Er ældre ikke lige så vigtige som naturen?

BLOGS Af

Borgerlige miljøordførere vil af med Danmark Naturfredningsforening. Eller i alle fald samme forenings ret til at rejse fredningssager. Det kan man så mene om, hvad man vil.

Men helt grundlæggende er det interessant, at samme forening, som den eneste udover staten og kommunerne, netop kan gøre så – og tilsyneladende ynder at benytte sig af muligheden. Også selv om det måtte være henover hovedet på berørte lodsejere. Men som foreningen selv siger, så selv om man måtte slå sig i tøjret, så bliver det altid en god løsning. Når morgendagen gryer.

Nå, nogle fråder givetvis over et sådant væmmeligt borgerligt anslag – hvilket foreningen nok også vil gøre, når dens repræsentantskab denne weekend render til powwow i det sydfynske – og andre vil sandsynligvis juble over udsigten til et livtag med uvæsnet; der angiveligt er en af vores gamle ven Staunings længst overlevende efterladenskaber.

Foreningens vist nok oftest fremførte raison d’etre er, at den er på naturens side; plejer, beskytter og den slags. Og lidt implicit, at vi andre, ikke mindst os, der bor, lever og arbejder ude i naturen, er nogle skidte koner og karle, der bør stækkes i vores ødelæggende fremfærd.

Den kunne også, foreningen, med udgangspunkt i dens 130.000 store medlemsskare, hævde et vist folkeligt mandat – den kalder i alle fald medlemmerne for ’vores styrke’.

Men hvad så med Ældresagen? Alderdom angår jo også de fleste af os. På et tidspunkt, anyways. Og med flere end 800.000 medlemmer burde Ældresagen vel kunne forlenes med en-eller-anden lovfæstet ret, der ensidigt kunne anvendes til at tilgodese, ja, ældresagen? Uden nødigt hensyn til børn, unge og midaldrende?

Eller hvad med de 230.000 medlemmer i FDM, Foreningen af Danske Motorejere? Skulle de så ikke, nu de er så mange, også gives en ligeså officiel ret til at gå i brechen for bredere veje og flere parkeringspladser? Og ensidigt og arrogant blæse cyklister, fodgængere og andre trafikale hindringer en hatfuld?

Ældre og infrastruktur er vel ligeså vigtige som naturen. Eller hur?


 

Se flere blogsProfil