Kommentarer til den aktuelle markedsuro

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
06. feb 2018
Her er en kort kommentar til den aktuelle markedsuro. Den kan med fordel læses i forlængelse af mine sidste blog 2018: Afgrundens rand.
 
 • Den nuværende markedsuro er  ikke udløst af hvad der kan betegnes som en politikfejl  (f.eks. aggressiv stramning af pengepolitik), eller en geopolitisk krise.
 • Det er  ikke videre åbenlyst , at stigende obligationsrenter i sig selv bør anses som værende ekstremt negativt  for aktiemarkederne, al den stund at lange realrenter er meget lave eller negative samtidigt med at den økonomiske vækst er meget positiv (lange renter skal over tid afspejle økonomisk vækst).
 • Skulle man tro på stigende renter som forklaring på det øjeblikkelige kursfald, så skulle man acceptere en form for  ”margin call” , hvor en kraftig reduktion i likviditet til rådighed for gearede positioner, samt en stigning i renten på samme, førte til tvangslukning af spekulative positioner.  Da der ikke har været nogen videre stigning i pengemarkedsrenterne, virker dette ikke som en logisk forklaring.
 •  Den økonomiske udvikling er gunstig. En række ledende indikatorer peger mod lavere vækst i løbet af 2018, men signalet er endnu ikke hverken stærkt eller entydigt, og historien om en økonomisk opbremsning virker ikke som en accepteret forklaring bag kursfaldene.
 •  Q4-regnskaberne har udviklet sig ganske positivt, ikke mindst i USA, hvor rekordmange selskaber har guidet højere for 2018. Kursstigningerne i starten af 2018 har i høj grad været drevet af indtjeningsvækst, snarere end P/E-fremgang, og markedet er ikke blevet dyrere i år.
 • Mens  opturen i starten af 2018 har været drevet af store tech-selskaber, så har samme sektor  ikke  været ledende i nedturen.  
 • Hvor bitcoin er faldet kraftigt de seneste dage (-63% siden top i januar), så har  guld ikke bevæget sig stort de seneste par dage . ”Sikker havn” argumentet er således ikke dominerende. Oliepriser, efter pæne stigninger i januar, har heller ikke bevæget sig noget videre.
 • Således virker det som om vi først og fremmest skal søge en forklaring bag de seneste dages uro i mere  tekniske forklaringer. Disse inkluderer
  • Kraftigt fremgang  i markederne gennem længere tid uden egentlige korrektioner
  • Kraftigt stigende appetit på positioner, der udnytter lav og faldende volatilitet
  • Kraftig stigning i andel af markedsaktivitet, der drives af algo-tradere, højhastighedshandlere, samt porteføljer, der baseres på volatilitet.
 • Hvor utilfredsstillende der måtte være for den menneskelige psyke, så skal vi nok i høj grad acceptere, at  denne korrektion først og fremmest er af teknisk karakter, hvor især den kraftige stigning i volatilitet mandag blev en udløsende faktor bag yderligere salg. Vi skal også acceptere at blandt de mange aktører, der er aktive på finansmarkederne, så er de traditionelle ”buy & hold” investorer en mindre betydningsfuld gruppe end tidligere, ligesom også private investorer i dag har særdeles god adgang til at agere både kortsigtet og som ”nøgne” sælgere. Vi synes derfor endnu engang at være vidne til et ”flash crash”.
 • Den 26. januar toppede S&P500 med en stigning år-til-dato på 7,6%. Dette svarer til en pro anno stigning på 158%, hvilket er i overkanten af det rimelige. År-til-dato afkastet er nu negativt, hvilket ligeledes virker som en overreaktion. Sagt med andre ord, så er det nok for sent at reducere sin overordnede risiko, men snart på tide at købe op. 
Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk