Beskat sportsfolk hårdere

BLOGS Af

Klimarådet vil, som kronikeret i denne onsdags udgave af Børsen, erstatte energiafgiften ved at beskatte CO2-udledning. Det kan der være ræson i.

Dels, selvfølgelig, fordi en omlægning kan medvirke til at sikre, at vi i Danmark kan leve op til vores klimamål, dels fordi omlægningen, som også Rådet fremfører, har potentiale til at forenkle vores skattestruktur.

Men med tanke på, hvordan vores folkevalgte venner på Christiansborg normalt angriber den slags, så vil nyregulering ikke ende i mindre bureaukrati. Dertil er der tydeligvis ikke politisk vilje, in casu den nyligt foreslåede forenkling af bilafgifterne. Der endda var tæt på at være provenuneutral.

Helt grundlæggende handler den manglende vilje nok mest om frygten for at få mindre ind til omfordeling.

Netop derfor bør politikerne interessere sig rigtig meget for CO2-beskatning. Ikke kun fordi Klimarådet synes det er en god idé, men fordi slig fremfærd vil åbne nye muligheder. I alle fald, hvis de lader sig inspirere af den rigtige Donald i den småbitre Carl Barks-historie om Den Gyldne Hjelm.

Her dekreterer Anders, som megalomanisk inspireret hersker over Nordamerika, beskatning af vores forbrug af luft med en luftmåler på brystet. Hvilket jo i sagens natur vil korrelere 100 pct. med vores individuelle udledning af CO2.

Teknologien er tilstede, og udover at staten vil kunne notere sig, hvor og med hvem vi til alle tider måtte lyste at være – og dermed give den kinesiske regering benhård kamp til overvågningsstregen – så vil individuel CO2-beskatning yderligere have den fordel, at der kan sættes ind overfor store miljøsyndere som maratonløbere, fodboldspillere og overvægtige.

Mens vi andre, både mindre sportsinklinerede og eksempelvis taburetbesiddere, kan slippe billigere. 

Link til udsnit fra The Comics Journal på http://www.tcj.com/one-helmet-to-rule-them-all-the-golden-helmet/

Profil