Økologi? Det er i alle fald godt for immunsystemet!

BLOGS Af

Økologiske varer er noget af et hit. Især blandt de, der ikke har nødig at fylde indkøbskurven med noget så infamt som tre poularder for 100 kroner, et kilo polske æbler til 15 og supermarkedets blege no-name skummetmælk.

Og adskillige slige velmenere plæderer da også for, at hele dansk landbrug bør gøres økologisk. Så hurtigt det kan lade sig gøre. For så vinder både dyr, forbrugere og miljø, som en tidligere landbrugsminister vist sagde i en skåltale.

Det kan man så have sin mening om.

Svenske forskere har kaldt det en katastrofe, hvis eksempelvis svensk landbrug omlægges: Voksende udledning af drivhusgasser, større udvaskning af næringsstoffer og højere priser på fødevarer. Godt, måske, for de, der ikke besudler deres tallerken med billigt frossent fjerkræ, men nok ikke til særskilt megen gavn for verdens mindrebemidlede.

For slet ikke at tale om ofte ringere dyrevelfærd; at det ikke kan påvises, at økologiske fødevarer er bedre end konventionelle – og at vi vistnok skal spise i omegnen af syv tons konventionelle danske æbler, hver dag, for at løbe en sundhedsrisiko, der svarer bare nogenlunde til risikoen for at finde hyggelige små svampetoksiner i vores daglige portion økologiske havregryn.

Måske var det bedre, at vi i landbrugssammenhæng satsede på en mindre dogmatisk og ikke mindst mindre konfrontatorisk tilgang til, hvordan vi frembringer sikre og reelt bæredygtige fødevarer. Men det er så en anden snak.

Skulle derimod de i denne sammenhæng mindre sagtmodige få magt som de har agt, så vil en økologisk inklineret verdensorden, uagtet at den måtte være dyr, forurenende og asocial, måske alligevel være til gavn.

For med de voldsomme stigninger i allehånde allergier og intolerancer, så kan det være, at de ikke helt ubetydelige mængder af bakterier, mikrober og andet skidt, der følger med ind på det økologiske køkkenbord, vil bidrage til, at vi igen kan nå op de berømmelige syv pund snavs vi bør have om året.

Og derfor medvirke til at styrke fremtidige generationers immunsystemer. Dem af dem, altså, der bliver så heldige at få noget at spise, hvis nu hele verden partout skal brødfødes økomærket.