Tre gode grunde til at stemme Venstre imorgen

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
20. nov 2017

Imorgen går danskerne – og københavnerne – til kommunalvalg. København står til fortsat at være på socialdemokratiske hænder, Frank Jensen fortsætter som overborgmester, stemmeprocenten bliver lav, hverken Kærlighedspartiet eller Feministisk Initiativ kommer ind – kort sagt, alt er som det plejer.

Og hvorfor skal man så stemme Venstre ? Det skal man – hvis man vil sikre, at Socialdemokraterne ikke trækker byen i en højrød retning – båret frem af det socialistiske trekløver, Enhedslisten, SF og Alternativet – med alt hvad det vil få af konsekvenser i form af nej til en havnetunnel, forbud mod biler i Indre By og højere skatter. Specifikt skal man stemme Venstre af disse tre grunde:

1. Fremtidssikring af byen
Det skal man for det første for at fremtidssikre København. København er en attraktiv by i god udvikling. Skal dén udvikling fortsætte, kræver det, at vi også fremover formår at tiltrække og fastholde arbejdspladser - og ikke mindst arbejdspladser i den private sektor – i byen. Erfaringer fra New York og andre storbyer viser, at det netop er blandingen af funktioner såsom boliger, kontorarbejdspladser, restauranter, kultur, sport, skoler, daginstitutioner og gode byrum, som alt sammen giver en god by.

Arbejdspladser kræver igen, at byen vil erhvervslivet. At byen tilgodeser erhvervslivet med ordentlige vilkår, hvad end det gælder kommunal sagsbehandling, kvalificeret arbejdskraft, fremkommelighed eller skatter og afgifter. Og her hverken kan eller vil Frank Jensen tilsyneladende levere varen. Taskforce på taskforce, flotte statements når kommunens Erhvervsråd mødes – reel handling er der yderst lidt af.

Venstre vil sikre arbejdspladser i byen – og vi vil sikre, at flere københavnere kommer i arbejde. Der er alt for mange ledige akademikere i byen – dem skal vi have i arbejde. Ligesom der er masser af jobs i den københavnske servicesektor, der i dag varetages af svenskere og polakker – og som burde tages af danske kontanthjælpsmodtagere.

2. Styr på København
København er en attraktiv by, en grøn by og en by med kant, men også en by, der på nogle punkter ikke fungerer i dagligdagen.

Vores skoler skal have et fagligt løft. Vi skal have gode ledere, der tør og vil udstikke en retning og stå på mål for konkrete udmeldinger om faglighed mm. Vi skal have kortere skoledage, en massiv satsning på mellemtrinnet og have genindført lektierne. Og så skal vi lave et eftersyn på inklusions-indsatsen, der i dag halter gevaldigt. Og ja, på nogle skoler kan det måske kan være løsningen at genstarte med ny ledelse, ny profil og ny energi – for at vende et dårligt søgemønster, se på udfordringerne med nye øjne og hæve fagligheden.

Vi skal sikre høj mobilitet og fremkommelighed – for både cykler og biler. København skal være en sammenhængende by, hvor bilister, cyklister og fodgængere kan komme frem. Vi skal forbedre fremkommeligheden ved at indføre effektiv, intelligent trafikstyring og et skærpet tilsyn med både vejarbejde og byggesager, så trafikken ikke generes i samme omfang som i dag. Ligesom vi arbejder for en Havnetunnel – og er imod ethvert tiltag til at lukke større veje og gader.

Og vi skal tage et opgør med ghettoer og parallelsamfund. Første skridt bør være at lade lejerne i de almene lejligheder overtage disse som andelslejligheder. Og så skal vi kanalisere alle kommunale støttekroner væk fra projektmageri, områdeløft og helhedsplaner til konkrete beskæftigelsesindsatser.

3. Plads til personlig frihed
Endelig skal man notere sig den række af potentielle forbud, som i løbet af valgkampen er skyllet ind over københavnerne. SF vil forbyde brændeovne. Socialdemokraterne vil forbyde dieselbiler og dieseldrevne varebiler og lastbiler. Alternativet vil forbyde kød i kommunens daginstitutioner og indføre obligatorisk vegansk kost. Og der har tilsvarende lydt forslag om forbud mod forældrekøb, forbud mod at slå mindre lejligheder sammen og mange andre ting.

Det kan lyde fjollet – og dét er det – men det sender en signal om, at kommunen står foran borgerne, hvis frie valg og ansvar for egen tilværelse tilsidesættes.  Og dét er ikke sådan et samfund, Venstre ønsker.

Så vil du også fremtidssikre byen, få styr på de kerneydelser, der i dag ikke virker, og bevare den personlige frihed – så sæt dit kryds hos Venstre.

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk