findes ikke en isoleret dansk løsning på nogen af dem. Hvis vi vil have indflydelse på dem, må det ske i et aktivt dansk engagement i europæisk og international politik. Og de har hver og én større betydning end nogen dansk indenrigspolitisk sag. Derfor er det uden sammenligning vigtigt, at vi i Danmark drøfter og beslutter, dels hvad vores svar på disse udfordringer er, og dels hvordan vi bedst kan placere os i europæiske og internationale sammenhænge, så vi får størst mulig indflydelse på de fælles svar, der må og skal findes.

Der er en tendens til at mene, at der er meget konsensus i dansk politik. Og det er langt hen ad vejen rigtigt. Men lige præcis om disse grænseoverskridende problemstillinger er der stor uenighed. Det gælder både om deres substans og løsning samt om vores placering og rolle i de internationale fora, hvor de fælles svar skal findes, hvad enten vi taler om EU, NATO eller FN.

Når vi når næste sommer, har der været valg både til Folketinget og til Europaparlamentet. Det er vigtigt, at den politiske debat får fokus på holdningen til de afgørende internationale udfordringer, for de er afgørende får vores fremtid.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk