"Hellere være mindre rige men lige"

authorimage
BLOGS
Af: Lars Barfoed
29. okt 2017

“Ingen kender dagen før dagen er omme”. Denne gamle vending kan man godt omskrive til “ingen kender finansloven, før finanslovforhandlingerne er omme”. Alligevel tegner der sig et klart mønster. De tre regeringspartier støder mod muren, når de for alvor forsøger at at gennemføre forandringer, der vil gøre Danmark mere konkurrencedygtigt og øge investeringer og indtægter. Kort sagt skaffe flere jobs og gøre Danmark rigere.
De fleste nægter at blive rigere
Alle forsøg på at fjerne eller i det mindste sænke topskatten bliver afvist af et flertal i Folketinget. Der ser heller ikke ud til at være flertal for incitamenter, der kan styrke aktieopsparingen for slet ikke at tale om at sænke selskabsskatten. Helt grundliggende er der tilsyneladende ikke opbakning til at tilrettelægge den økonomiske politik og fordelingspolitikken ud fra den sammenhæng, at det gavner alle, at vi bliver mere velstående. “Hellere allesammen være mindre rige men til gengæld mere lige, end allesammen være mere rige men mindre lige”; det er tilsyneladende mantraet, de fleste følger.
Egentlig er det ikke en ny politisk situation, at det er flertallets holdning. Og alt tyder på, at det politiske flertal I Folketinget er i overensstemmelse med flertallet i vælgerbefolkningen. Det er ikke skattelettelser, vælgerne prioriterer højst og slet ikke, hvis de falder I toppen af indkomstskalaen.
Når man ser tilbage på de politisk-økonomiske indgreb og reformer, der hidtil er gennemført i dette årtusinde, er de helt overvejende gennemført af konjunkturpolitiske hensyn. Der har, lidt firkantet sagt, været behov for at gøre noget, fordi økonomien løb løbsk eller det modsatte. Der har så været sammenfald med borgerlige partiers strukturpolitiske målsætninger, men det har ikke været strukturpolitiske hensyn, der har båret reformerne igennem.
Skal der gennemføres politisk-økonomiske reformer, der for alvor styrker Danmarks konkurrenceevne, er der to muligheder. Den ene er at vente på den berømte brændende platform, hvor der er brug for et større konjunkturpolitisk indgreb. Den anden vej er at vise politisk lederskab og fortsætte arbejdet med at skabe forståelse for, at det gavner os alle, hvis det bedre kan betale sig at arbejde og investere i Danmark.
På vej hjem fra Indien
Disse linjer skriver jeg i et fly på vej fra New Delhi til København. Jeg har i nogle dage deltaget i møder med en indisk kunde, der har bedt mig være politisk og strategisk rådgiver for dem med særligt fokus på deres relationer i Europa. Virksomheden hedder GMR, og det er i dag en af Indiens store virksomheder, der er startet på basis af en enkelt persons iværksætterlyst. De har store ambitioner både i Indien men også globalt. De ved, at de skal forholde sig til verden politisk og økonomisk. De er teknologisk og kompetencemæssigt meget stærke. Og de kan rekruttere meget dygtige ingeniører og teknikere, der bidrager til at sætte dem i frontlinien i den globale konkurrence.
Mens inderne på fuld kraft udnytter globaliseringen, er det som om, at flertallet af danskerne vælger at lukke øjnene for den I den tro, at så bliver vi nok ikke påvirket af den.
De fattige er snart rigere end os
Min indiske kunde er blot et af mange, mange eksempler på, at tiden forlængst er løbet fra fordommene om den tredje verden som fattige lande, der nærmest skal leve på vores bistand og forståelse. Nej de bider os i den grad i haserne, og hvis vi ikke vågner op, så er det om nogle år dem, der er de rige, mens vi så kan prøve at lune os ved tanken om, at godt nok er vi ikke længere de mest velstående, men vi er dog mere lige end dem, selvom vi ikke har råd længere til den velfærd I vores sundhedssektor eller til de investeringer i vores uddannelser, som de har.
Jeg lader det bare stå der. Men det er måske netop der, ambitiøse borgerlige politikere burde tage bolden op!

 

Profil
Lars Barfoed authorimage Lars Barfoed giver på sin blog dansk politik og de verserende politiske argumenter et eftersyn. Efter mange år i politik har han det analytiske overblik til at fokusere på større linjer og spotte de væsentligste udfordringer.

Lars Barfoed er uddannet cand. jur. Efter 14 år i Folketinget for De Konservative arbejder han nu med politisk og strategisk rådgivning som public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S.

Få Lars indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk