En borgerlig regering...WTF?

BLOGS Af

For de, der har mærket systemets kafkaske omklamring – man kunne rent en passant nævne SKAT og Jobcentrene – er illusionerne om retssikkerhed og personlig frihed sandsynligvis bristet.

Det bliver nok ikke bedre, hvis de kigger til ændringsforslaget til Sundhedsloven om tvangsregistrering af alle danskeres DNA i det Nationale Genom Center.

Centerets fortalere plæderer følelsesladet om personlig medicin og andet godt. Hvilket selvfølgelig er frygteligt besnærende; det har vi alle sammen hørt om, og det er vist der udviklingen er på vej hen. Alligevel. Så det er nok godt.

Men hvis man på den anden side lytter til folk med forstand på de dele, så fremhæver de, at der er andre og mere effektive tilgange til det noble medicinske formål. Der ikke kræver, at vi tvangsafgiver vores indiskutabelt inderste oplysninger.

Var man nu i den situation, at man var lidt skeptisk overfor staten og måske også dens medfødte insisteren på at underlægge sig alt og alle – altså systemets idé om, at borgerne sandelig er til for staten og ikke omvendt – ja, så får de besnærende sundhedstanker mere karakter af det famøse røgslør.

Et røgslør over det egentlige, langsigtede formål – statens totalitære enslavement af os som en labil og godtroende befolkning. Dét er skræmmende. Tænk, hvad vores uvenner fra Tusindårsriget kunne have brugt de oplysninger til. Eller hvad nye hackende uvenner kan forestilles at ville kunne bruge den slags viden til.

Nå, men det er jo altså nok statens og systemets natur. Uanset farve. Som vi så kan bekæmpe, som vi nu finder mest betimeligt.

Det mere skræmmende er imidlertid, at forslaget ikke kommer fra politikere, hvis historiske grundsubstans bygger på individets totale og betingelsesløse underkastelse. Det kunne man dog så forstå. Men derimod fra den siddende regering.

En borgerlig, liberal af slagsen. Hvis slogan vistnok er ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark.”

Not nice!