Verdens bedste danske aktier

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
01. nov 2017

Relativt til egen historik ser danske aktier ikke specielt dyre ud, og kursfremgangen i år drives i overvejende grad af en særdeles stærk indtjeningsvækst. Relativt til andre markeder kan en bedre afkastudvikling også primært forklares ved en stærkere indtjeningsvækst, og det kan på den baggrund ikke undre at danske aktier har leveret højere afkast gennem en årrække, eller at de nu prissættes noget højere end naboerne. 

 
 

Danske aktier er steget med mere end 17% i år, og ligger i top blandt udviklede markeder. Fremgangen er bredt baseret, og i C25-indekset står Pandora (-34%) og Nordea (-2%) alene med et kurstab. Top-3 udgøres af DSV (+58%), William Demant (51%) og FLS (48%), og domineres således af traditionelle, cykliske selskaber. Ser man på afkastbidraget (altså afkast ganget med selskabets vægt i indekset), så er Novo Nordisk tilbage i top (med et bidrag på 4%-point), efterfulgt af DSV og Novozymes.

 

 

 

 

Reassuringly expensive

Den gode udvikling, absolut såvel som relativt til andre markeder, får mange til at spørge om danske aktier nu er dyre og, mere alvorligt, om de er blevet for dyre efter årets stigning. For at svare på dette kan man f.eks. se på udviklingen i virksomhedernes indtjening, samt i ændringen i den såkaldte P/E-multipel (altså hvor mange gange du betaler for indtjeningen).

Det hidtidige eliteindeks C20CAP handler aktuelt til en multipel på godt 17 gange den forventede indtjening. På trods af årets kursfremgang, er dette 6%  lavere  end da markedet var dyrest i 2016. I år er multiplen blot steget med 2,5%, mens forventningerne til det kommende års indtjening er steget med 14%. I afgørende grad er kursstigningerne altså drevet af indtjeningsfremgang. Denne udvikling er endnu mere bemærkelsesværdig når man ser på de seneste seks måneder, hvor mere end 100% af kursfremgangen kan forklares ved stigende indtjening.

 

Relativt til andre markeder ligger danske aktier i den dyre ende, på niveau med amerikanske (P/E 17,6), og noget over både de store europæiske markeder (14,5) samt emerging markets (12,5). Også her springer en usædvanlig stærk indtjeningsvækst dog i øjnene: siden oktober 2009 er indtjeningsestimaterne steget med mere end 200% i Danmark, hvilket er over dobbelt så meget som for amerikanske aktier, og langt over hvad man har set på de europæiske markeder.

 

Min pointe er enkel:relativt til egen historik ser danske aktier ikke specielt dyre ud, og kursfremgangen i år drives i overvejende grad af en særdeles stærk indtjeningsvækst. Relativt til andre markeder kan en bedre afkastudvikling også primært forklares ved en stærkere indtjeningsvækst, og det kan på den baggrund ikke undre at danske aktier har leveret højere afkast gennem en årrække, eller at de nu prissættes noget højere end naboerne. Når det er sagt, så gælder den normale advarsel: don't get high on own supply, ligesom høje forventninger til indtjening stiller tilsvarende krav til resultater. 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk