Har vi sagt velfærd, må vi også sige virksomheder

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
07. nov 2017

Det er svært at sælge erhvervspolitikken i en kommunal valgkamp. Når borgerne bliver spurgt om, hvilke emner der er vigtigst i valgkampen, kommer vilkårene for at drive virksomhed konsekvent ind på en af de sidste pladser. Det er på en måde lige så uspændende som problemet med veje fulde af huller…

Men byen ville ikke fungere i hverdagen, hvis veje og cykelstier var fulde af huller – det ville medføre ulykker i trafikken. På samme vis kan vores by og land heller ikke fungere, hvis vi ikke har gode, produktive virksomheder. De skaber arbejdspladser og vækst og danner rammen om finansieringen af vores velfærdssamfund. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer gode forhold for erhvervslivet. Også i København.

Problemet er bare, at København har vendt erhvervslivet ryggen. Byens virksomheder er her nærmest på trods af kommunens indsats – ikke på grund af den. Det må vi lave om på – af hensyn til København og københavnerne.

En blandet by med arbejdspladser
I Venstre ønsker vi ikke, at København skal ende som en ren bosætningskommune. Erfaringer fra New York City og andre storbyer viser, at det netop er blandingen af funktioner såsom boliger, kontorarbejdspladser, restauranter, kultur, sport, skoler, daginstitutioner og gode byrum, som alt sammen giver en god by.

Arbejdspladserne skal bevares og tiltrækkes på tre fronter
Skatter og afgifter, ikke mindst dækningsafgiften, er en alvorlig økonomisk byrde for mange virksomheder i hovedstaden. Samtidig med at erhvervslivet pålægges disse byrder, klattes der penge væk til erhvervsfremmetiltag og støtteordninger uden den store effekt. Venstre ønsker at afskaffe de mange erhvervsstøtteordninger – og bruge pengene på at nedsætte gebyrer og afgifter, f.eks. byggesagsgebyrer og erhvervslicenser for parkering. Og så skal vi have en langtidsplan for aftrapning af dækningsafgiften, så københavnske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med virksomheder i andre kommuner.

Også kommunens behandling af byggesager er omstændelig. Virksomhederne oplever en enorm langsommelighed fra kommunens forskellige forvaltninger – ikke mindst på byggesagsområdet, hvor det i gennemsnit tager halvanden måned at få behandlet mindre byggesager. Her skal vi kunne garantere, at målsætninger og frister for sagsbehandlingen bliver overholdt, ligesom vi skal sikre bedre sagsbehandling ved at tilføre nødvendige kompetencer og mere strømlinede processer.

Vi kan også blive bedre til rekruttering. Undersøgelser fra bl.a. DI viser, at mere end 80 % af de adspurgte virksomheder i København forgæves har forsøgt at rekruttere højtuddannede medarbejdere. Sammenholder man dette tal med, at København har næsten 6.000 ledige akademikere, er det tydeligt, at noget er helt skævt. Kommunens jobcentre skal derfor have en langt tættere dialog med vores virksomheder. Det er både menneskeligt og økonomisk uholdbart, at så mange højtudannede er ledige, mens virksomhederne ikke kan få deres behov dækket.

Iværksættere skaber fremtidens arbejdspladser
København har et stort potentiale i forhold til at understøtte iværksætteri. Byen råder over kvalificerede medarbejdere, især indenfor software og FinTech. Fra kommunens side skal der derfor være fokus på ny teknologi og digitalisering - og på at forenkle vores tilbud til iværksættere. Det er helt uoverskueligt at finde rundt i den eksisterende jungle af tilbud. Vi skal derfor tænke digitalisering ind i langt større omfang. Her kan iværksætterne hjælpe med at idéudvikle fremtidens indgangsportal for Københavns Kommune.

Intet indlæg om erhvervslivet uden at nævne trafikken. København skal være en sammenhængende by, hvor både bilister, cyklister og fodgængere kan komme frem. Vi vil forbedre fremkommeligheden ved at indføre effektiv, intelligent trafikstyring og et skærpet tilsyn med både vejarbejde og byggesager, så trafikken ikke generes i samme omfang som i dag. Ligesom vi arbejder for en Havnetunnel – og imod ethvert tiltag til at lukke større veje og gader.

Med den rigtige indsats kan vi sikre, at der også i fremtiden er arbejdspladser i København - men det kræver vilje og politisk prioritering.

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk