Kvinde, stem som din mand!

authorimage
BLOGS
Af: David Munk-Bogballe
24. dec 2017

Ved sidste folketingsvalg stemte et flertal af mænd borgerligt, mens flertallet af kvinder stemte rødt. Man skal altid være varsom med at anklage andre for at handle irrationelt, fejlagtigt og i modstrid med egne interesser; man kan både tage fejl og blive anklaget for at være marxist. Ved nærmere eftersyn ser det imidlertid alligevel ud til, at danske kvinder gør sig skyldige i netop det, når de stemmer. Altså i at handle irrationelt, fejlagtigt og i modstrid med egne interesser. Ser man på deres prioriteter og sammenholder dem med, hvordan virkeligheden ser ud, burde de nemlig gøre som deres mænd og stemme borgerligt. Helst konservativt.

Konservatisme handler om orden

Konservative ønsker at opretholde en velfungerende stat, et effektivt retsvæsen, et stærkt forsvar og et stærkt politi, der kan passe godt på landet, borgerne og sikre lov og orden. Endvidere vil konservative altid melde sig på ofrenes side og straffe tyve, voldsmænd, bedragere og seksualforbrydere konsekvent. Udlændinge, der begår grov kriminalitet, skal udvises ved første dom, samtidig med det skal forhindres, at indvandring og globalisering gør os rodløse. Det kræver en kultur- og uddannelsespolitik, der vægter kulturarv, dansk sprog og historie højt. Det er afgørende, at vi samarbejder med andre lande, handler med dem, arbejder i dem, studerer i dem og holder ferie i dem, og det gør vi bedst, når vi kender os selv, hinanden og har et fællesskab at gå ud fra. Det er vigtigt. For mænd, og vel også for kvinder?

Frihed og tid til familie

Konservatisme handler også om privat- og familieliv. Ikke om at blande sig i det, men om at give plads til det. En måde at give plads på er at styrke familiernes økonomi. Hvis skatter og afgifter blev sat ned, ville det blive muligt for forældre at arbejde mindre og samtidig bevare deres nuværende levefod, og der ville blive mere tid til børn og bedsteforældre. Hvis man vedblev at arbejde uændret, ville det give et større rådighedsbeløb og de muligheder, der følger med: Større opsparing, flere donationer til gode formål, rejser, bedre bolig og så videre. Yderligere afgiftsnedsættelser på biler og sikkerhedsudstyr ville tilmed øge trafiksikkerheden og mindske miljøbelastningen fra udstødningsgasser, da danskerne ville få mulighed for at anskaffe sig sikrere og mere miljøvenlige biler. Det ville være godt. For m&a elig;nd, men vel også for kvinder?

Tillid og lokal forankring

Det er væsentligt for den konservative, at tillid vægtes højere end kontrol. På hospitaler, i skoler, i vuggestuer og i børnehaver. I stedet for nidkært at afkræve sygeplejersker, læger, lærere og pædagoger tidskrævende og uhensigtsmæssig dokumentation for alt mellem himmel og jord, bør vi stole på deres og deres lederes faglighed og sunde fornuft. At give plads til den kræver mindre politisk styring. Vi ved, at private hospitaler har færre fejloperationer end offentlige sygehuse, højere patienttilfredshed og kortere ventetid uden at være dyrere. Faktisk er de typisk billigere. Ved at øge brugen af private hospitaler ville vi altså kunne få flere, bedre og behageligere sundhedsbehandlinger for vores penge. At private driver hospitalerne, betyder nemlig ikke nødvendigvis, at man selv skal betale. Staten vil fort sat kunne betale hospitalsregningen, mens borgerne og de i dag offentligt ansatte, der kæmper med bureaukrati, dårlige prioriteringer og urimeligt tidspres, ville kunne nyde godt at forbedringerne ved en øget grad af privat organisering og ledelse.

En lignende løsning kunne anvendes i forhold til daginstitutioner og skoler. Hvis kommunerne blandede sig uden om børnepasningen og lod dem, der holder mest af børnene, kender dem bedst og er tættest på dem, samarbejde om at indrette dagligdagen i institutionerne, ville det ikke alene forbedre kvaliteten af tilbuddene, det ville også bringe lokalsamfundene tættere sammen. Især hvis man også gav mulighed for, at den støtte, der gives til at dække udgifterne til børnepasning, kunne gå direkte til de forældre, der måtte ønske at passe deres børn hjemme. Folkeskolerne kunne man ligeledes beskytte imod den kommunale kassetænkning og utidige indblanding. De kunne gøres selvejende og operere frit under de overordnede retningslinjer udsat af Undervisningsministeriet. Det ville give reel magt til skolelederne og skolernes bestyrelser, lærere og f orældre, der kender deres børn, fag, dagligdag og lokalområder bedst. Det ville være godt for de ansatte, for børnene, og vel også for deres mødre?

Der følger naturligvis mere med i den konservative pakke. En værnen om naturen, om ægteskabet, om kongehuset, om erhvervslivet, om folkekirken, og en kamp for at få Mette Blomsterberg tilbage i Den Store Bagedyst. Men selv når vi ser bort fra det, står det klart, at kvinder burde gøre som deres mænd og stemme borgerligt.

Glædelig jul.

Profil
David Munk-Bogballe authorimage David Munk-Bogballe er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Østjylland og skriver om politik og samfundsforhold fra en konservativ synsvinkel. Til dagligt driver han virksomheden Munk Bogballe, der fremstiller eksklusive lædervarer.

Sideløbende arbejder han på en doktorafhandling om konservatisme ved Freie Universität i Berlin. Han er uddannet BA i International Business fra European School of Economics i Paris, London og Rom og MSc i Philosophy of the Social Sciences fra London School of Economics.

Få Davids indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk