De blå sofavælgere skal op af stolen

authorimage
BLOGS
Af: Cecilia Lonning-Skovgaard
11. okt 2017

Ser man på valgresultaterne for Københavns Kommune ved de sidste 10 års Folketings- og kommunalvalg, tegner der sig et interessant billede. De blå partier er alle gået tilbage, hvis man sammenligner resultaterne for Folketingsvalg med de efterfølgende kommunalvalg (med en enkelt undtagelse, nemlig De Konservative fra 2011 til 2013), jf. denne figur.

 

 

Rent metodisk skal det indledningsvist siges, at der i denne oversigt ikke er taget højde for udsving i partiernes generelle popularitet, dvs. at resultaterne ikke er vægtet i forhold til, hvor stor en stemmeandel hhv. blå og rød blok ville have fået ved et FV på samme tid som hvert KV i forhold til gamle opinionsdata.

Ved Folketingsvalget i 2007 fik blå blok 36 pct. af stemmerne, bl.a. med 4 pct. til Ny Alliance. I forhold til dette udgangspunkt mistede man 11 pct.-points ved kommunalvalget i 2009.

Ved Folketingsvalget i 2011 gik især De Konservative og Dansk Folkeparti tilbage, og samlet fik blå blok kun 32 pct. af stemmerne i København. Og endnu engang kunne de blå partier notere tilbagegang ved kommunalvalget, hvor blå blok tabte 4 pct.-points i forhold til folketingsvalget (om end dette udgjorde en lille fremgang i forhold til kommunalvalget i 2009).

Ved Folketingsvalget i 2015 fik blå blok sit dårligste valg i København i 10 år med kun 31 pct. af stemmerne, hvor fremgang hos Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ikke kunne opveje tilbagegangen hos Venstre og De Konservative. I forhold til dette udgangspunkt bliver det selvsagt utrolig spændende at se, om ”trenden” fortsætter.

Hvad kan forklare den dårlige blå præstation ved kommunalvalgene i København ?  Realistisk kan man velnævne følgende faktorer

  • København er ligesom landets øvrige store byer venstredrejet. En tendens, der måske nok slår endnu stærkere igennem ved kommunalvalg, hvor borgernære emner som skoler, daginstitutioner og ældrepleje (som rød blok traditionelt har ”emne-ejerskab” på) er på dagsordenen
  • Ligeledes kan man pege på borgmestereffekten, som generelt har en betydelig gennemslagskraft ved kommunalvalg, jf. de analyser, der er lavet af bl.a. 2013 valget
  • En tredje forklaring kan være, at der er emner, der trækker fremgang til nogle partier ved Folketingsvalgene, men som ikke i samme omgang ”fylder” i debatten op til kommunalvalg. Her kan man især pege på Dansk Folkeparti (og delvist også Venstre), der generelt ligger dårligere ved KV, hvilket måske kan skyldes den svagere betydning af udlændingetemaet
  • Endelig kan det være, at de blå vælgere, der stemmer til folketingsvalgene, i større omfang ”glemmer” at dukke op og stemme ved kommunalvalg. Det kan skyldes, at de er unge, og måske ikke føler, at kommunen er relevant for dem (de har endnu ikke institutions- eller skolebørn eller forældre på plejehjem). Omvendt ved vi, at også Enhedslisten, Alternativet og De Radikale henter mange stemmer hos de unge, så denne forklaring kan næppe stå alene

For blå blok i København er opgaven klar. Det er selvsagt afgørende at få alle blå vælgere op af stolene. Både dem, der stemmer blåt til Folketingsvalgene og "glemmer" at stemme til kommunalvalgene, og selvfølgelig også de nye blå vælgere, der er flyttet til kommunen siden FV 15.  

Her kan blå læsere af denne blog give en hånd med – og glæde sig over, at det allerede nu er muligt at brevstemme på Folkeregistret i Nyropsgade, mens det fra den 31. oktober er muligt at brevstemme på de lokale borgerservice-centre. Allez les Bleus !! 

Profil
Cecilia Lonning-Skovgaard authorimage Cecilia blogger om København – og især om hvordan der kan skabes bedre vilkår for erhvervslivet, de selvstændige og alle dem, der bor og arbejder i hovedstaden. Som spidskandidat og politisk ordfører for Venstre i hovedstaden giver Cecilia ”det røde styre” et løbende servicetjek.

Cecilia Lonning-Skovgaard har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2008. Hun er senior director i Dong Energy og har før det været ansat i Codan, Carlsberg og McKinsey. Hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og MPA fra Kennedy School of Government, Harvard, USA.
Tidligere bloggere på borsen.dk