En god nyhed for New York Times

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
12. feb 2018

Vi har store samfundsmæssige udfordringer foran os. Men mærkeligt nok bliver det ikke afspejlet i den politiske debat og slet ikke i mediernes dækning af den.

 Den politiske presse handler ikke om substans

Hvis man ser mediernes overskrifter igennem for de seneste uger, er det, der fylder i den politiske dækning, i høj grad interne konflikter i regeringen eller mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det handler også om et burkaforbud mod de relativt få kvinder, som bærer burka eller niqab. Og så har statsministerens deltagelse i et arrangement for Løkkefonden, sponsoreret af nogle fiskere, fyldt rigtig meget.

Jeg skal ikke påstå, at disse historier ikke skulle bringes frem og underkastes kritisk journalistik. Men det er tydeligt for enhver, at der er meget lidt plads til journalistik, der handler om den politiske substans og om de udfordringer, der for alvor gør en forskel for vores vilkår i fremtiden. De store politiske og samfundsmæssige udfordringer bliver druknet i hverdagens fnidder, og de evige politiske analyser i TV, der altid handler om politisk taktik og gættelege om ”spillet” på Christiansborg men stort set aldrig om substans.

 Der er ellers nok at tage fat på; Davos er et godt eksempel. 

Det seneste Davos topmøde, og ikke mindst Danmarks rolle i den forbindelse, er et godt eksempel.

Her mødtes topledere fra hele verden for nylig til det årlige møde i World Economic Forum, WEF. Her drøftede man ikke mindst den fjerde teknologiske revolution. Den teknologiske udvikling betyder, at teknologien skaber enorme muligheder for os i henseende til velfærd, velstand, ren energi, miljøteknologi. bioteknologi og medicin for blot at nævne noget. Alt sammen områder, hvor Danmark i høj grad kan byde ind. Og den danske regering har rent faktisk indgået en aftale netop med WEF om et samarbejde om alle disse muligheder, fordi Danmark og dansk erhvervsliv har noget at vise resten af verden på dette felt.

Men digitaliseringen er ikke uden risici. Der er en stor risiko for, at mange mennesker ikke kommer til at få del i fremgangen, men tværtimod bliver tabere i udviklingen. Også her er Danmark gået foran især med nedsættelsen af Disruptionrådet, der netop sigter på, at vi i tide træffer foranstaltninger i form af bl.a. uddannelse, så alle kan følge med og få del i fremgangen.

Og et tredje område er de sikkerhedsmæssige risici ved digitaliseringen, hvor stigende og enorme mængder data risikerer at falde i forkerte hænder eller blive udsat for hacking. Her mangler regeringen fortsat at fremlægge en samlet strategi. Et skridt er taget med det nye forsvarsforlig, hvor der er afsat betydelige beløb til at styrke vort forsvar mod cyberangreb.

Retfærdigvis skal det siges, at der var medier, ingen nævnt ingen glemt, der havde en seriøs dækning af Davos-mødet. Men størstedelen af dækningen handlede om, hvorvidt Præsident Trump kom og holdt en tale, og hvad han så sagde og ikke sagde. Bare på de områder, der blev drøftet i Davos er der ellers masser af stof til at fylde medierne med interessante analyser og politiske diskussioner.

Alligevel er det ikke det, der fylder. Det er en skam, for det er udfordringer, der kalder på politiske initiativer. Og det er temaer, mange politikere og erhvervsfolk burde italesætte i den offentlige debat. Men hvis der ikke er nogen medier, der vil prioritere det, så nytter det ikke så meget.

For nylig meddelte den socialdemokratiske gruppeformand, at han fremover kun ville stille op til ganske få interviews om året, da der alligevel kun bliver bragt citater, der handler om konflikter og taktik; og så endda kun i helt korte citater. Når der alligevel ikke bliver givet plads til at forklare sin politik og folde det ud, så kan man lige så godt holde sig fra interviews, måtte man forstå Sass Larsen. Og der er noget om snakken. Rigtigt er det i hvert fald, at der er mere plads i medierne til, at de politiske kommentatorer kommer til orde end politikerne.

 New York Times havde en god nyhed forleden. 

Pressen har en afgørende rolle i et demokrati ved at være kritisk over for magthaverne. Sådan skal det være. Men det betyder jo ikke, at politikerne ikke skal kunne komme til orde direkte i medierne men kun i form af pressens udlægning af de politiske begivenheder, og så sjældent om indholdet men mere om formen.

De sociale medier er så et sted, hvor politikerne kan komme til orde direkte over for borgerne uden om pressen. Men er det at foretrække? Det kan i hvert fald ikke stå alene, for det betyder, at der ikke er kritiske og uddybende spørgsmål, og at fake news kan brede sig næsten uhæmmet.

I en verden med mange fragmentariske indtryk, fake news og forenklede overskrifter er der mere end nogensinde brug for en presse, der er både kritisk, seriøs og reflekteret med plads til substans og lødige debatter. Det tror jeg helt sikkert, der også er plads til i fremtiden. En god nyhed er, at en seriøs avis som New York Times oplever fremgang og forleden kunne meddele, at New York Times Companys aktiers værdi er steget til det højeste niveau siden 2007. Det er en god nyhed for avisen; men det er også en god nyhed, fordi det viser at man ikke skal undervurdere læserne, lytterne og seerne.

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk